LIDÉ SE OBÁVAJÍ ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ V HOŠKOVICÍCH

0

Takové pozdvižení jako v posledních týdnech obce na dohled od letiště v Hoškovicích u Mnichova Hradiště asi ještě nezažily. Lidé protestují proti údajnému rozšíření letiště pro mezinárodní a nákladní lety a proti vyhlášení ochranného pásma letiště. Tím podle nich dojde ke značnému omezení vlastnických práv, lidem se navíc nelíbí, že by nebe nad touto částí Českého ráje mohla napříště křižovat velká dopravní letadla, omezí se rozvoj obcí, stoupne dopravní zátěž na přilehlých komunikacích, zničí se příroda atd. Mnoho občanů z obcí okolo letiště i přímo z Mnichova Hradiště podepsalo petici proti tomuto záměru (viz http://protiletisti.wz.cz).

Lidem se nelíbí, že v případě vlastnictví nemovitostí v ochranném pásmu letiště budou muset – když bude vyhláška vydána – mít k dispozici kromě dalších povolení k přestavbě či stavbě domu i souhlas Úřadu pro civilní letectví, případně i stanovisko Krajské hygienické stanice.

Provozovatel letiště, firma Aero-taxi OKR, spekulace o možném rozšíření letiště odmítá. Zástupce firmy Boleslavskému deníku potvrdil, že společnost o vydání vyhlášky, stanovující ochranné pásmo letiště, zažádala v srpnu 2011, a to v souladu se zákonem, který to prý vyžaduje. Tato ochranná pásma jsou stanovena úměrně současnému stavu letiště. V současnosti podle zástupce provozovatele neexistuje plán výstavby, který by měnil dnešní podobu letiště. Nemají sem létat ani jiná letadla než dosud. S případným rozšířením by musely souhlasit všechny dotčené strany – majitelé dotčených pozemků, obce atd.

Zda Úřad pro civilní letectví vyhlášku stanovující ochranná pásma vydá, nebo zareaguje na nesouhlasné petice a stanoviska obcí a občanů, bude známo v následujících týdnech. K obcím, které se proti záměru vyhlášky postavily, se přidalo i město Turnov, které Úřadu pro civilní letectví zaslalo námitku, ve které se mj. uvádí:

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy „Ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště“ se týká katastrálních území Bělá u Turnova, Bukovina u Turnova, Daliměřice, Karlovice, Klokočí u Turnova, Kobyly, Mašov u Turnova, Modřišice, Olešnice u Turnova, Pěnčín, Přepeře u Turnova, Příšovice, Rakousy, Sekerkovy Loučky, Svijanský Újezd, Svijany, Turnov, Všeň. Vyhlášením ochranných pásem letiště dojde k rozsáhlému zásahu do vlastnických práv občanů a obcí, dalšímu nárůstu byrokracie a legislativním komplikacím při povolování staveb nalézajících se v ochranných pásmech. Městský úřad Turnov nesouhlasí se způsobem projednání, který Úřad pro civilní letectví zvolil. Vzhledem k specifické problematice letišť navrhuje dle §172, odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů veřejné projednání návrhu. Současným způsobem projednání pouze písemnou formou způsobuje úřad velkou nejistotu občanů a obcí, neboť z textu jasně nevyplývají konkrétní dopady pro občany a obce.
Vzhledem k výše uvedenému Městský úřad Turnov, jako obec s rozšířenou působností a úřad územního plánování, nesouhlasí s Návrhem opatření obecné povahy „Ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště“.
(Podepsán Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ Turnov)

Podle turnovského zastupitele Tomáše Hocke došlo ke koordinaci samospráv a státních správ mnoha měst a obcí. „Všichni jsou v podstatě proti. Je to navíc v rozporu s krajskou plánovací dokumentací. Jestliže v naší zemi alespoň rámcově funguje zákonné prostředí, v což věřím, tak by se to mělo podařit zastavit,“ uvedl Hocke.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.