KÁCENÍ STROMŮ V METELKOVÝCH SADECH

0

V týdnu od 14. března začne v Metelkových sadech kácení provozně nebezpečných stromů. Jedná se o dřeviny, které byly v rámci provedené inventarizace doporučeny ke kácení v první etapě, tedy jedná se o naléhavý zásah. Jde o stromy částečně proschlé, napadené houbovými chorobami, stromy se sníženou provozní bezpečností, které mohou ohrožovat návštěvníky parku. Dále budou pokáceny dva buky lesní (na začátku Metelkových sadů). Na nich byl proveden kompletní test, tzv. tahové zkoušky. Důvodem bylo doporučení vycházející z inventarizace u jednoho buku a podezření, že buky mohou být napadeny dřevokaznou houbou – z tohoto důvodu například došlo v loňském roce k vývratu sousedního buku.

V roce 2010 obdržel odbor životního prostředí, resp. město Turnov dotaci na obnovu dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech. V Metelkových sadech se jedná o obnovu březové a modřínové aleje, které byly v minulosti nevhodně založeny. Obnova modřínové aleje vyžaduje pokácení stávajících stromů. Jedná se o 23 modřínů, jejichž zdravotní stav a provozní bezpečnost nejsou optimální. Některé dřeviny mají infikované báze, poškozené kmeny a kořeny. Tři dřeviny byly doporučeny k pokácení ve 3. etapě, u třech dřevin bylo doporučeno sledovat jejich stav. U ostatních stromů byly navrženy bezpečnostní řezy jako naléhavý zásah. Vzhledem k přeštíhleným kmenům a vysoko nasazeným korunám (vlivem předchozího zápoje) jsou dřeviny nestabilní, důsledkem čehož dochází k jejich vývratům nebo zlomům při větších větrech. Proto budou modříny pokáceny a nahrazeny novou výsadbou.

Celkem bude pokáceno 44 stromů. Kácení bylo projednáno v radě města a v komisi pro životní prostředí. Práce budou provedeny do konce března. Všechny stromy, kterých se kácení týká, jsou v parku označeny růžovými křížky. Žádáme návštěvníky parku, aby po dobu kácení stromů a manipulace s dřevní hmotou nevstupovali do označených částí parku a dbali pokynů realizační firmy a městské policie.

 

V roce 2011 bude v Rývových a Metelkových sadech vysázeno 1830 keřů a 180 alejových stromů. Celkem se v Metelkových sadech nachází 347 stromů.

 

Hana Malá, odbor životního prostředí MěÚ Turnov

h.mala@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.