SLAVNOST MYSLIVOSTI NA VALDŠTEJNĚ

0

Podle předpovědi měla být sobota 30. září jedním z posledních teplých a slunných dnů letos velmi krátkého babího léta. Není divu, že tento den byl Český ráj v obležení návštěvníků. Cesta na Valdštejn byla lemována odstavenými automobily už od Pelešan, parkoviště pod hradem bylo beznadějně ucpané, na hrad a do blízkého Skaláku vyrazily až stovky lidí. Z nich velká část v zeleném či rovnou v mysliveckých uniformách.

Hovoří dr. Josef Štych, velmistr řádu sv. Huberta

Přímo na hradě, který byl navíc po celý den pro příchozí zpřístupněný zdarma, se konal již šestý ročník Svatohubertské slavnosti. Hlavním pořadatelem je odbor životního prostředí turnovské radnice, podílejí se na ní myslivecké spolky, Lesy České republiky a další organizace a sdružení. Návštěvníci mohli vidět při práci sokolníky, zněla hudba lesních rohů, proběhla ukázka vábení a vábniček, konala se přehlídka loveckých psů, uskutečnilo se slavnostní pasování nového myslivce. Před kaplí byly pro děti připraveny tvůrčí dílny a soutěže spočívající v poznávání lesní zvěře a rostlin, konala se i mše svatá k poctě sv. Huberta.

Děti soutěžily v poznávání zvířat a rostlin…

…některá na jejich činnost dohlížela

S legendou o ochránci všech myslivců přítomné seznámil dr. Josef Štych, velmistr řádu sv. Huberta. Byl to on, kdo v roce 1978 za komunistického režimu potají řád obnovil. Legenda praví, že Hubert, pokud ještě žil po světsku, vyjel si kdysi (hovoříme zhruba o 7. století) do lesa na lov, jemuž byl vášnivě oddán, a spatřil pojednou statného jelena s lesknoucím se křížem mezi parohy. Dal se na pokání a založil duchovní řád.

„Do českých zemí řád sv. Huberta přivedl na přelomu 17. a 18. století Antonín hrabě Špork, mj. majitel panství na Kuksu. Šlo o to, stanovit při lovu zvěře nějaký řád. Do té doby totiž šlechta lovila zvěř tím způsobem, že ji nahnala do ohrad nebo do vody a tam ji prostě lovci zlikvidovali. Třeba manželka císaře Karla VI. takto během odpoledne ulovila 216 jelenů,“ přiblížil Štych. Ten zdůraznil právě velkou změnu, kterou do českých zemí hrabě Špork přinesl, a v čemž pokračují vyznavači řádu sv. Huberta dodnes. Zvěř není jen pouhým objektem lovu, ale partnerem, kterému musí být vzdány všechny pocty.

Pasování nového myslivce, v tomto případě ženy

Hrad Valdštejn byl v obležení návštěvníků

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.