OHLÉDNUTÍ ZA 28. ŘÍJNEM 2014 V TURNOVĚ

0

Kampaň vlajka pro Masaryka, street party v Mašově, kladení věnců u pomníku padlých a slavnostní večer v divadle spojený s předáváním cen – to vše patřilo k oslavám výročí vzniku Československé republiky 28. října 2014. Již začátkem října vyhlásil starosta města Tomáš Hocke druhý ročník kampaně s názvem „Vlajka pro Masaryka.“ „V běhu obvyklých dnů a starostí považuji za vhodné připomenout činy zakladatelů naší republiky, ať těch více známých nebo úplně anonymních. Právě státní svátek 28. října je okamžikem, kdy bychom takových lidí měli vzpomenout a snad sdělit i našim dětem, proč nám na domech vlaje státní vlajka,“ vyjádřil své pocity Tomáš Hocke. Skutečností je, že vlajek na turnovských domech přibývá… Starosta i oba místostarostové také u příležitosti státního svátku navštívili téměř desítku památníků i pomníčků obětí světových válek, větších i menších, v různých koutech města, a položili zde květiny.

Hlavní část oslav svátku 28. října letos směřovala do Mašova, kde byla dokončena rekonstrukce návsi, po které místní obyvatelé dlouhá léta volali. Náves má nové zpevněné pojezdové plochy, parkovací místa, prostor pro pěší, novou dešťovou kanalizaci, zeleň i veřejné osvětlení. Náklady z rozpočtu města byly 5,5 milionu korun. Na rekonstrukci se podílela firma SaM Silnice a Mosty, a.s. z České Lípy a další drobní podnikatelé, kteří nemalou částí k rekonstrukci přispěli. Velké díky patří také obyvatelce Mašova Marii Vítové, která zahájila sbírku na opravu kaple. Ve sbírce se vybralo téměř 160 tisíc korun. „Je úžasné, že lidem není jejich okolí lhostejné a vlastní iniciativou pomohli k zahájení rekonstrukce kaple,“ dodal starosta města. Paní Vítová poděkovala všem, kdo na opravu přispěli, poděkovala lidem za nebývalou aktivitu. Kaplička Navštívení P. Marie bude pro všechny otevřena každou středu od 18.00 hodin. „Každý může přijít, zastavit se, pomodlit, zklidnit, bohoslužba by tu měla být jednou za měsíc, před vánočními svátky by se tu měla konat akce pro rodiče s dětmi,“ pozvala ke kapličce Marie Vítová.
Oslava v Mašově byla spojena i se 130. výročím místních hasičů, kteří připravili ukázky ze své činnosti a také historickou a současnou techniku. Celodenní program zahrnoval i divadelní představení a hudební vystoupení v sokolovně.
Vpodvečer se několik desítek lidí sešlo ve Skálově ulici u pomníku padlých. Zde představitelé města a spolků včetně zástupců z partnerského polského města Jawor uctili položením věnců památku všech, kteří bojovali za naši svobodu.

201411012036_rep_157_014_28rijen

Celodenní program byl zakončen slavnostním večerem v městském divadle v Turnově. Na úvod zazněla hymna v podání pěveckého sboru Carmina pod vedením Martina Hyblera. Starosta města Tomáš Hocke přiblížil význam svátku vzniku republiky, připomněl některé myšlenky prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Vyjádřil se i k poněkud rozjitřené aktuální povolební situaci ve městě: „Co mě trápí, že k volbám přišlo jen něco málo přes 40 procent voličů. Stále si kladu otázku, proč tak málo. Výsledky voleb v někom vzbudily naději, u jiného skepsi, někoho povolební vývoj potěšil, jiného zklamal. Lišíme se ve svých názorech a pravděpodobně se i v budoucnu lišit budeme. Vždy však rozhodujeme na základě většinové zastupitelské demokracie. Po ustavujícím zasedání zastupitelstva bude nutné odhodit osobní antipatie a někdy možná zbytečně ostře formulované argumenty v rámci  předvolební a povolební kampaně a společně bez ohledu na koalici a opozici převzít odpovědnost, kterou jsme jako zastupitelé od Turnovanů dostali. Spojuje nás láska k místu, kde žijeme a jistě nám záleží na jeho dobrém rozvoji,“ uvedl Hocke.

201411012036_rep_158_014_28rijen

ČESTNÉ OBČANSTVÍ A CENY OBCE
V rámci slavnostního večera byla předána nejvýznamnější ocenění města. Čestným občanem Turnova se stal akademický malíř Václav Žatečka. Ten učil výtvarnou výchovu na Lidové škole umění v Turnově a Lomnici nad Popelkou. Byl také dlouholetým pedagogem Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. V letech 1990 – 2001 byl ředitelem této školy. Prosadil zde nový obor – umělecké odlévání kovů, zasadil se o rekonstrukci historické budovy školy a také se podílel na organizační a obsahové přípravě Vyšší odborné školy – restaurování kovů. Václav Žatečka je také letitým členem pěveckého sboru Musica Fortuna, dále předsedou organizace výtvarných umělců Turnovské dílo a členem památkové komise rady města.

Cena obce byla udělena hned dvěma významným osobnostem: operní pěvkyni Marcele Machotkové a šperkaři a designérovi Jiřímu Beldovi.
Turnovská rodačka Marcela Machotková na Pražské konzervatoři vystudovala klavír a zpěv. Svoji divadelní kariéru započala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a také v Plzni. Od roku 1966 působila jako sólistka opery Národního divadla. Její životní rolí byla Mařenka v Prodané nevěstě. Tuto roli zpívala jak v Národním divadle, tak i v cizině – ve Vídni, Haagu, Amsterodamu i Budapešti. Hostovala také ve Velké Británii i Finsku…
Šperkař a pokračovatel šperkařské tradice Jiří Belda je absolventem a pozdějším učitelem Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří podíl na vzniku kopií korunovačních klenotů. Doposud pečuje i o originály! Je autorem trofeje pro vítěze plochodrážní Zlaté přilby, ocenění Fotbalista roku ČR či cen pro vítězné snímky Karlovarského filmového festivalu.

201411012037_rep_159_014_28rijen

MEDAILE STAROSTY
Letošní novinkou je medaile, kterou starosta města uděluje za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce s mládeží, sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti podnikatelské či za mimořádný projev lidskosti nebo hrdinský čin. Během večera bylo předáno sedm medailí.

Z oblasti sociální medaili obdržela Vlasta Rytířová, dlouholetá pečovatelka v Domově důchodců v Turnově. Paní Rytířová pracovala nad rámec svých pracovních povinností. Vytvářela nadstandardní osobní vazby s obyvateli domova důchodců a vyzařovala z ní pozitivní energie všemi směry. Dnes se s ní můžeme setkat, vzhledem k jejímu zdravotnímu omezení, v recepci Domova důchodců Pohoda.

V oblasti školské byla medaile předána Mgr. Sylvě Kutkové. Ta je velmi aktivní učitelkou 1. stupně ZŠ Žižkova. Má netradiční výukové metody, vstřícné jednání s rodiči a individuální přístup ke každému žákovi. Podílí se na akcích Základní umělecké školy v Turnově i soutěžích pořádaných Střediskem pro volný čas dětí a mládeže.

201411012037_rep_160_014_28rijen

Třetí medaile byla udělena v oblasti kultury, a to MgA. Martinu Hyblerovi Ph.D. Turnovský rodák, absolvent skladby na Pražské konzervatoři. V roce 2009 úspěšně obhájil svoji disertační práci na Akademii múzických umění v Praze, kde se věnoval studiu dirigování. Píše skladby nejrůznějšího nástrojového seskupení určené pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou. Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz, např. Symphonic Album Mira Žbirky. Názvy skladeb Trosecká legenda, Pleskotský loupežník, Valdštejnská suita prozrazují, že Český ráj se stal inspirací pro jeho tvorbu. Martin Hybler také vede pěvecký soubor Carmina a spolupracuje se souborem Musica Fortuna.

Dalším oceněným je akademický architekt Zdeněk Edel. Pan Edel patří k významným českým architektům, a to vysoce ceněným v odborných kruzích. Obec architektů ocenila mimořádnou kvalitu jeho rozsáhlého architektonického díla a udělila architektovi Zdeňku Edelovi cenu za celoživotní dílo – GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014. Je autorem na svoji domu moderního Parkhotelu v Praze, administrativního komplexu v Praze ad.

V oblasti společenské byla oceněna rodina Ivany a Oldřicha Dutých z Mašova. Pěstouni, kteří vytvořili úžasné zázemí a rodinné soužití pro Oldřicha, Petra, Lukáše, Martina, Pavla, Natálku, Denisu, Vaška a Nikolku. Jejich dům je plný nejen dětí, ale i zvířat…

Poslední medaile byla udělena PharmDr. Marii Vítové. Dlouhá léta jste ji mohli potkávat v turnovské lékárně. Je praktikující věřící a léta se stará o kapli v Mašově. Právě ona se stala hlavní iniciátorkou a organizátorkou sbírky na opravu kaple.

(TvA, TZ Města Turnov)

Snímky z oslav 28. října 2014 v Turnově najdete také na Facebooku TvA  ZDE.

201411012037_rep_161_014_28rijen

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.