VÝJEZDY ZA HRANICE KOMPLIKUJÍ POŽADAVKY NA NOVÉ DOKLADY

0

Pro ty občany, kteří jsou zvyklí každoročně vyjíždět v létě například s dětmi do Chorvatska, nastaly poměrně náročné časy. Jako před víc než dvěma desetiletími, kdy se stálo prakticky na všechno nedostatkové zboží, se opět musí postavit do fronty na obecních úřadech, kde se vydávají cestovní pasy a občanské průkazy. Důvodem je novinka, která ukládá každému občanu včetně novorozeňat cestovat mimo země tzv. Schengenu pouze s cestovním pasem. Dosud stačilo, že rodiče měli své potomky zapsané ve vlastním pase, tato možnost ale z nařízení Evropské unie končí k 26. červnu a kdo si cestovní pas pro své dítě nezajistil v klidu v zimě a na počátku jara, nyní trpí v několikahodinových frontách.

„Extrémní nárůst žadatelů až o sto procent jsme zaznamenali především v poslední době. Asi nejvíc lidí zatím přišlo ve dvou pondělních dnech na přelomu dubna a května, kdy měli v Turnově děti volno a většina rodičů také. Není opravdu v našich silách požadované úkony dělat rychleji. Navíc musí být každé dítě do pasu vyfotografováno, což někdy znamená dlouhé minuty příprav. Toto opatření jsme si nevymysleli, musíme se mu ale přizpůsobit,“ uvádí Zdeněk Hovorka, vedoucí správního odboru turnovské radnice. Podle něho dokonce město žádalo již od roku 2009 o zřízení tzv. výdejového pracoviště pro cestovní pasy a občanské průkazy, aby lidé nemuseli stát frontu dvakrát – při podání žádosti a při výdeji dokladu. Ministerstvo vnitra ale zřízení tohoto výdejového pracoviště pro Turnov zamítlo. Navýšení počtu pracovišť nabídlo řešit formou služby, tedy formou pronájmu těchto pracovišť od vybrané firmy na náklady města. Ekonomické podmínky pronájmu byly však nad současnými finančními možnostmi města, a proto tato nabídka nebyla akceptována. Lidem tedy nezbývá než čekat.

V tzv. Schengenském prostoru uvnitř zemí EU mohou děti a dospělí cestovat i na občanské průkazy, které se nově vydávají také dětem mladším 15 let. Mimo tento prostor musí mít vlastní cestovní doklad i nemluvňata.
Podkladem pro vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pro dítě mladší 15 let jsou rodný list dítěte a doklad totožnosti jeho zákonného zástupce. Osvědčení o státním občanství ČR se již nevyžaduje, nicméně o to může příslušný úřad v případě pochybností požádat. Žádost se nevyplňuje na žádném formuláři, ale je pořízena elektronicky příslušným pracovníkem přímo na úřadu, fotografie se již také nepředkládají, snímek občana a otisky prstů se pořizují přímo na pracovišti, proto je nutná osobní přítomnost dítěte.
Pasy a občanské průkazy pro dítě do 15 let se vydávají ve lhůtě do 30 dnů s platností na pět let. Správní poplatek u cestovního pasu činí 100 Kč, u občanského průkazu 50 Kč.

Správní odbor turnovské radnice v průměru ročně vydá zhruba dva tisíce cestovních pasů a tři tisíce občanských průkazů. Nové nařízení znamená, že jen v době od začátku letošního roku do konce dubna bylo vydáno 850 pasů a 1449 občanských průkazů.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.