VŠEŇ SLAVILA 700 LET. I S EXSTAROSTOU HERBSTEM

0

„Když jedu z Prahy z nějakého jednání domů, nejdříve vidím Ještěd a potom v dálce váš kostelík sv. Filipa a Jakuba, to už si vždycky říkám, že jsem doma. Užijte si oslavu a držte pohromadě, protože spoléhat se na to, že za vás někdo něco udělá v Liberci či v Praze, asi správně všichni tušíte, že musíte chtít hlavně sami,“ řekl úvodem oslav 700 let Všeně v sobotu 1. června hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Turnovský starosta Tomáš Hocke přidal prosbu k občanům, aby se těm na místní radnici snažili pomáhat. Krátké zdravice pronesli také starostové sousední Olešnice, Vyskře a Žďáru.

Úvodní průvod obcí…

Oslavy obce proběhly ve velkém stylu a za velkého zájmu občanů, sokolské hřiště pod kostelem bylo zaplněné. Na setkání dorazila i zástupkyně partnerské obce Ledro v Itálii, byla pokřtěna nová kniha o Všeni a samozřejmě i Ploukonicích, Mokrém a Borčicích, které pod obec patří. Za její tvůrce poděkoval David Marek, historik turnovského muzea a obyvatel Všeně, děkoval hlavně za podporu obyvatel, kteří přinášeli rodinné fotografie a doplňovali důležité informace z historie. Kniha byla vydána v nákladu 750 výtisků a za 290 Kč je pro zájemce k dispozici na obecním úřadu.

V rámci oslav přibyly na prapory místních hasičů (SDH Všeň a SDH Ploukonice) slavnostní stuhy, oceněni byli také zdejší občané.
Třešňový květ, který je jedním ze symbolů obce, obdrželi Jaroslava a Zdeněk Šimůnkovi, Dana Loudová, Ivan Galik, Radka a Radek Vytinovi za dlouholetou práci s hasičskou mládeží v obci. Ocenění získali i Martin Kočí, velitel zásahové jednotky SDH Všeň, a Josef Tesař za vedení mysliveckého spolku. Starosta sousedního Žďáru Jan Süsser poděkoval mladé hasičce Vendule Vytinové za záchranu života zdejšího občana při loňském požáru.

Hejtman Půta a další čestní hosté…

…zástupce obce Ledra v Itálii

Rada obce rozhodla také o udělení tří medailí. Stříbrné získaly bývalé učitelky zdejší školy Olga Brabencová a Hana Staudková, zlatou medaili potom dlouholetý zdejší starosta Ivan František Herbst. Ten nyní žije v malé obci na česko-německé hranici a pozváním na oslavy byl velmi potěšen. Starostou Všeně byl v letech 1990–2016!
„Snažil jsem se pro obec pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, mnoho bezesných nocí jsem prožil při rozhodování o zásadních věcech, vůbec ale nejraději jsem vítal nové občánky. Budou děti, bude zajištěna budoucnost obce. Když jsem nastoupil, měla obec 490 obyvatel, dnes jich má kolem 600, do obce přišli noví obyvatelé a oživili ji. Všeň je prostě nejkrásnější vesnicí na světě,“ uzavřel s dojetím za potlesku všech přítomných bývalý starosta Herbst.
V rámci kulturního programu zahrála Dechová hudba Český ráj, skupiny Waldovy Matušky, Gorale a Rouden band.

Uprostřed starosta R. Vytina

„Hrubé obrysy oslav jsme měli připravené v zimě, na knize o obci jsme začali pracovat již vloni na podzim. Tady máme štěstí, že naším občanem je profesionální historik,“ přibližuje přípravu oslav starosta Všeně Radek Vytina. Ten měl radost především z množství občanů a rodáků, kteří na oslavy přišli. To byl podle něho hlavní smysl celého počínání.
V letošním roce chtějí v obci upravit náves v Ploukonicích a opravit některé místní komunikace. A protože občané se v anketě vyjádřili, že by rádi, kdyby obec měla do budoucna kanalizaci, chtějí se postupně zabývat i tímto náročným úkolem. Všeň hospodaří s ročním rozpočtem ve výši zhruba 8 mil. Kč.

Nová kniha o obci

Redakční tým knihy o Všeni (zleva:) Pavel Jakubec, grafik Stanislav Dlouhý, Miroslav Cogan, Jaroslav Egrt, (hejtman Martin Půta), Jaroslav Kříž a David Marek.

Ocenění manželé Šimůnkovi…

…Dana Loudová

Vlevo Ivan Galik

…manželé Vytinovi

…vlevo Josef Tesař

Paní učitelka Olga Brabencová

Ivan František Herbst

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.