Nové učebny výpočetní techniky

0

Ve středu 12. října proběhlo v ZŠ ve Skálově ulici slavnostní otevření dvou učeben výpočetní techniky, které byly vybaveny novou technikou z projektu EU „Peníze školám“. Škola připravovala projekt v uplynulém školním roce, byl schválen ministerstvem školství a počátek realizace byl stanoven na 1. května t. r. Celková dotace projektu znamená pro školu více než 2,5 mil. Kč, které budou dle pestré a pevné struktury projektu směřovat nejen do nákupu moderních prostředků výuky výpočetní techniky, ale také mj. na rozvoj vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, na rozvoj finanční či čtenářské gramotnosti, na rozvoj jazykového vzdělávání a vzdělávání pedagogů ve využívání ICT. Nemalou částku bude možné věnovat i posílení prevence sociálně patologických jevů. V první fázi uvedeného projektu se škole podařilo získat moderní techniku a škola se stala první školou v Turnově, která projekt již aktivně začala „rozjíždět“ a využívat jeho možností. Slavnostního otevření obou učeben výpočetní techniky se mj. zúčastnili nejvyšší představitelé města (starostka H. Maierová a místostarosta J. Pekař), přítomni byli i zástupci dodavatelské firmy z Liberce a servisní firmy z Turnova. Kromě moderních PC žákovských sestav se podařilo z projektu zakoupit LCD monitory, moderní server, zálohovací zařízení a software. Projekt, jehož realizace je plánována do konce října 2013, přináší mj. také vyšší nároky na učitele.
Roman Mareš, ředitel ZŠ Skálova, Roman.Mares@zsskalova.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.