ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, JAKÉ PROBLÉMY PŘINESE?

0

„Zcela jistě nejpalčivějším a nejdiskutovanějším tématem se stane druhá etapa optimalizace středních škol v Libereckém kraji, která je připravovaná ke zveřejnění v listopadu či v prosinci letošního roku. Podle mého názoru minulé i současné vedení kraje dostatečně nepřipravilo síť středních škol na území Libereckého kraje na razantní pokles počtu středoškoláků,“ uvádí René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov. Podle něho ale právě kraje mají velmi ulehčenou situaci tím, že počty žáků různých věkových skupin, které přicházejí na střední školy, jsou známé s velkým časovým předstihem.

„Chci věřit tomu, že Turnov případná další optimalizace sítě středních škol zasáhne co možná nejméně nejen s ohledem na jeho polohu, tedy dobrou dopravní dostupnost a získávání studentů ze tří krajů, ale i na skutečnost, že střední uměleckoprůmyslová škola má republikový význam a zdravotnická škola, resp. hotelová škola mají význam regionální a nadregionální,“ doplnil Brož. Jak dodal, podle demografického vývoje bude počet předškolních dětí v dalších pěti letech mírně klesat, počet dětí ve školách základních bude stabilní, místy i s mírným nárůstem počtu žáků. Nejslabší ročníky již základní školy opouštějí a přesouvají se do škol středních. „S ohledem na to, že se převážně jedná o čtyřleté studijní obory, bude pokles v počtu žáků zcela zásadní, místy až o 30 procent! Proto nastává zásadní boj o zachování sítě škol i jednotlivých středních škol. V této nelehké době bude záležet i na aktivním přístupu místních samospráv,“ vysvětlil René Brož.

I v novém školním roce co do počtu žáků zůstává v Turnově největší Základní škola v ulici 28. října, kam bude chodit 600 žáků (vloni 590), ZŠ ve Skálově ulici bude navštěvovat 510 žáků (560), ZŠ v Žižkově ulici 370 žáků (337), ZŠ v Mašově 87 (84), a do ZŠ v Sobotecké ulici bude chodit 75 žáků (79). Dohromady bude v turnovských školách umístěno 1642 dětí (1650).

 

Nejvíce prvňáčků 1. září nastoupí do ZŠ v Žižkově ulici – 54 (50), následují ZŠ 28. října – 53 (50), ZŠ Skálova – 40 (42), ZŠ Mašov – 19 (21) a ZŠ Sobotecká 2 (1). Celkem letos do prvních tříd v turnovských školách nastoupí 168 prvňáčků (164).

 

Jaká je naplněnost mateřských škol? MŠ 28. října 74 dětí (vloni 74), MŠ Alešova 52 (52), MŠ Bezručova 65 (65), MŠ Mašov 44 (44), MŠ Zborovská 92 (91), MŠ J. Palacha 54 (54), MŠ Kosmonautů 104 (102), WMŠ Hruborohozecká 52 (50). Celkem mateřské školy v Turnově navštěvuje 537 dětí (vloni 532). V ZŠ speciální a MŠ speciální v ulici Kosmonautů je aktuálně 14 žáků v základní škole, šest žáků v přípravném stupni a 28 dětí v mateřské škole. Vloni byly spuštěny speciální webové stránky: www.skolky.turnov.cz

 

„Objekty mateřských a základních škol jsou v majetku města, které se o jejich technický stav průběžně stará. Asi největší investicí v letošním roce je zateplení dvorní části fasády, resp. celého zadního traktu mateřské školy v ulici 28. října v hodnotě 2,3 milionu korun. V mateřské škole v Mašově jsme vyměnili radiátory a okna, spolu s drobnými venkovními úpravami zde bylo investováno 590 tisíc,“ vypočítává René Brož investice do nemovitého majetku. Pracuje se také v Mateřské škole ve Zborovské ulici, kde bude zhotovena nová regulace ústředního topení za částku 550 tisíc, v MŠ v Alešově ulici se vyměňují okna za 290 tisíc, v ZŠ v Žižkově ulici se změní vytápění jídelny ze vzduchotechniky na teplovodní, zároveň dojde k výměně některých plastových dveří a oken. Vše v celkové částce 460 tisíc korun.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.