STAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU BYLA POZASTAVENA

0

Do nezáviděníhodné situace se dostalo vedení turnovské radnice, resp. i všichni obyvatelé města. Výstavba nového dopravního terminálu, který řeší lepší uspořádání hromadné dopravy ve městě a byl připravován několik posledních let, sotva začala a už musí být přerušena. „Město Turnov obdrželo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci posouzení postupu ve veřejné zakázce na první etapu výstavby integrovaného dopravního terminálu. Podle tohoto rozhodnutí město nedodrželo zákonný postup a byla mu udělena pokuta ve výši 350 tisíc korun. Stavba byla pozastavena, protože je současně ohroženo čerpání dotace z Evropské unie,“ uvedla starostka Turnova Hana Maierová.

Ta se netají rozpaky nad současnou situací. Podle ní město uzavřelo smlouvu s odbornou firmou na zorganizování výběrového řízení právě proto, aby vše řádně proběhlo podle zákonných pravidel. Výběrové řízení, které se uskutečnilo na podzim minulého roku, bylo dle názoru poradenské firmy a města bezchybné. V lednu si pak Úřad vyžádal veškeré podklady k soutěži a na základě anonymního podnětu začal věc bez vydání jakéhokoli opatření kontrolovat. Vzhledem k dotaci a nutnosti zahájit vlastní stavbu byl Úřad žádán o nějaké rozhodnutí, ale to nepřicházelo. Protože tedy nebyl žádný zákonný důvod neuzavřít s vítězem soutěže smlouvu, byla tato podepsána. Teprve v samém závěru března oznámil Úřad, že zahajuje správní řízení a začal tedy věc oficiálně šetřit. „K mému překvapení přišlo stanovisko Úřadu až v polovině prázdnin, navíc s nečekaným závěrem. Škoda, že si dotyční úředníci neuvědomují, že svým zdlouhavým postupem ohrožují dotace, které do naší země plynou,“ připomněla starostka. A nejde o malé částky. Dotace na výstavbu první etapy turnovského dopravního terminálu z fondů EU činí 89,5 mil. Kč, podíl města je ve výši 7,2 mil Kč.

n201008191227_zap_257_010_terminalZájem o stavbu dopravního terminálu projevilo osm firem, rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou byl 40 milionů. Město podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže porušilo základní zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Hodnotící komise totiž poskytla čtyřem uchazečům (SaM silnice a mosty, a. s., COLAS CZ, a. s., Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., a Metrostav, a. s.) dodatečnou lhůtu deseti pracovních dnů k předložení odpovídající bankovní záruky. V případě dalšího uchazeče BAK stavební společnost, a. s., však postupovalo jinak. Jak pro agenturu ČTK uvedl předseda Úřadu Petr Rafaj, hodnotící komise tímto postupem, kdy nevyřadila nabídky uchazečů, kteří nesplňovali požadavky zadavatele ve vztahu k bankovní záruce, porušila zákon. Na to starostka Maierová ČTK sdělila, že firmy, které dostaly čas na doplnění údajů, se neumístily ani do třetího místa, odborná poradenská firma městu navíc tento postup doporučila, protože na výběr realizátora stavby to stejně nemělo žádný vliv.

 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Euromont Group, a. s., Most, se kterou byla podepsána řádná smlouva na výstavbu. Práce na stavbě byly započaty před několika týdny. Byl proveden archeologický průzkum, pracovalo se na přeložce plynu a kanalizace. Výstavba nového dopravního terminálu měla být dokončena do 30. září 2011.

 

„Jsme v opravdu nezáviděníhodné situaci. Stavbu jsme byli nuceni pozastavit, k Úřadu pro hospodářskou soutěž jsme podali rozklad, resp. odvolání. Nyní musíme čekat na rozhodnutí, což může trvat podle zkušenosti s dosavadním řízením i několik měsíců! V případě, že Úřad potvrdí své stanovisko, je dotace ohrožena. Věříme ale, že pan předseda Úřadu zváží všechny argumenty rozkladu ve prospěch Turnova. Pokud se bude moci pokračovat, je tu další problém, a to časový. V případě, že stavba nebude dokončena a proúčtována do 31. prosince 2011, nesplníme základní podmínku dotace, a tu budeme muset vrátit. Abychom toto riziko eliminovali, požádali jsme stavební firmu, která terminál realizuje, o změnu harmonogramu prací, protože je možné, že se pracovat začne až po Novém roce, resp. na jaře,“ přiblížila starostka. Víc v tuto chvíli podle ní dělat nelze.

201008191227_zap_258_010_terminal

Související články (celkem 13)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.