PRACUJEME S NADANÝMI ŽÁKY I S ŽÁKY OHROŽENÝMI

0

Tak zní název projektu, který realizuje Vzdělávací centrum v Turnově od ledna 2012. Koncem roku 2012 jsme vás na těchto stránkách informovali o části věnované nadaným žákům, dnes bychom vám chtěli přiblížit práci se žáky se specifickými poruchami učení (dále jen SPU), práci s instrumentem „Uspořádání bodů“ a práci psychologa na školách v Turnově. Ve všech třech základních školách v Turnově probíhají tři programy pro žáky s SPU, a to rozvoj logického myšlení a matematických dovedností, podpora čtenářské gramotnosti a anglický jazyk pro žáky s SPU. Lektoři docházejí každý týden přímo na jednotlivé základní školy, kde pracují se skupinou žáků, která je doporučena výchovným poradcem konkrétní školy.

V rámci programu věnovaného logickému myšlení jde zejména o rozvoj logického usuzování, orientace na číselné ose, pochopení základních matematických operací, rozvoj prostorové orientace a představivosti a další dle aktuálních potřeb žáků. Využívány jsou speciální pracovní sešity, cvičebnice, hry a další názorné pomůcky vedoucí k lepšímu pochopení a osvojení matematických dovedností.

Program zaměřený na čtenářskou gramotnost podporuje zejména porozumění psanému textu a správnou orientaci v textu. Právě tuto oblast je třeba podporovat, protože porozumění textu činí žákům často obtíže.
Cílem programu anglický jazyk pro žáky s SPU je zlepšit praktické dovednosti v anglickém jazyce s využitím speciálně pedagogických metod při respektování individuálních potřeb jednotlivých žáků. Program je zaměřen na žáky 2., 3. a 4. tříd, kteří s angličtinou začínají. Základní používanou metodou je multisenzoriální přístup, který propojuje sluch, zrak, hmat a kinestetické vnímání, a tak umožňuje žákovi využít pro vnímání informací ten kanál, který je nejvíce rozvinut. V aktivitách žáků se soustavně spojuje řeč, vnímání obrázků, předmětů, prožívání konkrétních situací. Učení je tak ze strany žáka aktivní se zapojením co nejvíce smyslů.

Zcela nově jsme nabídli v letošním školním roce práci se skupinou žáků Feuersteinovou metodou, při které jsou využívány pracovní listy „Uspořádání bodů“. Smyslem aktivity je podpořit žáky v oblastech, ve kterých jsou nejslabší a které jsou tak příčinou jejich dlouhodobé školní neúspěšnosti. Program probíhá na každé základní škole v Turnově pravidelně jednou týdně formou skupinového setkání pod vedením vyškoleného psychologa.

Další aktivitou, která je poskytována žákům (v tomto případě nejen základních, ale i středních škol v Turnově), je individuální psychologické poradenství. Probíhá buď přímo na konkrétní škole, nebo v prostorách Vzdělávacího centra po telefonickém objednání u psycholožky K. Korda Jedzokové. Měsíčně proběhne v průměru asi 20 konzultací. Dle potřeby často docházejí žáci na konzultace opakovaně, mohou přijít i se svými rodiči.
Výše popsané aktivity jsou poskytovány zdarma a budou probíhat i v příštím školním roce. V případě zájmu se informujte u výchovného poradce konkrétní školy v Turnově.
Více informací o celém projektu najdete na www.vctu.cz/nadaniaohrozeni.
Lenka Krupařová

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

201306111052_oso_57_013_szs

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.