KOMPOSTÁRNA NA MALÉM ROHOZCI BUDE UZAVŘENA

0

Z důvodu zásadní rekonstrukce bude od 1. září komunitní kompostárna v Malém Rohozci uzavřena. Po dobu uzavření kompostárny bude možné odkládat bioodpady do sběrného dvora Vesecko v jeho provozních hodinách. Podmínky pro odkládání odpadů zůstávají stejné. Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na sběrném dvoře Vesecko je pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Turnova zdarma (pařezy zdarma pouze do průměru 40 centimetrů).

Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na sběrném dvoře Vesecko:
* Prokázání trvalého pobytu předložením platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Turnově. Občan ukládající rostlinné zbytky musí být osobně přítomen.
* Předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady v daném kalendářním roce a platného občanského průkazu v případě osob vlastnících stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
* Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separované, tzn. tráva, listí apod. Materiál musí být navážen odděleně od větví stromů a keřů. Rostlinné zbytky nesmí obsahovat žádné další odpady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly, květináče, dráty, kameny apod.). V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nebudou rostlinné zbytky přijaty zdarma.
* Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání rostlinných zbytků.

Svoz nádob na bioodpad bude probíhat beze změn dle stanoveného harmonogramu:
* Září – 4.; 11.; 18.; 25.
* Říjen – 2.; 9.; 16.; 23.; 30
* Listopad – 13.; 27.

Provozní doba sběrného dvora Vesecko (tel. 481 31 21 83):
* Letní období: březen – říjen (1. 3. – 31. 10.), po – pá 9.00 – 17.00, so 9.00 – 12.00 hodin
* Zimní období: listopad – únor (1. 11. – 28. 2.), po- pá 9.00 – 16.00, so 9.00 – 12.00 hodin

Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí MěÚ Turnov, z.sedlakova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.