OTEVŘENÉ DVEŘE V TURNOVSKÝCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

0

V týdnu od 7. do 13. října probíhal již 5. ročník akce „Týden sociálních služeb v ČR“. Naše organizace se této aktivity každoročně účastní. V letošním roce jsme se zařadili mezi dalších 469 zařízení z celé České republiky, které se k projektu přihlásili. Týden sociálních služeb provází spousta doprovodných akcí, mezi něž patří i celostátní den otevřených dveří. Cílem je ukázat široké veřejnosti, že sociální služby v České republice jsou kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. Tento den v naší organizaci probíhal ve středu 9. října. Účastníci této akce měli možnost navštívit všechna naše zařízení, ve kterých poskytujeme celkem pět druhů sociálních služeb.

Pokud si účastník akce vybral k návštěvě Domov důchodců Pohoda, byl proveden po celém zařízení. Navštívil jednolůžkové i dvojlůžkové pokoje, ve kterých zde naši uživatelé bydlí a mohl tedy i přímo vyslechnout jejich obyvatele. Ke zhlédnutí byly také aktuálně probíhající aktivity, při kterých naši senioři tráví své volné chvilky. Vybírat mohou ze širokého spektra. Pro představu např. pečení, rukodělné dílny, cestovatelský klub, čajovna, hudební kavárna, posezení pro pány, čtení na pokračování, zábavné procvičování paměti, společenské hry a mnoho dalších. Návštěvníkům byly dále předvedeny kvalitní rehabilitační pomůcky, které nám velmi pomáhají udržovat naše uživatele v dobré tělesné i duševní kondici (např. pasivně aktivní trenažér, autotrakční lehátko na uvolnění svalstva celého těla, relaxační křesla atd.) Mezi naše vybavení, kterým se můžeme pyšnit, patří laterální lůžka a antidekubitní matrace. Ty nám zaručí kvalitní péči o imobilní uživatele. Ve velké míře podporují předcházení dekubitům (proleženinám) a jiným příznakům, které provází dlouhodobé upoutání na lůžko. V Domově důchodců Pohoda také můžete navštívit místní kantýnu, jedenkrát týdně do zařízení dochází praktická lékařka, uživatelé mohou využít služeb pedikúry, kadeřnice a služeb maséra. Návštěvníci dostali vyčerpávající informace ohledně přijetí do našeho zařízení.

Mezi další zařízení, které mohli účastníci dne otevřených dveří navštívit, patří domy s byty zvláštního určení v Žižkově a Granátové ulici. Zde jim byl k dispozici vedoucí pracovník, který je po zařízení provedl. I v těchto domech mají naši uživatelé možnost využívat svůj čas aktivně. Jsou pro ně přístupné prostory kavárny, klubu důchodců a mohou se účastnit velkého množství akcí, které v průběhu roku pořádají různé organizace zaměřené na potřeby seniorů.

Pokud se někdo rozhodl k návštěvě všech našich zařízení, pak už zbývá jen zázemí terénní pečovatelské služby a Centra denních služeb – domoviny. Jelikož terénní pečovatelská služba se zabývá péčí o uživatele v jejich domácnostech, v tomto zařízení jste si mohli prohlédnout především její ambulantní formu v podobě střediska osobní hygieny. Tuto službu může využít kdokoliv, kdo si není sám schopný doma zajistit kvalitní péči o své tělo a hygienu nebo při tomto úkonu potřebuje pomoc druhé osoby. Je zde k dispozici hydraulická vana a zvedák. Kdo dává přednost sprchovému koutu, i ten si zde přijde na své.

V neposlední řadě poskytujeme i služby Centra denních služeb – domoviny. Sem dochází nebo jsou přiváženi senioři, kteří chtějí svůj volný čas trávit v kolektivu. Celý den jsou odborně vedeni pečovatelkou, která jim napomáhá s individuální náplní volného času. Uživatelé mají možnost výběru z široké škály nabízených aktivit (trénovaní paměti, cvičení na trenažérech podporujících udržení fyzických dovedností, rukodělné práce, muzikoterapie a mnoho dalších). V rámci celého dne v tomto zařízení mohou uživatelé využít nabízené stravování v místní jídelně, využít služeb kadeřnice či pedikérky.

V letošním roce jsme v rámci dne otevřených dveří v našich zařízeních přivítali a provedli poměrně hodně návštěvníků. Ti získali odborné informace o chodu všech zařízení Zdravotně sociálních služeb Turnov, o možnostech a podmínkách přijetí. Ti z vás, kdo jste nestihli nebo neměli možnost se této akce účastnit, nevěšte hlavy. Naši zaměstnanci vám kdykoliv s vašimi otázkami i problémy, které vás trápí, rádi pomohou. Kontakty najdete na www.zsst.cz. Pokud nemáme přístup k internetu, stačí zavolat na recepci Domova důchodců Pohoda (tel. 481 320 070) a personál recepce vám rád předá kontakt na odpovědného pracovníka.

Renata Poláková, manažerka kvality sociálních služeb, ZSST

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.