SKALNÍ MASIV TROSEK VÍCE VYNIKNE

0

Do konce února bude probíhat těžba asi sta kubíků náletových dřevin v okolí hradu Trosky. „Proředíme nepůvodní nebo náletové dřeviny, většinou modříny, akáty a smrky. V krajině tak opět vynikne skalní masiv s dominantou Trosek,“ uvádí Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Liberci. Těžbu v přírodní a národní kulturní památce provádí Lesy České republiky po dohodě se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Národního památkového ústavu.

„Z pohledu ochrany přírody a krajiny není žádoucí, aby Trosky zarostly lesní vegetací. Tento zásah kromě jiného zvýší rozmanitost zdejší přírody a prospěje teplomilným rostlinám i živočichům, kteří k životu potřebují bezlesí a skalní výchozy. Z rostlin jsou to například skalník celokrajný, trýzel škardolistý či strdivka sedmihradská, z živočichů užovka hladká, otakárek fenyklový a další vzácné druhy motýlů a brouků,“ doplnil Jiří Klápště, vedoucí Správy CHKO Český ráj.

Trosky tak na nadcházející sezonu více vyniknou. Jak je vidět na snímcích z poloviny února, náletové dřeviny z bezprostřední blízkosti skalního masivu, na kterém hrad stojí, již zmizely. Na druhou stranu ale domnívat se, že bude odtěženo kompletní okolí hradu, a ten bude vypadat, jako na snímcích starých sto let, by byl omyl. Vzrostlé stromy zde zůstanou. Přístupová cesta k hradu by měla projít zásadní opravou.
(TvA s využitím TZ Lesů ČR)

Náletové dřeviny z bezprostřední blízkosti hradu postupně mizí

Dominanta Českého ráje se více otevře

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.