DALŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ NA FUNGOVÁNÍ VHS TURNOV

1

Seriál výměny názorů v otázce fungování Vodohospodářského sdružení Turnov pokračoval i na lednovém veřejném zasedání turnovského zastupitelstva.

V listopadu loňského roku zastupitelé města pověřili zástupce města v Radě sdružení VHS – Josef Uchytila, Zbyňka Miklíka a Martina Hrubého – několika úkoly. Především to byla snaha o vznik nových stanov sdružení, ve kterých by byla reflektována skutečnost, že město Turnov do svazku obcí vložilo zásadní část celkového společného majetku. Bohužel ale v 27členné radě sdružení, ve které má Turnov pouze tři zástupce, je schopno ovlivnit jen velice málo. Zastupitelé svým zástupcům také uložili omezit výši celkových ročních investic částkou odpovídající 2,65 % z objemu celkového majetku, souhlasit s nárůstem vodného a stočného v roce 2020 pouze o 1,65 % a také požádat vedení svazku, resp. provozovatele vodohospodářské sítě o poskytnutí údajů provozní evidence vodohospodářských zařízení na území města.

Jak na lednovém zasedání zastupitelstva uvedl zastupitel Josef Uchytil, otázka stanov byla na radě sdružení diskutována v lednu, drtivá většina členů ale nesouhlasí s větším zastoupením Turnova v Radě VHS a nepřeje si současně ani změnu řídicí struktury. Ve změně stanov Turnov podpořily jen Semily. Rada sdružení schválila jako základní východisko pro úpravu stanov skutečnost, že bude zachován stávající způsob řízení svazku a jeho principy fungování.
Také kompromisní návrh zástupců Turnova na snížení tempa investic nebyl přijat, stejně tak vodné a stočné bylo navýšeno o 4,01 %.
Zástupcům města nebyly podle Uchytila poskytnuty ani údaje provozní evidence vodohospodářských zařízení na území města, přestože podle právního výkladu má na ně jako vlastník právo. K tomuto bodu turnovští zastupitelé přijali usnesení, pro které hlasovalo všech 21 přítomných zastupitelů ve smyslu, že starosta má o tyto údaje požádat přímo provozovatele, tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Jak doplnil starosta města Tomáš Hocke, tyto informace jsou mj. důležité i proto, že je připravována rekonstrukce čistírny odpadních vod u železniční zastávky, na kterou město bude přispívat 12 miliony. „Není to proto, že bychom podklady chtěli, protože chceme ze svazku VHS vystoupit,“ dodal starosta.

Jak je to s poskytnutím provozních informací vodohospodářských zařízení a jak vidí současnou situaci, na to jsme se zeptali ředitele svazku VHS Turnov Milana Hejduka. Ten ve svém vyjádření uvedl:

Jde o další malicherný a hlavně úplně zbytečný příběh. Znovu sledujeme těžko pochopitelný útok vedení města na svůj svazek – VHS Turnov. Tentokráte jde o formu evidence nákladů na provoz čistírny odpadních v Turnově. Provozovatel majetku, který je za ni v koncesním vztahu odpovědný, ji samozřejmě povinně vede a každoročně ji navíc aktualizuje. Pan starosta ji má k dispozici na radnici o patro níže na OŽP MěÚ a navíc je volně dostupná na webu ministerstva zemědělství.
Nemusíme Turnovu proto nic speciálně zpracovávat a ani posílat. Zádrhel je v tom, že si jeden poradce města vymyslel, že podle něj by se měla evidence nákladů zpracovávat jinou metodickou formou. Této skvělé příležitosti se okamžitě pánové na radnici chopili a začali hrát svoji další nekonečnou hru. Na svůj první dopis obdržel pan starosta reakci od generálního ředitele provozní společnosti. Sdělil mu, že jeho společnost má mimo oficiálně vedenou evidenci navíc své interní sledování některých nákladových vstupů, ale to jim nyní nemůže poskytnout, protože probíhá koncesní řízení. Noví vodohospodáři na radnici se současně dozvěděli, že dnešní formu evidence vede provozovatel stejným způsobem po mnoho let na území více krajů a na stovkách dalších objektů. A že ji nikdy státní instituce, ani kontrolní prověrky nenapadly a neřekly, že by byla zpracovávaná špatně.
Pokud byste po logickém a normálním vysvětlení čekali konec tohoto příběhu, tak jste na omylu. Pánové poslali na zbylé starosty dalšího najatého právníka, který jim začal vyhrožovat, že pokud okamžitě a důrazně nepožádají provozovatele o předložení nákladů ČOV v jiné evidenční formě, tak že by dokonce mohli spáchat trestný čin. Starostové turnovskému vyhrožování samozřejmě nepodlehli a tuto hru odmítli dál hrát. Podali však v dobré víře vysvětlení zástupcům Turnova v radě sdružení i starostovi města důvody k jejich rozhodnutí. Jenže ani teď tomu všemu nebyl překvapivě konec. Noví radniční vodohospodáři předložili celé téma zastupitelům i podruhé a zkušeně je zmanipulovali k dalšímu usnesení – znova se mají psát dopisy o tom samém. A je jim jedno, že jde o téma, které již bylo důsledně projednáno a ze strany starostů i provozovatele uzavřeno.
Vsadil bych se, že pánové ve vedení města nikdy dnešní evidenci nákladů ČOV neviděli, vůbec ji vidět nechtějí, a hlavně ani neví, co se v ní píše. O tohle téma totiž vůbec nejde. Jde jim o to, aby jakákoliv „kauza“ proti VHS žila dál a co nejdéle. Při ní totiž jde krásně podsouvat zastupitelům i veřejnosti, jak je ostatních „…20 starostů zlých a jak rozhodují špatně proti jimi správně řízenému a hodnému Turnovu“.
Ale nebojte – tohle je absolutně nedůležitý příběh. To důležité dál skvěle funguje. Pod vedením starostů zbylých měst a obcí jsme schválili realizaci naší největší investice příštích pěti let – rekonstrukci ČOV v Turnově. A v květnu bychom ji měli reálně začít – a to vše ve prospěch Turnova a okolních napojených obcí.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

 1. Pan Ing. Hejduk ve svém vyjádření k požadavku Turnova na evidenci nákladů provozu turnovské čistírny odpadních vod píše, že jde o „absolutně nedůležitý příběh“, není tomu tak! Tento příběh je velmi důležitý, jde o oprávněný nárok Turnova (provozovatel má ze zákona povinnost vést údaje odděleně, nikoliv prostým rozpočítáním nákladů na všechny provozované čističky!!!) a velké peníze, které plynou především od turnovských občanů do „společné“ kasy.
  Pan Ing. Hejduk opakovaně napadá představitele Turnova, kteří hájí zájmy turnovských občanů. Slova o vyhrožování okolním starostům právníkem, se kterým město spolupracuje, je naprostá nehoráznost, stejně jako slova o zmanipulování zastupitelů (každý z nich je svobodně myslící, schopný vlastního názoru). Pan Ing. Hejduk ví, že tahá za kratší konec provazu, a proto volí takto silná slova.
  Starostům malých obcí, celkem pochopitelně, současný stav fungování VHS Turnov vyhovuje a to hned z několika důvodů: v celkem 10 obcích v rámci sdružení nemají kanalizaci, neplatí tedy stočné a cena vody je tak poloviční. Jsou rádi za solidaritu Turnova (zhruba 7 mil. Kč ročně dle analýzy, kterou má Turnov k dispozici) a nikdy by nedosáhli na velké investiční akce v jejich obci do vodohospodářského majetku. Turnov má postavení v rámci sdružení historicky dané (byl u toho právě Ing. Hejduk), se kterým však nemůže být spokojen. Jaké překvapení, že současné turnovské zastupitelstvo hájí zájmy svých občanů, že.
  Poslední návrh nových stanov z dílny VHS Turnov, lépe řečeno pana Ing. Hejduka, zase posilují pravomoci nikým nevoleného zaměstnance na pozici ředitele svazku, na úkor všech starostů a těm to opravdu nevadí??? Celé nás to vede k uvažování o budoucím vlastním provozování vodohospodářského majetku, které by bylo pro Turnov nesporně ekonomicky výhodné, pokud nebudou požadavky Turnova brány i nadále v potaz.
  Vodohospodářská problematika je složitá, ale naši snahu o zákonné nároky a odpovídající postavení Turnova v rámci sdružení dotáhneme do konce.

  zastupitelé za PROTO

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.