KÁCENÍ STROMŮ VE ZBOROVSKÉ ULICI VZBUDILO VLNU ZÁJMU OBČANŮ

0

Redakční telefon v průběhu pátku 15. října dopoledne nezvykle vydatně vyzváněl. Z části to bylo standardní uzávěrkou dalšího vydání novin, některé telefonáty od občanů ale směřovaly ke kácení stromů ve Zborovské ulici. Volali i lidé z vilové čtvrti u bývalých kasáren, pro které to bylo velké překvapení, protože tvrdili, že o kácení několika desítek stromů vůbec nevěděli. Lidem z blízké Aleje legií to asociovalo rychlé kácení tamního stromořadí vloni v listopadu. Poté se začaly objevovat některé komentáře pod jinými články na TvA. O oficiální stanovisko města jsme požádali starostku Hanu Maierovou. Její vyjádření přinášíme v plném znění:


ULICE ZBOROVSKÁ – INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Vzhledem k tomu, že se zástupci Turnovské koalice snaží na poslední chvíli před volbami využít prací na projektu Čistá Jizera a zahájení rekonstrukce ulice Zborovská a šíří v této věci nepravdivé informace, dovoluji si zaslat stanovisko Města Turnov s podrobnými informacemi. (Nevím, jestli zastupitelé Turnovské koalice nevěnují dostatečnou pozornost předkládaným materiálům a přijatým usnesením. Nedává to dobré vysvědčení jejich práci zastupitele.) Považuji proto aktivity Turnovské koalice za zcela účelovou předvolební akci.

 

Město Turnov dlouhodobě připravovalo projekty na kompletní rekonstrukci hlavních ulic, které měly být dotčeny projektem Čistá Jizera. Zpracování všech projektů a získání stavebního povolení jsou záležitosti velmi časově náročné. Rekonstrukce Zborovské ulice byla proto řešena od ledna 2008. Po předchozích projednáních v odborných komisích a radě města byla celková studie zcela nového řešení Zborovské ulice (včetně zeleně) předložena zastupitelstvu, které ji schválilo usnesením č.162/20089 dne 25. září 2008.

 

Toto řešení obsahuje výstavbu oboustranného chodníku od Žižkovy ulice až ke Károvsku, zálivy pro parkování aut, nový povrch komunikace a celkovou obnovu zeleně. Součástí této obnovy je výsadba nové stromové aleje až po Zelenou cestu, stromy a keře budou i v horní části ulice. Místo 66 již nekvalitních kulovitých javorů bude v této části vysázeno 74 nových stromů, v celé ulici ke Károvsku pak celkem 89 stromů.

 

Dále se tématem obnovy zeleně ve Zborovské ulici zabývalo zastupitelstvo v souvislosti se žádostmi o dotace EU, a to dokonce dvakrát. 

* Dne 17. prosince 2009 (bod 11/2 – podklady zveřejněny běžně na internetu) bylo přesně ve zdůvodňovacím materiálu uvedeno: „Dále bude do projektu zahrnuta obnova zeleně v ulici Zborovské. V rámci akce Čistá Jizera budou vykáceny všechny javory rostoucí v ulici a nahrazeny novými stromy…“

* Zastupitelstvo schválilo předložení žádosti o dotaci na projekt zeleně ve stejném rozsahu usnesením pak znovu 24. června 2010, aby byl projekt předložen do nové výzvy.

* Realizaci kompletní rekonstrukce Zborovské ulice dle dříve schválené studie schválilo zastupitelstvo města 26. srpna 2010 usnesením č. 148/2010.

 

Rozhodnutí o kácení vydal odbor životního prostředí v rámci výkonu státní správy s možností realizace od 1. října 2010 do 31. března 2011. V tomto směru pochybeno nebylo.

 

Hlavním investorem akce je VHS Turnov, koordinaci všech prací zajišťuje jeho technický dozor. Staveniště bylo realizační firmě K+N Pardubice předáno 8. října 2010.

 

Město Turnov nemělo informace o termínu zahájení prací (kácení stromů) v této části ulice. Naopak požadovalo, aby k těmto pracem došlo až bezprostředně před vlastními stavebními pracemi, což mělo být v listopadu. Bylo předpokládáno, že budou tak jako u všech prací na Čisté Jizeře v dostatečném předstihu o průběhu prací informováni ze strany investora i zde bydlící občané. Ke splnění tohoto požadavku nedošlo, což Město Turnov oficiálně urgovalo na kontrolním dnu k akci Čistá Jizera 14. října t. r.

 

Hana Maierová, starostka města, h.maierova@mu.turnov.cz

Město Turnov 15. října, 14.00 hodin

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.