NOVÁ KNIHOVNA NA NÁDRAŽÍ SE DOSTALA DO PRESTIŽNÍHO REPUBLIKOVÉHO VÝBĚRU

0

Ve čtvrtek 3. října proběhla v Zrcadlové kapli pražského Klementina akce s udílením cen knihovnám, které byly nominovány za svou práci v obcích a městech České republiky. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven ve městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Turnovská knihovna byla nominována za významný počin v poskytování veřejných a informačních služeb, konkrétně za otevření nové pobočky na nádraží. Byla uvedena jako inspirace pro využití nestandardního prostoru ke komunitní úloze centra v dané oblasti. Nezískali jsme sice hlavní cenu, ale samo zařazení do této soutěže je velkým oceněním úsilí naší knihovny a města Turnova jako zřizovatele.

Je zcela evidentní, že naše více jak 25leté úsilí o vybudování systému podpory čtenářské gramotnosti a komunitních aktivit pro nejširší veřejnost by mělo šanci na získání hlavní ceny v oblasti soutěže Knihovna roku v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel, kdyby měla naše instituce odpovídající nové prostory ke své činnosti. Je to jedno z důležitých kritérií, které bohužel ve stávajících prostorách hlavní budovy nelze splnit. Proto jakékoliv odklady ve výstavbě nové budovy knihovny poškozují dlouholetou práci a úsilí v této tak zásadní činnosti.

Zástupci Turnova na setkání v pražském Klementinu.

Budeme věřit, že probíhající soutěž na studie nové knihovny proběhne úspěšně a bez zbytečných odkladů.
Ostatně ve stejném duchu o rozvoji jednotlivých měst a jejich knihoven promluvil na setkání i nový ministr kultury Lubomír Zaorálek. Vyzdvihl úsilí měst a obcí, kde se podařilo vybudovat nové, nebo zrekonstruovat stávající prostory knihoven na vzdělávací centra odpovídající potřebám 21. století.

Naše knihovna si nové prostory jistě za své dlouholeté pracovní úsilí zaslouží, a to nehledě k jejímu nadcházejícímu výročí v roce 2020. Uplyne totiž 200 let od jejího založení, je druhou nejstarší knihovnou na území našeho státu.
Eva Kordová, Městská knihovna A. Marka, EvaKordova@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.