DŮM NA SBOŘE, ZÁSADNÍ ADRESA PRO VĚŘÍCÍ I TURNOVSKOU KULTURU

0

Pohodové odpoledne složené ze společného zpěvu, modliteb, vzpomínání, děkování, zhlédnutí filmu, rekapitulace současnosti a budoucnosti sboru a společného sdílení. To byla v neděli 17. října v turnovském Domě Na Sboře ve Skálově ulici vzpomínková akce ke 20. výročí obnovení Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické, resp. jeho fungování v nových prostorách. Dům Na Sboře na prahu nového tisíciletí získal právě Ochranovský sbor, který v té době neměl ve městě stálé místo, kde by se jeho členové mohli scházet.

Jak připomněl duchovní Ondřej Halama, který zde působí od roku 1997, díky pomoci partnerského sboru v Německu, Česko-německému fondu budoucnosti, darům přátel a členů sboru a také mj. Nadace B. J. Horáčka se podařilo získat peníze na opravu. Původní stavba, mj. rodný dům národního buditele Antonína Marka, byla v žalostném stavu, zbyly z ní v podstatě obvodové zdi.
Kurátorka sboru Jitka Pernerová vzpomněla na desítky členů sboru, kteří při opravě pomáhali, zmínila i pomoc, které se jim dostalo z partnerského sboru z Německa a odjinud. „Chtěla bych vzpomenout na jeden zásadní moment. Byli jsme v té době hodně skeptičtí a báli se jít do takového rizika – opravy zchátralého domu. Byl to ale právě Ondřej Halama, který byl tehdy v Turnově nový, který nás soustavně přesvědčoval, že to zvládneme, a tehdy zde s dalšími bratry ze sboru pracoval denně od rána do večera. Dnes už si ani pořádně neuvědomujeme, jaké dílo se nám tehdy povedlo,“ přiblížila Pernerová.
Útulně opravený Dům Na Sboře celých těch 20 let neslouží jen potřebám sboru, ale je také důležitým místem pro pořádání kulturních akcí. Jak zmínila knihovnice a radní Eva Kordová, jen městská knihovna ve spolupráci se sborem zde pořádá zhruba desítku akcí ročně.

Přítomní shlédli mj. dokumentární film z rekonstrukce domu před 20 lety

…společné zpívání (O. Halama a A. Tomášová)

Jitka Pernerová

Ondřej Halama s Evou Kordovou

Dva snímky z otevření tzv. Markova domu ve Skálově ulici 20. října 2001.

Ondřej Halama (2001)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.