FOTBALOVÝ STADION V PŘEPEŘÍCH DÁL VYVOLÁVÁ VLNU EMOCÍ

0

Z popudu FK Přepeře, který suverénně vede krajskou I. B třídu, se na půdě zdejšího obecního úřadu ve středu 23. září sešli jeho zástupci spolu s občany, kteří realizaci fotbalového hřiště příliš nepřejí. Už jenom fakt, že do zasedací místnosti se vtěsnalo něco ke třiceti lidí, z nichž valná většina byla právě z řad fotbalistů, svědčí o tom, že „brzdou“ smysluplného projektu je pouze pár jedinců, vesměs obyvatel domů s uvažovaným areálem přímo sousedících. Předmětná lokalita u trati za střediskem silniční údržby je v závazném územním plánu obce zanesena již řadu let jako plocha určená ke sportovnímu využití, ale dodnes dělá obci jenom ostudu.

Proto zástupci FK Přepeře již před časem oslovili představitele OÚ s nabídkou jejího zkulturnění v podobě fotbalového hřiště. Po vzájemné dohodě následovaly veškeré nutné legislativní úkony na příslušných úřadech a přípravy na přerod ze zanedbané plochy na sportoviště dostaly zelenou. Jenže…

Elán přepeřských fotbalistů, kteří tu již odmakali dokonce i brigádu na hrubé přípravě pozemku, poněkud zmrazil postoj některých občanů. „Moc tomu nerozumím. Jako patrioti jsme spojili příjemné s užitečným a svým návrhem stavět z vlastních finančních prostředků jsme tyto peníze obci vlastně darovali k jinému využití. Absolvovali jsme veškerá potřebná jednání s úřady a nikde nebyl problém. Až tady…,“ není příliš nadšen ani hrající předseda o. s. FK Přepeře a místní občan Michal Kupka, aby poněkud rozčarován předal celou záležitost z části novému realizačnímu týmu. A právě ten zasedl po místním šetření ve středu proti občanům.

„Když jsme převzali předmětný záměr, jako první jsme se snažili zjistit, v čem je problém. Po seznámení se se situací jsme nuceni konstatovat, že původní prezentace záměru vůči občanům asi nebyla zrovna nejšťastnější a nejcitlivější,“ uznal odborný zástupce FK Ing. Voda. V obdobném duchu, ovšem v občanskoprávní rovině, hovořil také JUDr. Holásek. „Přiznávám, že jako bývalého atleta mě fotbal příliš nebere, ale umím vedle něj žít. Fotbal je prostě fenoménem doby a jen málokterá ves nemá fotbalové hřiště. Buď nejsou ti správně odhodlaní lidé, anebo si to nemůže dovolit z finančních důvodů. V Přepeřích máte to štěstí, že se našlo obojí, a byla by tedy rozhodně škoda tuto příležitost jen tak zahodit.“

Následně rozběhlá a chvílemi poněkud vypjatá diskuze nejenže potvrdila, že některé informace okolo projektu opravdu nebyly tamní veřejnosti asi adekvátně podány, ale odhalila také neznalost fotbalových předpisů ze strany občanů. Avšak i na argumenty proč stavět další hřiště, když v centru obce již jedno je, proč fotbalisté nehrají své zápasy třeba v Turnově a proč by je případně fotbal měl rušit v nedělním klidu, bylo řádně odpovězeno místopředsedou FK Přepeře Miroslavem Kvapilem. Připomínka jedné z přítomných žen, že si splnila sen a bydlí ve vlastním domku, kde chce mít okolo svůj klid, vyvolala u mnohých jen nevyřčenou otázku, zda tento osobní postoj opravdu stojí za zmaření snu minimálně stovky jiných lidí…

V každém případě nešlo ve středečním odpoledni pouze o vodopád slov, ale také o konkrétní činy a vstřícné kroky ze strany investora, učiněné v zájmu občanů. Těm je za projektanta podrobně vysvětlil Ing. Salaba. „V první řadě jsme přesunuli ve spodní části pozemku kontroverzně umístěnou provozní budovu za horní branku ke středisku silniční údržby. Tím jsme prakticky odbourali dopravní obslužnost spodem přes takzvanou třetí ulici. Veškerý přístup do areálu tak bude pouze shora od parkoviště u železniční trati. V souvislosti s tím jsme museli nahoru přesunout také vrt užitkové vody. Ustoupili jsme i od uvažovaného umělého osvětlení a úprav doznala i niveleta některých ploch. Hrací plocha bude snížena o půl metru, stejně tak i ochranný svah u obytné zástavby. Takřka o devět metrů od ní se posunuly terénní úpravy.“

Zmíněné změny projektu si sic vyžádají jisté vícenáklady, ale v každém případě celý záměr dostaly do oboustranně akceptovatelné roviny. Na popud diskutujících bude ke stávajícímu „U“ vymezení sítěmi za oběma brankami a u trati, doplněno ještě oplocení v prostoru mezi sportovištěm a zahradami přilehlých domů, kde by se mělo jednat o výsadbě stromové či jiné zeleně. „Územní řízení bylo přerušeno do konce října, aby mohly být do dokumentace doplněny veškeré připomínky, dodatky a úpravy, takže jasno bude až v závěru příštího měsíce,“ shrnul starosta Přepeř a zapisovatel jednání Luděk Seidl.

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.