NA VALDŠTEJNĚ SPECIALIZOVANÁ FIRMA STABILIZUJE SKALNÍ PODLOŽÍ

0

Pracovníci firmy STRIX Inženýring z Chomutova začali v polovině března s navrženými pracemi na stabilizaci skalního podloží hradu Valdštejna. Areál hradu se rozkládá na třech samostatných pískovcových blocích, které propojují mosty, schodiště a aehrenthalský palác s terasou.

Nyní již došlo k odtěžení části nestabilního skalního bloku u schodiště na aehrenthalskou terasu. Jednalo se o nejtěžší část celého projektu, neboť se nevědělo, jak je uvnitř skalní blok prasklý a zároveň při odtěžování bylo třeba dát pozor na stavbu aehrenthalského paláce, aby nedošlo při pádu skalních bloků k jeho poškození.

Pracovníci firmy, visící celý den v sedácích na skále, v současné době postupně očišťují skalní masiv od náletů a starých kořenů. Pískovcové skalní bloky jsou porušeny nejen procesy zvětrávání, ale i vyplavováním křemitého tmelu z horniny a v neposlední řadě náletovou vegetací, která eroduje skalní masiv.
V rámci prací budou stávající vzniklé převisy, kaverny a nestabilní bloky sanovány pomocí podezdívek, které budou zároveň působit jako ochrana proti vodní a mrazové erozi. Následně bude provedena i vyzdívka puklin. Skalní struktury, které se odlučují od skalního masívu, budou stabilizovány systémem svorníků. Po provedení všech souborů prací bude provedena instalace geotechnického monitoringu, který bude sledovat stabilitu a pohyby bloků skalního masivu.

Práce mají být dokončeny do 24. května, tedy do začátku hlavní turistické sezony a většího návštěvnického provozu hradního areálu. Po dobu prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí areálu hradu a respektovat zákaz vstupu do ohraničeného prostoru.

Specializované práce si vyžádaly náklady ve výši 1,1 mil. Kč. Na projekt byla vypracována žádost o dotaci ministerstva kultury v rámci programu Záchrana architektonického dědictví. Žádost byla úspěšná a je přislíbena částka 700 tisíc Kč. Zároveň bylo zažádáno i o dotaci na Liberecký kraj.

Je třeba si uvědomit, že všechna sanační opatření není možné považovat jako jednorázová a trvalá a je nutná pravidelná údržba a ochranná opatření, což si tato jedinečná památka zaslouží. Více na www.hrad-valdstejn.cz.
Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch

Pracovníci firmy pracují v poměrně náročných podmínkách

Skalní masiv, na kterém hrad Valdštejn stojí, je porostlý náletovými dřevinami, které kořenovým systémem degradují pískovcový skalní masiv a přispívají k nestabilitě skalních bloků a rozrušování horniny. Nevhodně vzrostlé stromy a jejich kořenový systém má na skalní masiv prokazatelný erozivní účinek. Borovice rostoucí na třetím skalním bloku erodují skalní masiv pod vyhlídkou, dochází nejen k poškozování původního gotického okénka, ale hrozí i propad. (Foto: správa hradu)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.