BUDOUCNOST KOŇSKÉHO TRHU

0

V pondělí 4. dubna proběhla v kině Sféra na Střelnici prezentace urbanistických studií budoucí podoby Koňského trhu pro hodnoticí komisi, zastupitele města a členy odborných komisí rady města. (Bez veřejnosti.)

Město Turnov v roce 2020 odkoupilo od soukromého vlastníka pozemky pily Plátek v lokalitě Koňského trhu. Provedlo tak významný krok k postupné obnově značně zanedbaného území, které skýtá velký „městotvorný“ potenciál.
V roce 2021 byla renomovaným architektonickým ateliérům zadána tvorba urbanistické studie území vymezeného ulicemi Soboteckou, Palackého a Koňským trhem. Zahrnuje tak zdejší brownfield i jeho okrajovou zástavbu. Předmětem zadání byl návrh revitalizace daného místa, prověření prostorových možností, funkční náplně a kapacity řešeného území. Finální varianta studie by měla sloužit jako podklad pro zpracování územní studie a následně dalších podrobnějších dokumentací pro výstavbu.

Záměrem zastupitelů je v lokalitě Koňského trhu vytvořit druhé centrum města s příjemným bydlením, službami, občanskou vybaveností v parteru, vše doplněné kvalitním veřejným prostorem a zelení, urbanisticky napojeným na stávající historickou část města i fenomén nábřeží Jizery. V rámci návrhu je nutné respektovat aktivní i pasivní zátopovou oblast.

Celkem bylo ke spolupráci poptáno deset architektonických ateliérů. Do uzavřené soutěže se přihlásily pouze tři ateliéry. Hodnoticí komise, která v pondělí 4. dubna zhlédla prezentace zpracovaných urbanistických studií, zatím nedošla ke konečnému závěru.

Své práce představily architektonické ateliéry: Ateliér DVĚ, City Upgrade, s. r. o., ŠÉPKA ARCHITEKTI.
Výběr výsledné varianty zůstává předmětem dalšího jednání hodnoticí komise a také dalších odborných komisí Rady města Turnova.
(Zdroj: TZ města Turnov)

Související články (celkem 14)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.