PŘES PRÁZDNINY SE INVESTOVALO DO ŠKOL

0

Dva měsíce prázdných školních tříd a klidných školních prostor jsou příhodné pro opravy a nutnou údržbu objektů základních a mateřských škol. Letošní prázdniny nebyly výjimkou. Nejvýznamnější investiční akcí byla dlouhotrvající rekonstrukce budovy Základní školy v Alešově ulici, kde probíhá výuka dětí prvního stupně od první do čtvrté třídy. Letos byla dokončena 3. etapa rekonstrukce, která se zaměřila na přízemí budovy. Celkové náklady na rekonstrukci od roku 2014 činí 13,6 mil. Kč, přičemž náklady na 3. etapu jsou ve výši 2,8 mil. Kč. V první a druhé etapě rekonstrukce proběhlo zateplení celé budovy.

Byla vystavěna nová sociální zařízení a zrekonstruováno celé druhé patro, kde stavební úpravy zasáhly do úpravy chodeb, tříd a výdejny jídla. Upravena byla i vestavba zvedací plošiny do výdejny jídel a příjezdová cesta k zadní části školy, kde byla navíc vytvořena zpevněná parkovací místa. Letošní třetí a závěrečná etapa upravila přízemí školy s třídami, školní družinou, knihovnou a šatnami pro žáky.

n201609131624_oso_109_016_skolyKromě velké rekonstrukce základní školy probíhaly letos v Alešově ulici další úpravy. Na jaře tohoto roku došlo v Mateřské škole Alešova (Dřevěnka) k výměně oken v celkové hodnotě 90 tisíc Kč. Mateřská škola Sluníčko má od letoška kanalizaci za zhruba 1 mil. Kč a v příštím roce ji čeká rekonstrukce vnitřních prostor a vybudování nových toalet. Ani další základní školy nepřišly zkrátka. V ZŠ Skálova se ještě buduje školní klub, který bude nově sloužit dětem jako prostor pro setkávání a trávení volného času. Na ZŠ Žižkova proběhla oprava střešního pláště v celkové hodnotě 900 tisíc Kč. V Základní umělecké škole proběhla výměna kotlů, tato investice se pohybovala ve výši 750 tisíc Kč. V ZUŠ budou ještě nutné výdaje zhruba 120 tisíc Kč na vnitřní vložku komína. Menší investice byly vloženy do školních jídelen některých mateřských a základních škol, kam byly nakoupeny nové spotřebiče. Budoucí velká investice se týká ZŠ Mašov, kterou čeká celková přestavba. Na červnovém zastupitelstvu města byla odsouhlasena varianta řešení celkové rekonstrukce budovy a přístavby, která by měla začít v roce 2017/2018.

(Zdroj: Anna Šupíková, tisková mluvčí města Turnova, a.supikova@mu.turnov.cz)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.