HLASUJTE V ANKETĚ O PROBLÉMECH TURNOVA

0

V rámci Projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21 byla zahájena anketa pro občany města Turnova, která by měla ověřit či vyvrátit problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse Fórum Zdravého města Turnova (ZDE). Anketa potrvá do 18. května 2012. V anketě jsou uvedeny problémy bez určení pořadí důležitosti, tu jim dají občané svým hlasem tak, že na anketním lístku označí dva problémy, které považují za nejaktuálnější. Anketní lístky jsou k dispozici na webových stránkách města www.turnov.cz/aktuality, sběrných místech nebo lze požádat o jejich zaslání na e-mailové adrese: k.doubravova@mu.turnov.cz

Sběrná místa pro anketní lístky (zde je můžete i vyplnit):
1. Podatelna ve vestibulu radnice, Ant. Dvořáka 335
2. Regionální turistické informační centrum Turnov, nám. Českého ráje 26
3. Recepce Kulturního centra Střelnice, Markova 311
4. Sportovní hala TSC Turnov, Alešova 1865
5. Sportovní hala TJ Turnov, Skálova 207
6. Panochova nemocnice Turnov, 28. října 1000
7. Česká pošta 1 Turnov, Skálova 65
8. Česká pošta 2 Turnov, Nádražní 2018

ANKETA “10 P“ TURNOVA
Z následujícího přehledu vyberte dva problémy, které považujete za nejaktuálnější, a které by podle vašeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními:

* Dětské hřiště v parku u letního kina
* Neexistence koupaliště
* Zlepšení elektronické komunikace s občany – informování pomocí SMS
* Ochotněji řešit problémy s občany
* Zajištění péče pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra
* Absence služeb pro osoby s Alzheimerovou poruchou
* R35 – vliv na životní prostředí v budoucím areálu Maškova zahrada
* Zvýšená prašnost
* Kvalita cestovního ruchu obecně
* Zavedení slevové karty pro návštěvníky Českého ráje
* Přístupnost sportovišť pro neorganizované sportovce a rodiny včetně parku za letním kinem
* Využít místních sportovních a kulturních akcí města k větší propagaci (např. Memoriál L. Daňka)
* Nová zahrada pro MŠ 28. října
* ZŠ Žižkova – odstranění vlhkosti (suterén školičky), rekonstrukce střechy školy
* ZŠ Alešova – rekonstrukce, přístavba objektu
* Využití budovy po dětském oddělení nemocnice – následná péče
* Prevence chorob v jednotlivých věkových kategoriích (např. očkování proti klíšťové encefalitidě), podpora zdravého životního stylu (nekuřáctví, drogová závislost) v rámci systému podpory primární prevence
* Budoucí rychlostní komunikace R35 na území města
* Průtah městem na Semily, nutnost obchvatu
* Volnočasové aktivity mládeže, klub ICM (informační centrum pro mládež), nízkoprahové centrum pro mládež
* Zřízení studentského zastupitelstva (berte nás vážně!)
* Další problém, který může kdokoli doplnit

Po ukončení ankety a vyhodnocení výsledků bude specifikováno deset nejdůležitějších problémů z pohledu občanů Turnova, tzv. „10 P“. Tyto problémy budou předloženy radě města. O způsobu řešení budou občané informováni na dalším fóru, které se uskuteční za rok na jaře a bude se opakovat každoročně.

(Zdroj: TZ města, Kateřina Doubravová, koordinátorka Projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21, tel. 481 366 321, 739 531 124, k.doubravova@mu.turnov.cz)

———————————————————————————————————————————————————————–
POZNÁMKA POD ČAROUn201204231645_zap_129_2012_forum
Obrátili se na nás někteří čtenáři, kteří měli připomínky k anketním lístkům, resp. vyhodnocení nejpalčivějších problémů města při setkání na Střelnici. V zásadě šlo o dvě věci:
1. Bod o R35 na anketním lístku nesouhlasí s tím, co bylo přijato na Střelnici. Na anketním lístku se hovoří o problému jako: „Budoucí rychlostní komunikace R35 na území města“, na tabuli na Střelnici bylo přitom napsáno: „Rychlostní komunikace R35 – odpor proti nové trase“ (viz foto). Jak to tedy je, na to jsme se zeptali Kateřiny Doubravové. Podle ní je myšleno na anketním lístku totéž, co bylo přijato na Střelnici, tedy problém je budoucí rychlostní komunikace R35 na území města.
2. Druhá připomínka, se kterou se na redakci TvA čtenáři obrátili, je domalování dvou hlasovacích bodů u problému průtahu na Semily mimo centrum města. Domalováním těchto bodů tato problematika „předstihla“ R35. Podle Kateřiny Doubravové ta dvě „kolečka“ na tabuli domalovala asistentka moderátora, protože nálepky jí při sčítání upadly na zem a nešly zpětně přilepit. O ovlivnění výsledku tedy v žádném případě nešlo. -pch-

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.