Prodej pozemku

0

Město Turnov vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1660/1 o výměře zhruba 4 234 m² v kat. území Turnov, evidované na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, a to za kupní cenu v minimální výši alespoň 1.350 Kč/m² prodávané části pozemku.
Pozemek bude prodáván formou výběrového řízení, dle jeho podmínek, 17. června 2019 v 15.30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově MěÚ Turnov, ul. Ant. Dvořáka 335. Svůj zájem o účast na výběrovém řízení sdělte na e-mail odboru správy majetku – Bc. Olga Bažantová: o.bazantova@mu.tumov.cz, nebo odbor rozvoje města – RNDr. Miroslav Varga: m.varga@mu.tumov.cz.
Rozhodovat bude nejvyšší nabídnutá cena. Každý účastník výběrového řízení složí před konáním výběrového řízení vstupní jistotu ve výši 50 tis. Kč nejpozději den před konáním výběrového řízení. Tato částka bude následně vítězi započtena do celkové kupní ceny.
Prodej nově vzniklého pozemku bude realizován na základě uzavření smlouvy budoucí kupní a následné kupní smlouvy za výlučným účelem výstavby bytových domů v rámci otevřené zástavby bytovými domy dle regulativů územního plánu.
Architektonická studie bytových domů (technická zpráva, situace, půdorysy, řezy domy vč. terénu, vizualizace, zákres do dvou fotografií) bude dle podmínek tohoto vyhlášení vítězem předložena do šesti měsíců od schválení vítěze zastupitelstvem města.
Detaily výběrového řízení najdete na úřední desce a webových stránkách města Turnov.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.