FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA TURNOVA

0

Jak se vám v Turnově a okolí žije? Jak můžeme naše město zvelebit? Co vám ve městě vadí? Jak to změnit a vyřešit? Co se vám ve městě líbí? Jak to podpořit a rozvíjet? Pomozte nám vytipovat 10 nejpalčivějších problémů z vašeho pohledu. Veřejné projednání se uskuteční v úterý 3. dubna od 16.00 hodin ve velkém sále KC Střelnice.Projednávat se budou tyto oblasti: Občan a úřad, informovanost; občanská vybavenost, investice města, památková péče; podpora podnikání, ekonomika, cestovní ruch; sociální problematika, bydlení, sociální prevence; územní plánování, doprava; volný čas, kultura, sport, společenský život; vzdělávání, školství; zdravý životní styl, zdravotní služby, zdravotní prevence; životní prostředí a ochrana přírody; diskuzní stůl pro děti a mládež.

Témata jsou řazena abecedně, pořadí důležitosti vzejde až z projednávání a následné veřejné ankety.
Za město Turnov budou přítomni odborníci z řad zaměstnanců, členové výborů zastupitelstva města, komisí rady města, členové pracovní skupiny pro Projekt Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21.
Akci pořádá město Turnov ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov a Národní sítí Zdravých měst ČR. Věříme, že tato aktivita města v rámci zmíněného projektu přispěje k podpoře partnerské spolupráce a vytvoření příznivé atmosféry.

V březnu 2008 schválilo zastupitelstvo města zapojení Turnova do Místní Agendy 21. Místní Agenda 21 je proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu.
 
Na podzim loňského roku se stal Turnov členem asociace Národní síť Zdravých měst. Zastupitelé města schválili deklaraci Projekt Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21.
Posláním projektu je:
1. Podpora udržitelného rozvoje
2. Podpora zdraví
3. Vytváření a rozvoj místního partnerství
Jelikož se jedná o proces participativní, tedy účastenský, nezbytně k tomu potřebuje dobrou a funkční spolupráci mezi městem a různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké neorganizované veřejnosti.

PhDr. Hana Maierová, starostka města
Kateřina Doubravová, koordinátorka Projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.