VYSTOUPÍ MĚSTO TURNOV Z VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ?

0

Radní města na své schůzi 4. listopadu diskutovali o nepřijetí návrhu nových stanov VHS Turnov, které společně s Turnovem předložilo město Semily.

„Rada vnímá tuto situaci jako zcela zásadní z hlediska přispívání na rekonstrukce a novostavby vodohospodářských sítí, převádění nového majetku na VHS Turnov. Vše s ohledem na správu tohoto majetku v budoucnosti i k případnému vystoupení města z dobrovolného svazku. Rovněž radu tíží nízká míra vlivu Turnova na rozhodování o cenotvorbě, přístup k nákladovým položkám provozovatele a celkovému zadlužení. To mohly nové stanovy vyřešit. Proto v reakci na nepřijetí návrhu stanov ze strany rady VHS a po dlouhé diskuzi přijala Rada města Turnova usnesení o záměru vystoupení města z VHS Turnov,“ píše se v zápise z jednání radních.

Materiál bude ještě vzhledem k závažnosti projednávat zastupitelstvo města. Radní zastupitelům doporučili schválit následující dvě usnesení:

* ZM schvaluje záměr vystoupení města Turnov z VHS Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho, předsedu Výboru pro VH majetek Jiřího Mikulu a zástupce města Turnova v Radě sdružení VHS Turnov MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka a RNDr. Josefa Uchytila jednáním na ministerstvech životního prostředí, financí a zemědělství ohledně vratky dotace akce „Čistá Jizera“.

* ZM zároveň pověřuje předsedu Výboru pro VH majetek Jiřího Mikulu, starostu města Ing. Tomáše Hockeho, RNDr. Josefa Uchytila, Ing. Zbyňka Miklíka zajistit zadání pro analýzy (právní-ekonomickou-vodohospodářskou) přechodu k vlastní správě vodohospodářské infrastruktury a zajištění zpracování veškerých nutných posudků a dokumentů k zajištění této správy včetně zadání výběrového řízení.

(Zdroj: zápis ze schůze Rady města Turnova)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.