CHKO ČESKÝ RÁJ V ČELE S NOVÝM VEDOUCÍM

0

Nejstarší chráněná krajinná oblast v České republice byla založena v roce 1955. Souběhem mnoha okolností je to právě Český ráj, kde byla poprvé v naší republice ustanovena ochrana přírody na vyšší úrovni. Jak je tomu dnes? Neztratila „chráněnka“, sídlící v turnovské ulici A. Dvořáka, svoji samostatnost, jak lze občas zaslechnout, protože prý patří pod liberecké regionální pracoviště? Zeptali jsme se nového vedoucího Správy CHKO Český ráj, kterým je od loňského léta Jiří Klápště.

* Jak to tedy je?
CHKO Český ráj je stále nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v republice, na tom se už nic nezmění. Pro nás, mladou generaci ochranářů, je to velká zodpovědnost. Všechny CHKO patří pod Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK), CHKO Český ráj byla od roku 2015 začleněna pod liberecké regionální pracoviště, nicméně veškerá správní agenda se i nadále odehrává na Správě CHKO v Turnově, a to včetně rozhodovací pravomoci. Pod liberecké pracoviště AOPK patří ještě Správy CHKO Jizerské a Lužické hory.

* Novým vedoucím CHKO Český ráj jste se stal vloni 1. července. Pocházíte z Turnova?
Ano, žil jsem tu do maturity. Po vysoké škole – studoval jsem krajinné inženýrství, obor aplikovaná ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze – jsem od roku 2007 pracoval v Agentuře ochrany přírody a krajiny v Praze, po pěti letech jsem nastoupil na místo ředitele odboru obecné ochrany přírody a krajiny na Ministerstvu životního prostředí ČR. Stále jsem byl ale jednou nohou v Turnově. Když se naskytla příležitost se sem vrátit natrvalo – vedoucí CHKO bylo vždy mé vysněné místo – využil jsem této možnosti. Na ministerstvu jsem sice pracoval na pozici, ze které se neodchází, ale riskl jsem to a jsem v Turnově. Moje partnerka s našimi třemi dětmi žije v Roztokách u Prahy, ale brzo se doufám změní i tohle.

* V jakém stavu jste zdejší „chráněnku“ našel?
Stav byl lepší, než jsem očekával, alespoň podle informací, které jsem měl a které nebyly příliš pozitivní. Mým úkolem je, aby Správa CHKO byla čitelná pro všechny, kteří s ní přijdou do styku. Proběhlo zde několik kontrol zaměřených na správní činnost, nedopadly vůbec špatně. CHKO má v současnosti šest kmenových zaměstnanců a patnáct dobrovolných strážců přírody…

* …to jsou ti, kteří tahají lidi ze spacáků pod skalním převisem?
(Smích) To určitě ne, jejich role není nutně represivní. Jedna noc ve spacáku pod převisem není nic proti ničemu, ale stan či ohniště, to už je možné považovat za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Hrad Trosky – vrchol čeká odlesnění

* Takže váš pohled je lehce liberální?
Vycházím z toho, že řada prohřešků pramení z nevědomosti, není to úmysl. Měli bychom lidem dát především dostatek informací, jak se v chráněné oblasti chovat, aby si uvědomovali hodnotu území, a my nebudeme jen chodit a pokutovat je. Rád bych otevřel komunikaci směrem k obcím a obyvatelům, kteří v CHKO žijí. Měli bychom být schopni lidem ukázat, že jsme instituce, která dané území kultivuje a je pro něj přínosem, například i ekonomickým.

* Například…?
Voda. Do budoucna velké téma je zadržování vody v krajině. Můžeme radou i penězi přispět k obnově tůní a mokřadů, které jsou významným faktorem při zadržování vody v krajině včetně zlepšování mikroklimatu. Ve většině případů lze pokrýt až 100 procent finančních nákladů! Další oblastí je infrastruktura – neutěšený stav vyhlídek, chodníků, pobořená zábradlí, poničené cesty. Možná drobnosti, ale důležité.

Hruboskalské skalní město

* Turisté. Nepřítel? Partner?
Nepřítel rozhodně ne, je to stav, který tady existuje desetiletí. Lidé do CHKO patří, nejsme první zóna národního parku, kde by mimo vybrané cesty neměla být ani noha. U nás lidé vždy krajinu utvářeli, nelze tu říci, že budeme některá území uzavírat z důvodu větší ochrany. Již delší dobu jsou pro veřejnost uzavřeny tři lokality – Starý hrádek v Prachovských skalách, Sokolka u Branžeže a skalní město Apolena pod Troskami. To zůstává, o dalších v tuto chvíli neuvažujeme. Jsou samozřejmě místa, kde je to v létě z hlediska živelného parkování téměř neúnosné. Všichni budou asi jmenovat okolí Hrubé Skály, což by bylo možné řešit například odstavným parkovištěm, nejlépe přímo dole u železniční stanice, a posílením menších parkovacích ploch v okolí zámku. Samozřejmě vnímáme, že návštěvníci jsou ekonomickým přínosem regionu a měli by se sem rádi vracet, na druhou stranu bychom se měli snažit minimalizovat jejich negativní působení na podstatu ochrany samotné CHKO.

* Vztah s obcemi?
Ty, které jsou v CHKO od vyhlášení v roce 1955, jsou už zvyklé, že tu CHKO je, jisté problémy byly při a krátce po rozšíření o Maloskalsko a Prachovské skály. Jak už jsem ale uváděl, jsme a chceme být partneři.

Nově vysazená alej v Kacanovech (foto CHKO)

* Osvěta?
V našem malém týmu nebudeme asi schopni každodenně objíždět školy a přednášet na téma ochrany přírody, i když se tomu samozřejmě nebráním. Ale myslím, že od toho je tu zejména Dům přírody v Dolánkách, který má přesně tohle v náplni práce.

* Nejbližší aktivity?
Trosky zarůstají, přitom to byla v dávnější minulosti lokalita, která byla úplně odlesněna. Ve spolupráci s Lesy ČR připravujeme zásahy na prosvětlení nejbližšího okolí hradu. Ideálně chceme, aby byl osluněn celý skalní masiv Trosek. Tato přírodní památka má podstatu ve společenstvech rostlin a živočichů, kteří na skalách žijí. Pokud se vše podaří, mělo by k odlesnění kolem Trosek dojít v nejbližší době. Hrad by měl být pohledově otevřen ze všech stran.
Další aktuální projekt probíhá na vrchu Mužský. Samo o sobě jde o velice magické místo nedaleko známějších Drábských světniček. Je to unikátní kruhová panoramatická vyhlídka, která výrazně zarůstá náletem dřevin. Část křovin bude odstraněna, mělo by tu dojít i k obnově třešňového sadu.
Třetím projektem, na který bych rád upozornil, je výsadba hrušňové aleje v Kacanovech – 30 stromů starých odrůd bylo na konci loňského roku vysazeno na louce ve svahu vedoucím z Kacanov směrem ke Kopicovu statku.

* Děkujeme za rozhovor.

Vrchol Mužského (foto CHKO)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.