ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENIŠOVICE SLAVÍ 60 LET NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY

0

Dějiny školství v Jenišovicích sahají do konce 18. století, kdy vznikla obecná pětistupňová škola. Dřevěná chalupa u katolického kostela byla pouze pronajímána, proto byla v roce 1787 otevřena škola nová. Ta sloužila až do poloviny 19. století, kdy si obec díky finanční pomoci rodu Des Fours vystavěla dvoutřídní kamennou budovu. Tu dnes využívá mateřská škola.

Když nacistické Německo zabralo v roce 1938 Sudety, byla do Jenišovic přesunuta měšťanská škola z Hodkovic. Kapacita budovy tehdejší obecné školy (dnes MŠ) nestačila. Proto se vyučovalo také v patře hostince U Laurinů (později U Klímů a Na Křižovatce) na návsi nebo v budově katolické fary – dnešním sídle obecního úřadu. Na hodiny tělesné výchovy docházeli žáci do sálu hostince U Brožků.
Místnosti byly pro vyučování nevhodné, učitelé museli o přestávkách přecházet z budovy do budovy. Po skončení druhé světové války proto usilovali tehdejší představitelé obce (řídící učitel a předseda MNV Alois Broul a předseda družstva ŽULA Josef Hoření) o výstavbu nové školní budovy. Vypracováním plánů byl v roce 1960 pověřen architekt Karel Hubáček, který projektoval i oceňovaný televizní vysílač a hotel na Ještědu.

VÝSTAVBA V „AKCI Z“
V dobách centrálního plánování komunistického režimu v Československu chyběla stavebním firmám kapacita. Zastoupila ji neplacená pracovní činnost obyvatel. Výstavba probíhala v tzv. „Akci Z“. O sobotách se scházelo až 50 rodičů a občanů, aby pod vedením již zmíněného stratéga Aloise Broula vytyčili příjezdovou cestu nové školy a vykopali vodovodní a elektrickou přípojku.
Na jaře 1961 převzala staveniště firma Pozemní stavby Liberec. Nedostatek zedníků vykrývali členové místního JZD a na pomoc přijeli i zedničtí učňové. Výrazně opět pomohli i rodiče žáků. Do zimy stála zastřešená hrubá stavba s okny a provizorním topením. Přes zimu se tak mohlo pokračovat v práci na interiérech. Na jaře začala stavba tělocvičny. Do září muselo být vše hotovo.

VÝUKA V NOVÉM
Vyučování v nové budově začalo 1. září 1962, školu navštěvovalo 300 žáků. Zrušeny byly školy v Odolenovicích, Voděradech a 4. a 5. ročník ve Frýdštejně. Výuka probíhala v devíti kmenových třídách a dvou odděleních školní družiny. Ve škole nechyběly ani odborné učebny (učebna přírodovědných předmětů, hudebna), kabinety, sborovna a ošetřovna.
Přestože byl připraven projekt, nedošlo z finančních důvodů na výstavbu školní jídelny. Jídelna prozatímně zůstala v budově MNV, tedy v bývalé katolické faře.
Koncem 80. let 20. století oprášilo vedení obce plány na dostavbu školní jídelny. V roce 1984 byla zbourána školní dílna v zahradě za školou (bývalá ubytovna a zázemí stavebních dělníků). Po mnoha průtazích, problémech a změnách byla budova s jídelnou, školní kuchyní, školní družinou a dalšími odbornými učebnami zprovozněna až po sametové revoluci v lednu roku 1993.

INVESTICE PO MILÉNIU
V roce 2003 prošla kompletní rekonstrukcí tělocvična. Vznikla moderní sportovní hala. Obnovy se dočkal i běžecký stadion a sportoviště za školou.
V roce 2013 byly budovy školy zatepleny, byla vyměněna okna a kotel nahradila moderní rekuperace. Tedy úprava topení, kdy je teplý vzduch z vnitřních prostor filtrován a vracen zpět. Díky tomu se výrazně snížila energetická náročnost vytápění. O letošních prázdninách se podařilo zcela zmodernizovat žákovské šatny. Původní drátěné kóje jsme vyměnili za praktické skříňky a celý prostor šaten zvětšili o bývalou uhelnu.
Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školu 215 žáků v 11 kmenových třídách. O vzdělávání dětí pečuje 16 učitelů, dvě vychovatelky, čtyři asistentky pedagoga a školní psycholožka. Chod školy zajišťuje sedm provozních zaměstnanců.
Všichni společně věříme, že jsme nezklamali nadšení těch, co se o školství v Jenišovicích zasloužili a že se nám na jejich snahu podařilo navázat a jejich myšlenky naplňovat.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Moderní školství se v Jenišovicích začalo psát 1. září 1962, tedy před 60 lety. Za šest desetiletí absolvovalo školu na 1 500 žáků. Děkujeme všem učitelům, vychovatelům a ostatním zaměstnancům, kteří se na práci školy podíleli a podílí a zanechali zde své nesmazatelné „stopy“.
V sobotu 15. října 2022 od 13.00 do 16.00 hod. zveme všechny zájemce, absolventky a absolventy, jejich rodiče i prarodiče, bývalé i současné pedagogy a zaměstnance na Den otevřených dveří Základní školy v Jenišovicích. Provedeme vás po celém školním areálu, necháme vás nahlédnout do všedního života naší školy a pozveme vás i do improvizované školní kavárny k příjemnému posezení.

Jana Kadečková,
zástupkyně ředitele školy, skola@zsjenisovice.cz, www.zsjenisovice.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.