SCIOŠKOLA V TURNOVĚ? JSTE PRO ALTERNATIVU VE ŠKOLSTVÍ?

0

Aktualizováno Jedním z diskutovaných témat současného Turnova je možný vznik Scioškoly, která by mohla v Turnově začít fungovat ve školním roce 2018/2019.  Tato škola by zde byla pro širší spádovou oblast od Mladé Boleslavi po Jičín, Liberec a Jablonec nad Nisou. A jak už to tak bývá, vytvořily se zde dvě názorové skupiny. Bez ohledu na to, že mnohým chybí základní informace o tomto modelu školního vzdělávání (viz www.scio.cz).

Začněme tedy názory, které zaznívají z naší radnice a vyjadřují obavy ze zřízení nové školy:
– Zřídíme-li Scioškolu o kapacitě 100 žáků, přijdeme o žáky v turnovských školách a s nimi také o peníze, které na tyto žáky dostáváme.
– Scioškola způsobí další odliv chytrých dětí ze základních škol, které dnes odsávají zatím jen víceletá gymnázia.
– Scioškola přetáhne ze škol kvalitní pedagogy, kterým nabídne lepší platové podmínky. Zbylým pedagogům se bude muset snížit plat nebo je bude město muset dofinancovat z městského rozpočtu.
– Placením školného na soukromé škole přispějeme k elitářství a k diferenciaci mezi žáky z chudých a bohatších rodin.
– Zřízení další školy v Turnově přispěje ke zhoršení ranní dopravní situace.

Téma nás velice zajímá, proto jsem se setkal s Olgou Žákovou, koordinátorkou skupiny prosazující myšlenku založení Scioškoly v Turnově, a zeptal jsem se jí na klady této formy vzdělávání v kontextu Turnova.

Proč Scioškolu podpořit?
– SCIO je garantovaná značka kvality vzdělání, což potvrdila ve své zprávě i Česká školská inspekce. Scioškoly optimálně splňují požadavky ministerstva školství na vzdělávání v ZŠ. Nejedná se tedy o alternativní, ale o moderní školy. Scioškoly nejsou primárně zaměřeny na tzv. nadané děti. Vzhledem k malému kolektivu, moderním metodám výuky a schopnosti naladit se na individuální potřeby dítěte tyto školy vyhovují i dětem s poruchami soustředění, sociálními obtížemi apod. Klasické školy nemají možnost v rámci systému nabídnout pro takové děti přijatelné možnosti. Tito žáci v běžných školách neprospívají a ostatní žáky „brzdí“. Scioškola tedy není konkurencí, ale někým, kdo klasické základní škole může nabídnout pomoc.
– Zřízením Scioškoly přijde Turnov maximálně o třicet žáků, které by rodiče do běžné státní školy s velkou pravděpodobností nezapsali. Volili by například domácí vyučování. Ostatní registrovaní zájemci jsou z širokého okolí a jejich rodiče jsou ochotni je do Turnova vozit.
– Scioškola počítá v Turnově s deseti vyučujícími – pěti pedagogy a pěti asistenty. Většina ze stávajících pedagogů, které si SCIO velmi pečlivě vybírá, neučila dlouhodobě na běžné klasické základní škole, umí výborně alespoň jeden jazyk a prošla odbornými semináři SCIO i zahraniční stáží.
– Scioškoly navštěvují děti rodičů, kteří dávají vzdělávání svých dětí prioritu. Jsou tedy ochotni se často uskrovnit, aby svým dětem umožnili kvalitní vzdělání.
– Výuka ve Scioškole začíná až v 8.30 hodin, takže ke zhoršení dopravní situace v ranní špičce nedojde.
– Scioškola nebude chtít od města Turnova peníze ani na založení, ani na provoz školy. Zřizovatelem je společnost SCIO, které má vlastní zdroje a bude za provoz školy plně zodpovědná.
– Vedení některých místních významných a inovativních firem jednoznačně podporují vznik turnovské Scioškoly.
– Když se podíváme přes kopec do Semil, najdeme zde alternativní waldorfskou školu včetně navazujícího lycea. Rodiče zde mají možnost volby, kterou svobodně využívají. Ostatně i v Turnově najdete skupinu dětí, která do Semil pravidelně dojíždí bez toho, že by způsobila kolaps turnovského školství.
Více informací na www.skola-pro-zivot-turnov.cz.

Otázka zřízení Scioškoly v Turnově se objeví na jednání rady města a bylo by asi dobré toto téma zařadit také na program březnového veřejného zasedání zastupitelstva. Zástupci školy totiž potřebují pro následné jednání (tentokrát s Krajským úřadem v Liberci) znát názor města. A nejen to: Společnost SCIO ve svých interních regulích trvá na souhlasu měst, kde by Scioškoly měly fungovat. Chce působit a investovat pouze tam, kde je vítána. V České republice je řada podstatně větších měst, kde si přejí tuto prestižní školu ve svém regionu mít. Jak to vidíte vy?
Zbyněk Báča, zastupitel města za uskupení Turnov potřebuje změnu, zbynek.baca@centrum.cz

Pozn. red.: Kromě Scioškoly je tu ještě další alternativní škola, jejíž vzdělávací program má být založen na kombinaci projektového vyučování a montessori pedagogiky. Škola by mohla otevřít již ve školním roce 2017/2018, z počátku bude pro 20 až 30 žáků, kapacita by mohla v dalších letech být navyšována na cílovou kapacitu 100 žáků.

Aktualizace 11. března:

MĚSTO TURNOV JEDNÁ O SOUKROMÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH TRENDECH
V Turnově se objevili dva zájemci o umístění soukromé základní školy. Celou záležitost projednala rada města na svém jednání 8. března.
Od začátku roku 2017 město Turnov obdrželo dvě žádosti od soukromých subjektů na provozování základního vzdělávání. V Turnově se nabízí možnost otevřít vzdělávání novým vzdělávacím směrům. Obě žádosti prošly jednáním komise pro výchovu a vzdělávání a jednáním na radě města. Žadatelé mají zájem otevřít školu od září 2018. Jeden ze žadatelů má již v tuto chvíli zajištěnou budovu i personál.

„Se zástupci jednotlivých iniciativ probíhá od podání žádosti otevřená a vzájemná komunikace. Jsou domluveny další konkrétní kroky a časový harmonogram jednání. Jedním z kroků jsou osobní návštěvy v již otevřených soukromých školách na území České republiky, které proběhnou v průběhu března,“ uvedla místostarostka Petra Houšková.

Rada města na svém posledním jednání prodiskutovala otázku dalších příležitostí ve vzdělávání a souhlasí morálně s myšlenkou založení soukromých základních škol na území města Turnova. Rada dále projevila zájem o široké spektrum informací ke všem aktuálním záměrům, které se týkají soukromého a alternativního vzdělávání, uvítala dosavadní aktivitu místostarostky Petry Houškové v komunikaci se zájemci a pověřila ji a odbor školství, kultury a sportu městského úřadu dalším jednáním v této záležitosti.
(Zdroj: Anna Šupíková, tisková mluvčí města Turnova, a.supikova@mu.turnov.cz)

Související články (celkem 3)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.