Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 1 864 přečtení 0

ČERVNOVÁ A ČERVENCOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku tentokrát uvádíme vzpomínkou: Dva, kteří budou v Přepeřích chybět. Na počátku července se Přepeře rozloučily s dvěma občany, kteří vesnici neodmyslitelně tvořili. Oba patřili ke generaci pamětníků. Karel Eichler přišel…

Kronika
 | 4 912 přečtení 0

ROVENSKO ZTRATILO DVĚ VELKÉ OSOBNOSTI

Tvář a charakter města nejsou dány pouze jeho vzhledem, ale také lidmi, kteří v něm žijí nebo v různých dobách žili. Někteří z těch, co už s námi na tomto světě nejsou, zde zanechali výrazné stopy a z odkazu jimi vykonaného díla můžeme nadále čerpat, inspirovat se jím a vzpomínat na tyto lidi s vděkem a uznáním…

Kronika
 | 1 912 přečtení 0

ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tradičně tuto rubriku uvádíme poděkováním: Velké poděkování patří všem jednotkám IZS, které se podílely na likvidaci požáru mého domu ve…

Kronika
 | 2 124 přečtení 0

KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku uvádíme tentokrát jednou smutnou zprávou: Dne 5. května zastihla SDH Daliměřice smutná zpráva. Do hasičského nebe odešel bratr Pepa Ulrich. Byl to úžasný starosta, vedoucí mládeže, spoluzakladatel hasičských táborů, Zasloužilý hasič, kamarád a člověk do nepohody…

Kronika
 | 786 přečtení 0

TURNOVSKÁ NÁRUČ POSTUPNĚ OBNOVUJE ČINNOST

Postupné rozvolňování protiepidemických opatření nám konečně umožní v následujících týdnech spustit téměř všechny aktivity, byť zatím v omezeném režimu. Jaký máme tedy rozvolňovací plán? * Otevřená herna – od 17. 5. dopoledne za účasti tři dospělí…

Kronika
 | 1 842 přečtení 0

DUBNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tradičně tuto rubriku začínáme poděkováním: V době, kdy si každý rodič vyzkoušel práci učitelů, si mnohý uvědomil, o jak náročné poslání se jedná. Rádi bychom poděkovali týmu učitelů ze všeňské základní školy, vedených paní ředitelkou Evou Krejčíkovou, za jejich práci a podporu během online výuky…

1 2 3 4 5 43