ROVENSKO NAPLNO ZASAŽENO STAVBOU KANALIZACE, POZOR NA PODVODNÉ FIRMY

0

Při pohledu na vyschlé koryto potoka Veselka, z kterého se line jen nevábná vůně a nadneseně řečeno, jediné přítoky v letošním suchém a teplém létě tvoří splašky z kanalizace, mně přidávají další kladné argumenty k dotazům typu: „Na co budovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod v tak malém městě?“ Rozhodnutí a jednání nebyla snadná, situace se pomalu, ale jistě stávala neúnosnou, a pokud bychom neplánovali kanalizaci, tak jsme do několika let museli minimálně řešit havarijní stav vodovodů, označovaný jako nejhorší ze všech měst a obcí ve sdružení VHS Turnov. Desítky havárií za rok, s tím související překopy silnic, chodníků a jejich následné zalátání na kráse městu také nepřidaly.

Kvalitně připravený projekt, koncem loňského roku podaná žádost o dotaci Státnímu fondu ŽP, úspěšná jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje, úvěr města a mnoho dalšího, to vše tvoří velkou skládanku, jejímž výsledkem je čtyři měsíce probíhající výstavba splaškové a vodovodní infrastruktury. Je to obrovský zásah do života rovenských občanů, kterým patří veliký dík za trpělivost a spolupráci při řešení problémů.

Bohužel byla zneužita důvěra některých občanů, když došlo k podvodnému vylákání peněz pod záminkou zbudování přípojek k jejich nemovitostem. Realizace soukromých částí přípojek je sice záležitostí vlastníka, doporučuji však vybrat si z nabídek více firem, nejlépe z regionálních věrohodných a obecně známých firem, a to na základě jejich písemné nabídky. Vlastní stavba pod hlavičkou VHS Turnov obsahuje veškeré potřebné práce na hlavních řadech a veřejných částech přípojek, není potřeba nic doobjednávat u žádné další firmy!

n201408201105_oso_70_014_rove

n201408201105_oso_71_014_rove

n201408201106_oso_72_014_rove

Pokud se projdete městem, uvidíte, že většina ulic je již stavbou zasažena. V současné době probíhají práce v ulicích Sokolovo, Čechově, Riegrově, Na Louce, Matouškově, U Mlýna, Jiráskově, Nábřežní a Vr. Šantrocha. Dále probíhá výstavba centrální čistírny odpadních vod v lokalitě u přejezdu ČD na Sokolovu. Práce budou dále pokračovat v ulici Husově, Spálené a Růžové.

Na přelomu srpna a září letošního roku (o víkendu) bude proveden i překop ulice Komenského, která je hlavní ulicí při průjezdu města z náměstí na Týn. Pro tyto práce bude zprovozněna na jeden víkend silnice z Rovenska na Ktovou, ostatní směry na Jičín přes Semínovou Lhotu a ve směru na Turnov přes Václaví nebo Štěpánovice budou rovněž stále průjezdné. Pro místní občany bude možné využít při pohybu z jednoho konce města na druhý Riegrovu ulici, kde budou práce na tento víkend pozastaveny.

Stavbou dotčené ulice jsou v současné době upraveny do štěrkových vrstev, toto je pouze dočasné, provizorní řešení, vždy po dokončení celého úseku budou upravovány i vozovky do asfaltového povrchu. V části ulic dojde i k uložení kabelového vedení a vybudování nového veřejného osvětlení.

Výstavba  čeká obyvatele Rovenska i jeho návštěvníky ještě po celý zbytek letošního roku, resp. až do konce letních prázdnin 2015. Jaký bude výsledek? Obnovené chodníky, silnice, nové osvětlení, nová infrastruktura… A v korytě potoka čistá voda s životem a mnohem kvalitnější bydlení rovenských občanů.
Jiří Bíma, místostarosta města, jiribima@gmail.com

Související články (celkem 2)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.