TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK A PŘEDSTAVUJÍ SVÉ VÝZVY ROKU PŘÍŠTÍHO

0

POZOR! AKTUALIZACE!Před koncem roku jsme turnovským zastupitelům položili dvě otázky. Jejich zodpovězení nebylo povinné, odpověděl, kdo chtěl. Díky tedy všem, kdo si udělali trochu času… Otázky zněly:1. Ze svého pohledu zastupitele a občana Turnova, z čeho jste měl(a) v letošním roce radost a co vám nadělalo starosti?2. Vaše zastupitelská výzva roku 2013?


Tomáš Hocke (Nezávislý blok):
1. V letošním roce jsem byl rád jako občan i zastupitel za včas schválený rozpočet města, za obecnou podporu a včas schválené pokyny pro návrh nového územního plánu (díky tomu nebylo nutné vracet dotační peníze), obecně jsem rád za podporu, kterou město vydává na kulturu, sport, volnočasové aktivity, sociální program a nově i na dotační program pro majitele nemovitostí v památkové zóně. Jsem rád, jak ve finále dopadl Dům přírody (i když to byla spíše otázka šťastné náhody 🙂 ), jsem rovněž potěšen, že byly zahájeny práce na rekonstrukci ul. 28. října, která si to dle preferencí zastupitelů i mé jistě zaslouží. Byly zahájeny projekční práce na areálu Maškovy zahrady a, když vše půjde dobře, v létě 2014 otevřeme nové koupaliště. Bylo mně sympatické, jak jsme prozatím vyřešili otázku hazardu na území města.
Mé starosti se obrací k řešení vnitroměstských komunikací, změna 13A byla přijata těsnou většinou zastupitelů a vlna odporu z řad občanů i zastupitelů je zřejmá, obdobně je tomu i v případě waldorfské mateřské školy. Velké starosti působí schválené Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, které ve své podstatě nezohlednily žádnou z připomínek Turnova. Rovněž řešení poplatků za odpady je pro mě v této chvíli dočasné a jsem zvědav na návrhy řešící koncepčně tuto oblast. Řešení otázek okolo turnovské nemocnice v této chvíli rovněž působí více starostí než radosti.
2. Mou zastupitelskou výzvou v roce 2013 bude jistě schválení nového územního plánu snad významnější většinou zastupitelů a případný výkon funkce starosty města, jestliže dostanu důvěru zastupitelů.

Tomáš Hudec (za klub zastupitelů ČSSD):
Co nám nejvíce nadělalo starosti: zvyšování poplatků (odpady, voda, daň z nemovitosti, sloučení Panochovy nemocnice).
Co nám udělalo radost: peníze z hazardu, které půjdou na sport a mládež.
Co bychom chtěli v roce 2013? Najít vhodné místo na konání farmářských trhů.

Hana Maierová (Nezávislý blok, starostka města):
1. Mám vždy velkou radost, když se podaří do rozpočtu města prosadit a pak úspěšně realizovat nějakou potřebnou investici, a někdy nezáleží na objemu potřebných financí. Moc pěkně se například podařila přestavba sociálních zařízení v mateřské škole v Alešově ulici, díky realizaci druhé etapy regenerace sídliště u nádraží se zásadně rozšířily počty parkovacích míst včetně dalších desítek metrů nových chodníků, na dalších sídlištích došlo k obnově zeleně.
A pak jsem samozřejmě měla velkou radost z výsledků voleb do krajského zastupitelstva. Turnov zde konečně bude mít tolik potřebné zastoupení. I když pro mě osobně tento úspěch přinesl ve svém důsledku nečekanou a dost složitou životní změnu a nelehké rozhodování.
A co mi nadělalo starosti? To je většinou každý rok podobné. Vedle některých pracovních úkolů jsou to především některé debaty vedené ve veřejnosti nebo při jednání zastupitelstva, pokud jsou spojeny se silnými emocemi, osobními útoky i pomluvami. Vím, že to k práci ve vedení města patří, ale vždy mě to mrzí. Tam, kde se jednotlivé strany navzájem nechtějí poslouchat, nelze nalézt dobré řešení a potřebný kompromis.
Starosti jsou také vždy s přípravou složitých projektů – asi v popředí této oblasti byla a je příprava projektů sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě a zpracování nového územního plánu.
2. Pro rok 2013 mám dvě zastupitelské výzvy:
První výzva je v Turnově, a sice bezproblémové předání funkce mému nástupci včetně povinnosti být mu k dispozici radou i pomocí, kdykoli to bude potřebovat. Podílet se na zdárném dokončení rozpracovaných projektů a  schválení nového územního plánu Turnova.
Druhá výzva je spojena s Libereckým krajem a mou novou funkcí – to znamená zvládnout dobře nejen úkoly v mém resortu, ale zapojit se do týmové práce rady kraje tak, abych zde mohla prezentovat i potřeby a zájmy našeho regionu.

Jaromír Pekař (ODS, místostarosta):
1. V letošním roce mám největší radost z realizace projektů v oblasti zeleně, tj. například rekonstrukce zeleně v sídlištích a ulicích města (ul. 5. května, Zborovská), které by měly v budoucnu zlepšit celkovou tvář města. Zároveň je potěšující dokončení regenerace dalších veřejných prostranství (sídliště u nádraží, Alej legií atd.).
Naopak největší starosti mám z udržení vyrovnaného rozpočtu města. Po investičně náročném roku 2011 přišla řada na doplacení těchto investic a snížení zadluženosti města. Navíc zastupitelstvem schválené příjmy z prodeje majetku nejsou z velké části naplněny, což má negativní vliv na celkovou finanční bilanci města.
2. Výzvou pro rok 2013 je dokončení rekonstrukce ulice 28. října, zahájení výstavby Komunitního centra Slunce všem a konečné rozhodnutí o výstavbě sportovišť v Maškově zahradě. 

Martina Pokorná (Turnovská koalice):
1. Největší radost mám z výsledku krajských voleb, jsme jediný kraj, kde nevládnou ani rudí, ani oranžoví. Navíc máme dárek v podobě úspěchu Turnovanů, transformovaný do důležitých postů v Libereckém kraji, a v neposlední řadě i v osobě nového hejtmana Martina Půty. Radost mám i z toho, že uspěly některé naše návrhy předkládané do ZM – byl zachován svoz pytlového separovaného odpadu, udělali jsme – byť minimální – regulaci hazardu ve městě, na listopadovém ZM jsme předložili soubor otázek, jejichž odpovědi by měly být projednány veřejně na ZM (a které se týkají Domu přírody, odpadového hospodářství, hospodaření městských organizací, městem placených médií).
2. V roce 2013 náš čeká volba nového starosty – budu ráda, když jím bude člověk, který město i městský úřad otevře lidem více než jeho předchůdkyně. Doufám, že přijmeme takovou vyhlášku o odpadech, která od roku 2014 zajistí finanční motivaci těm, kdo odpad třídí. Jako občan ČR si přeji, abychom zvolili prezidenta, který nebude proruský a protievropský jako ten současný, za kterého se v západní části Evropy nebudeme muset stydět a který bude vítán v západních demokraciích jako nenahraditelný Václav Havel.

Alena Svobodová (KSČM):
1. Radost mám vždy, když se podaří uskutečnit smysluplnou akci, ke které jsem mohla i já svým hlasováním v zastupitelstvu přispět a s níž jsou spokojeni i občané, protože slouží ke zlepšení kvality jejich života ve městě. Týká se to především úprav komunikací a chodníků, ale i obnovy zeleně nebo zvýšení počtu parkovacích míst, pokud chybí. Mám na mysli například 2. etapu revitalizace sídliště u nádraží nebo probíhající rekonstrukci ulice 28. října. Těší mě, že se postupně realizují nezbytné opravy ve školách a školských zařízeních. A dobrý pocit mám i z toho, že ve městě probíhá celá řada prorodinných aktivit. Svědčí o tom i „Plán rozvoje rodinné politiky města Turnova“, který společně s přihlášením Turnova do soutěže MPSV „Obec přátelská rodině“ v listopadu schválilo zastupitelstvo.
Co mi však v tomto plánu, ale i dlouhodobě chybí, jsou byty určené mladým rodinám či tzv. startovací byty, a také bydlení pro sociálně slabší rodiny. Přitom město některé domy, které mohly sloužit tomuto účelu, v minulosti prodalo. Problém jsem měla i s návrhy vedení města na zvýšení daně z nemovitostí a poplatků za odpady. V době trvající krize a všeobecného zdražování, kdy se mnoho rodin dostává do tíživé ekonomické situace, nemohu s tímto způsobem získávání finančních prostředků do městského rozpočtu souhlasit.
2. Zastupitelská výzva do roku 2013? Realizovat další akce ke zlepšení občanské vybavenosti ve městě v souladu s prioritami, které si zastupitelstvo schválilo.

Otakar Špetlík (ODS, místostarosta):
1. Radost, a to nejen mně, dělá za tmy nasvícené dílo k uctění památky B. J. Horáčka. Nedůstojné názvy prezentované jeho odpůrci si určitě nezaslouží. Můj dík patří autorovi i jeho celému týmu.
Překvapivě nejvíce starostí mně asi letos připravila rodící se Waldorfská mateřská školka v Daliměřicích, přesněji její studie a následné projektové práce. Tolik protichůdných názorů a problémů v komunikaci mezi všemi zúčastněnými jsem nečekal. O to lépe to, doufám, vše dopadne.
2. Mojí zastupitelskou výzvou je příprava nového spravedlivějšího systému odpadového hospodářství v Turnově, který by měl fungovat od ledna 2014.

Tomáš Tomsa (Nezávislý blok):
1. Radost jsem měl z úspěchu Turnovanů v krajských volbách i z toho, že tyto volby daly naději na změnu k lepšímu i v rámci republiky. S tím souvisí samozřejmě ale i to, že paní starostka půjde hájit barvy Turnova na kraj a my musíme najít nového starostu.
Z běžného života Turnova mě mrzí odpor některých zastupitelů vůči farmářským trhům.
2. Mojí výzvou je připravit nový, skutečně spravedlivý a motivující systém separace komunálních odpadů.

A vy, vážení čtenáři? Co vám v roce 2012 přineslo radost, nebo starost, a co byste si ve městě přáli od roku 2013?

AKTUALIZACE:

Petr Soudský (TOP 09)…
Co mně udělalo největší radost – Asi pokračující práce, byť pouze projektové, na sportovištích v Maškově zahradě. A dále to, že Turnov patří k méně zadluženým městům nejen v rámci Libereckého kraje.
Co mě naopak nepotěšilo – To je samozřejmě zdražení vody, zde mne nejvíce trápí systém, se kterým je každoroční skokové zdražení prováděno, a monopolní postavení dodavatele. Musíme se zamyslet, zda nelze tento systém změnit. Trápí mě i situace s nemocnicí, nejsem vůbec zastáncem fúze s Liberecem, neboť se domnívám, stejně  jako bývalý ředitel KP VZP Ing. Benedikt, že touto fúzí bude ohrožena existence nejen ortopedie, ale i některých dalších oddělení.
A předsevzetí pro rok 2013 – Asi řešení výše uvedených problémů a vytvoření podmínek pro zdárné pokračování akce v Maškově zahradě tak, aby „Srdce Českého ráje“ mohlo v brzké době svým návštěvníkům , ale i svým občanům nabídnout možnost koupání a bruslení.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.