OD VHS K ROZPOČTU ANEB POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ TURNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ

0

Úvodem prosincového veřejného zasedání se turnovští zastupitelé vrátili k nákupu části areálu Shořalého mlýna, hovořilo se o jeho dalším využití. Zastupitelé také potvrdili záměr výstavby nového areálu Stanice technické kontroly, která se z Nudvojovické ulice, kde udělá prostor rozšíření firmy Resim, přesune na Malý Rohozec do opuštěného areálu zemědělského družstva za pivovarem. Zde vznikne nová stavba STK. Zastupitelé souhlasili s vybudováním prodloužení vodovodu a kanalizace do tohoto budoucího areálu v režii Vodohospodářského sdružení Turnov.

I další bod jednání se týkal VHS. Konkrétně šlo o žádost o navýšení dotace na již dokončenou rekonstrukci turnovské čistírny odpadních vod pod železniční zastávkou. VHS prostřednictvím přítomného ředitele svazku Milana Hejduka žádalo o navýšení dotace o milion korun z důvodu další víceprací na nové vyhnívací nádrži, které před stavbou nebyly známy. Starosta města Tomáš Hocke oponoval, že zastupitelé o tomto požadavku jednali již v srpnu a příspěvek navýšit odmítli. Podle starosty není pro další navýšení pádný důvod, město na intenzifikaci ČOV již přispělo 12 miliony korun. Navíc je VHS z městského rozpočtu každý rok poskytována dotace ve výši 4,1 milionu korun na pokrytí investičních nákladů spojených s realizací staveb či případného splácení investičních úvěrů. Podle Hejduka se jednalo o největší stavbu VHS za uplynulé období v nákladu 100 mil. korun, navíc ostatní členské obce svazku s navýšením souhlasily a přispěly nad rámec původního rozpočtu. Podle zastupitele Lumíra Šuberta je složité ve věci rozhodnout, jeho přáním je nejitřit dále vztahy ve VHS, na druhou stranu se město musí chovat jako dobrý hospodář. Zastupitel Jaroslav Knížek apeloval na schválení mimořádné dotace, jeho návrh ale zastupitelé většinou hlasů nepodpořili. A neschválili ani navržené usnesení o neschválení dotace. Jinými slovy tedy platí původní usnesení ze srpna t. r.
V dalším bodě zastupitelé bez problémů schválili navýšení dotace na také již uskutečněnou rekonstrukci Markovy ulice.

Zásadním bodem prosincového jednání bylo schvalování rozpočtu města na rok 2023. Jak úvodem sdělil starosta Tomáš Hocke, rozpočet je z mnoha dobrých důvodů dobré schválit již prosinci proto, aby město mohlo zadat výběrová řízení na stavební akce. „Rozpočet na rok 2023 je naprosto výjimečný. Je v něm plánovaná rezerva ve výši 32 milionů korun na možné krytí nárůstu cen energií,“ přiblížil starosta. Zatím nikdo pořádně neví, jak bude vše po Novém roce probíhat, město musí být připraveno na všechny možnosti, aby se jeho chod nezastavil. Záleží pak také na účetním zůstatku na konci roku, v jaké bude výši.
Rozpočet města na rok 2023 je schodkový, celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 488.463.000 Kč – z toho: daňové příjmy 333.400.500 Kč, nedaňové příjmy 66.355.009 Kč, kapitálové příjmy 25.780.000 Kč, transfery 62.927.491 Kč.
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 523.983.000 Kč – z toho: běžné výdaje 377.563.000 Kč, kapitálové výdaje 146.420.000 Kč.
Financování ve výši 35.520.000 Kč – z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, čerpání dlouhodobého úvěru + 58.520.016 Kč, splátky půjček – 23.000.016 Kč.

Mezi zásadní investice, které by se měly v roce 2023 uskutečnit, je to mj. podíl města na stavbě sjezdu z průtahu do Fučíkovy ulice, jehož výstavba by měla začít na jaře. Vybudován bude také nový chodník z Kamence k benzince na Kyselovsku, upraveno bude prostranství u Billy u nádraží v rámci poslední etapy revitalizace sídliště. Rekonstrukcí projdou ulice na Durychově a A. Dvořáka – od radnice ke křižovatce U Raka. Upraveno má být dláždění na výjezdu z náměstí do ulice 5. května, bude pokračováno s výstavbou inženýrských sítí na Hruštici a upraveno parkování u ZŠ v Žižkově ulici. Největší stavební akcí bude zahájení výstavby nové městské knihovny.

Zastupitel Zbyněk Miklík požadoval, aby se v rozpočtu více počítalo s energetickými úsporami – fotovoltaiky na střechách městských domů, zadržování dešťové vody apod. Také řešil případné náklady na stavební úpravu areálu Shořalého mlýna. Zastupitel Otto Jarolímek požadoval více peněz na podporu sportovních organizací na zvýšené ceny energií, zmíněna byla i výzva, kterou zastupitelům zaslali TJ Turnov a Sokol Turnov (tu redakce TvA nemá k dispozici). Navýšenou částku by zastupitelé měli podle Jarolímka vzít z připravené rezervy. Podle starosty města ale budou případné částky na zvýšené ceny energií poskytovány z rezervy až podle skutečnosti.
Rozpočet města byl zastupiteli schválen výraznou většinou hlasů.

V závěru zasedání zastupitelé souhlasili s uspořádáním ankety o investičních prioritách na toto funkční období. Akce jsou rozděleny na investice do 5 milionů Kč, druhou kategorií jsou akce mezi 5 až 15 mil. Kč a poslední nad 15 mil. Kč. Výsledky ankety by měly být známy na konci ledna.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.