STOLETÍ S KARLEM IV. (1921-2021) ANEB HISTORIE JEDNÉ RODINY

0

V roce 1921 koupili Josef a Marie Kovářovi „Hostinec na Novém městě u Karla IV.“ v Turnově. Byla to spíše hospodářská usedlost s neprosperující hospodou, závislou na blízké vojenské posádce. Turnovští tam zabloudili jen na nedělní vycházku za město.
Turnov bohatl a začal se rozrůstat. Na pozemcích kasáren byly vyprojektovány nové komunikace, okolo kterých začaly vyrůstat moderní vilky movitějších obyvatel. Ti potřebovali hospodářské a zábavní zázemí. Noví majitelé to pochopili a začali u Karla IV. podnikat. Postupně otevřeli zahradní restauraci s hudebním pavilonem a moderní kuželkářskou dráhou, která v létě dovolovala pořádat soutěže. Zařízení začalo prosperovat.

Ve 30. letech bylo zřejmé, že lidé mohou a chtějí trávit delší čas mimo domov. Módou se stávala turistika. Lidé z velkých měst začali navštěvovat Český ráj. Ten se stal díky železnici a automobilům oblíbenou destinací. To mělo vliv na ubytovací požadavky. Kovářovi se rozhodli přestavět hospodu na hotel a nad přízemní budovou postavili dvě patra hotelových pokojů.
V roce 1938 byla k hotelu přistavěna nová kavárna. Každou středu a sobotu se tančilo, velmi oblíbené byly nedělní odpolední čaje. Vše bylo využíváno jen krátce. V roce 1939 po okupaci republiky Němci byly zakázány všechny zábavy. Nové hotelové pokoje byly zabrány pro velitelství německé posádky, která obsadila sousedící kasárna. Po atentátu na Heydricha byl syn majitelů zatčen a uvězněn ve věznici ve Valdicích. Válku přežil.

Historické snímky Hotelu Karel IV.

Po osvobození v roce 1945 byl obnoven hotelový provoz. V kavárně se opět tančilo, lidé chtěli znovu normálně žít. Kovářovi na úvěr přestavěli hospodářské budovy na noclehárny, zvětšili kuchyň a otevřeli vinárnu. Přišla však další katastrofa v podobě komunistů. Místo průmyslu a obchodu se začala preferovat armáda. V roce 1951 byl hotel zabrán a rodina Kovářových byla vystěhována do holobytu bez sociálního zařízení. Nicméně úvěr, který byl čerpán na předchozí přestavby, byl jim ponechán. Rodinu zachránil prodej malého domku ve Čtveříně. Díky tomu tentokrát nebyl nikdo z rodiny uvězněn.

V šedesátých letech, kdy se začala situace uklidňovat a přestala být armáda prioritou, převzaly hotel Restaurace a jídelny Turnov (RaJ). Udržovaly ho v dobrém stavu, bez rodiny Kovářových, ale i bez investic. Další změny přinesl rok 1968. Po okupaci Československa se sovětská vojska usadila i v turnovských kasárnách. Jak se stalo již zvykem, přibrala k nim i hotel Karel IV. Stal se z něho oficírský klub a ubytovna ruských důstojníků. Co se v té době v hotelu dělo, vědělo i dost Turnovanů, kteří se tam často bratřili se sovětskými soudruhy…

Po sametové revoluci a odchodu sovětských vojsk z Turnova byl hotel Kovářovým vrácen. Nikdo z dědiců ale neměl s podnikáním v pohostinství žádné zkušenosti, jejich původním záměrem proto bylo hotel prodat. O vybydlený objekt však nebyl zájem, a tak vznikl zoufalý nápad neprodávat a začít vlastními silami. Konstruktér, učitel a právnička odešli ze svých zaměstnání, zastavili veškerý svůj majetek, za nesmyslný úrok si vzali úvěr a začali s náročnou rekonstrukcí.
Po téměř třicetiletém využívání objektu sovětskými vojsky byl stav budov zoufalý. Ze sklepů byla vyvezena čtyři nákladní auta kalů. Hotelové pokoje „vylepšené“ o turecké záchody byly nepoužitelné, budova byla bez nábytku a zařízení. Po krátké době bylo zřejmé, že základní půjčka bude stačit pouze na zprovoznění kuchyně, restaurace a kavárny. To se podařilo do září 1992.

Hojně navštěvované diskotéky i prosperující restaurace umožnily sjednat – již za lepších podmínek – další úvěr na přestavbu a zprovoznění hotelových pokojů. To se do příští sezony podařilo a hotel začal prosperovat. Brzy se ale ukázalo, že společenství hotelu a diskoték nebude fungovat kvůli nočnímu hluku. Když byla zrušena sousedící samoobsluha „u kasáren“, rozhodli se majitelé koupit zařízení tohoto obchodu, zrušit diskotéky a zrekonstruovat objekt kavárny na samoobsluhu. Zpočátku se dařilo, když ale začaly vznikat velké diskonty zahraničních řetězců, nebylo jim možné konkurovat. Majitelé se proto rozhodli věnovat veškeré úsilí pouze hotelu a restauraci.
Objekt samoobsluhy byl zbourán a nahrazen novou, variabilní stavbou, kde je možno pořádat kongresy, schůze, svatby, srazy i menší taneční zábavy. Nová stavba také dovolila rozšířit objekt o další hotelové pokoje. Noclehárny, zbudované ve čtyřicátých letech, byly přestavěny na apartmány. Zázemí hotelu bylo postupně rozšiřováno o parkoviště pro hotelové hosty, plavecký a dětský bazén, dětské hřiště, saunu. Nejnověji je vybudovaná i nabíjecí stanice pro elektromobily.
Přišel však rok 2020 a s ním i další katastrofa – globální pandemie covidu-19. Všechny akce byly zrušeny, hotel i restaurace zavřeny… Sté výročí působení Kovářů u Karla IV. nezačalo nijak vesele. Od června letošního roku se ale vše začalo konečně uvolňovat. Čtvrtá generace Kovářů, která nyní hotel řídí, doufá, že i další covidovou krizi ustojí.

Vzpomínky sepsal Bohumil Kovář z třetí generace Kovářů, který většinu popsaných událostí mohl s „Karlem“ prožít.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.