O SILNICE V KRAJI SE BUDE STARAT NOVÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST

0

Zastupitelstvo kraje schválilo na konci května letošního roku vznik akciové společnosti Silnice Libereckého kraje, a. s., jejímž stoprocentním vlastníkem je Liberecký kraj. Tato společnost má podle Martina Seppa (ČSSD), náměstka hejtmana pro dopravu, zajistit hospodárnější využití finančních prostředků pro správu komunikací a efektivněji nakládat s majetkem. Nově vzniklý subjekt může podle něj díky svému statutu akciové společnosti aktivně podnikat v oboru svých činností a generovat tak větší objem zisku.

Akciová společnost Silnice Libereckého kraje, a. s., vznikla delimitací příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje. Je samostatným právním subjektem, který může vlastnit majetek, to znamená, že jej může bez problémů odepisovat a o daňové odpisy pak následně snížit daňový základ. Akciová společnost není ve svém finančním hospodaření omezena tak jako příspěvková organizace. Akciová společnost může svojí obchodní činností získávat finanční prostředky nad rámec činností konaných pro kraj.

Hlavní činností společnosti Silnice LK, a. s., bude letní, zimní a operativní údržba, opravy komunikací, dopravní a pozemní stavby, údržba veřejné zeleně a lesních porostů ve vlastnictví kraje, zásahy v krizových situacích a odstraňování havarijních stavů. Dále bude následovat další činnost vykonávaná pro ostatní subjekty na trhu (města, obce, údržba místních a účelových komunikací, stavební činnost).  V těchto dnech oceňuje soudem stanovený znalec majetek, probíhá převod smluvních vztahů souvisejících se vznikem nové společnosti, převedení zaměstnanců ad. Vznikem akciové společnosti nezaniká KSS LK, p. o., ze které vznikne inženýrsko-investiční organizace. Této zůstane ve správě silniční majetek. KSS LK, p. o. bude po delimitaci provádět správu komunikací a jejich příslušenství, kontrolu technického stavu, inspekční a investiční činnost, metodické řízení dispečerského dohledu, údržby a opravy komunikací, inženýrskou činnost při výstavbě nových komunikací, kontrolu a přebírání stavebních prací a zajišťovat projektovou přípravu investičních akcí.

 

(Zdroj: Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje, jiri.langer@kraj-lbc.cz )

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.