ZAČALA NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE V ROVENSKU POD TROSKAMI VŠECH DOB

0

Ve středu 11. června byla na náměstí v Rovensku pod Troskami odstartována v současné době největší vodohospodářská stavba v regionu. Městečko pod Troskami se přibližně na rok a půl promění ve staveniště. Jedná se o největší investiční akci, která kdy v Rovensku pod Troskami byla. Po jejím dokončení bude mít město novou čistírnu odpadních vod, dvě čerpací stanice odpadních vod, přes sedm kilometrů nové gravitační splaškové kanalizace a necelý půlkilometr výtlačné splaškové kanalizace. Dojde na výstavbu 420 domovních kanalizačních přípojek a 350 vodovodních přípojek a na rekonstrukci nebo přeložky vodovodních řadů v délce téměř sedmi kilometrů. To vše za 137 mil. Kč bez DPH.

Setkání v Rovensku pod Troskami u příležitosti zahájení stavby se zúčastnili zástupci Libereckého kraje (radní pro dopravu Vladimír Mastník a náměstkyně hejtmana Hana Maierová), starostové členských obcí VHS, zástupci provozovatele vodohospodářských sítí SčVK, firem a podnikatelů, jakož i zástupci Vodohospodářského sdružení Turnov, které je investorem akce. „Odkanalizování Rovenska pod Troskami bylo jednou z podmínek našeho vstupu do VHS v roce 2007. Od té doby na toto téma proběhla řada diskuzí a vlastních příprav, dnes stojíme na prahu největší investiční akce ve městě,“ připomněla starostka města Zdeňka Nejedlá. Podle ní město a jeho obyvatele čeká nelehké období, kdy dojde na řadu uzavírek a občané si budou muset zvyknout na každodenní stavební ruch. To vše ale bude vykoupeno skutečností, že obyvatelé budou mít k dispozici nejen novou kanalizaci a vodovod, ale i obnovené hlavní a postranní ulice a uličky. Na Týně bude obnoveno parkoviště, dořešen bude lepší přístup ke hřbitovu. „Klíčovou pozitivní skutečností však je, že Vodohospodářské sdružení Turnov, dodavatel a další partneři mají dostatek zkušeností s podobnými stavbami,“ dodala starostka.

n201406170828_oso_45_014_roveŘeditel závodu firmy EUROVIA CS, a. s., oblast Čechy západ, Zdeněk Novák uvedl, že stavba se opravdu dotkne všech obyvatel města a jeho návštěvníků. Zaměstnanci dodavatelských firem budou pracovat ve složitých podmínkách členitého terénu i poměrně úzkých uliček. „Jsme připraveni s technikou a s lidmi, určitě nebudeme nic prodlužovat, termín dokončení prací 31. srpna 2015 je jasný a bude dodržen. Prosím současně obyvatele města o trpělivost a vstřícnost. Ta bude potřeba na obou stranách,“ uvedl ředitel.

Radní pro dopravu Libereckého kraje Vladimír Mastník zmínil skutečnost, že po stavbě vodohospodářských sítí bude obnovena velká část hlavních a vedlejších ulic ve městě, což by bez přispění EU, státu a kraje nebylo možné nikdy  samostatně realizovat. Pro něho, jako radního pro dopravu, tak zůstane na řešení komunikace z Týna do Žernova, jejíž oprava se podle něho stává prioritou kraje v této oblasti.

Předseda Rady sdružení VHS Milan Hejduk přiblížil financování stavby. To je zajištěno z vlastních zdrojů investora – VHS Turnov – za spoluúčasti města Rovenska pod Troskami, dotace z Evropské unie zprostředkované Státním fondem životního prostředí ČR – Operačním programem Životní prostředí (OPŽP) – a za podpory Libereckého kraje. Celkové stavební náklady akce představují částku 137 mil. Kč bez DPH. Podíl VHS je 25 mil., dotace SFŽP je 67 mil,. Liberecký kraj přidává 20,6 mil. a město Rovensko pod Troskami 25 mil. Kč. Nebýt této podpory, samotné město by na tak rozsáhlou investici jen těžko hledalo možnosti financování. „V prvním plánovacím období EU jsme vyčerpali přes 700 milionů korun na šest velkých vodohospodářských akcí v regionu. Jsme jedním z největších příjemců dotací z evropských fondů v Libereckém kraji. Jsem velmi rád, že se peníze podařilo získat i do Rovenska pod Troskami. Standardní kanalizační síť tu prakticky neexistuje a vodovodní síť je zde nejhorší v našem okrese. Je extrémně zastaralá s velkým množstvím poruch a v technickém stavu již za hranicí pro zabezpečení normální funkčnosti,“ řekl při slavnostním zahájení stavby Milan Hejduk.

Související články (celkem 2)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.