GREENWAY JIZERA V ÚSEKU TURNOV – SVIJANY. V NĚKTERÝCH ÚSECÍCH BY STAVBA MOHLA ZAČÍT JIŽ V ROCE 2021

0

„Pravidelné cyklojízdy pořádáme od roku 2007, jejich smyslem je ukázat další možnosti rozšíření dokončeného úseku Greenway Jizera z Turnova do Malé Skály, resp. do Líšného. Vnímáme, že tento úsek je hlavně v létě již poněkud přetížený, je tu potřeba pokračovat na dalších úsecích podél toku řeky, což se bohužel nedaří z mnoha důvodů tak rychle, jak bychom si přáli,“ uvádí ředitelka Sdružení Český ráj Jitka Kořínková.

Společný snímek účastníků cyklojízdy u areálu Maškovy zahrady

Zatím poslední cyklojízda se uskutečnila v neděli 22. září za účasti zhruba čtyř desítek zájemců. Mezi nimi byli mj. náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták, starosta Turnova Tomáš Hocke, místostarostka Jana Svobodová, která je zároveň předsedkyní Sdružení Český ráj, a další. V úseku z Turnova do Svijan se k nim na jednotlivých úsecích připojili také starostové dotčených obcí na trase.

Podle koordinátora Greenway Jizera Jiřího Lukeše se pracuje s různou intenzitou na všech úsecích od pramene Jizery až po soutok s Labem v Lázních Toušeň. „V úseku z Kořenova do Dolní Sytové je zpracována vyhledávací studie, poměrně daleko je příprava cyklostezky z Benešova do Semil, navíc zde město aktuálně získalo dotaci na novou lávku do Bítouchova. Poměrně složitá je situace ze Železného Brodu do Líšného. Zde je rozpracovaná dokumentace k územnímu řízení, ale narážíme na poměrně zásadní požadavky Povodí Labe a Správy železniční dopravní cesty, které by projekt výrazně prodražily. Tady spoléháme na pomoc Libereckého kraje, který k jednání přistoupil a slíbil pomoc při hledání řešení,“ shrnuje Lukeš.

Jiří Lukeš v čele „pelotonu“ na modřišické hrázi

Nejdál je příprava cyklostezky z Turnova do Svijan. Město Turnov na tvorbu projektové dokumentace získalo dotaci z Libereckého kraje. I zde se ale musí pracovat v několika variantách. Důvodem je majetkoprávní vypořádání, někteří vlastníci nejsou tomuto záměru nakloněni. „Zatím nedořešené majetkové záležitosti máme na konci modřišické hráze, úplně opustit jsme museli nyní hojně využívanou trasu kolem autobusu v Přepeřích u jezu, dílčí problémy jsou také při výjezdu ze Všeně směrem na Ploukonice,“ doplňuje Jiří Lukeš. Cyklostezka z Turnova do Svijan proto podle něho povede v několika variantách. Například obec Přepeře by ráda opravila cestu v úseku od jezu do Mokrého. V tuto chvíli je opuštěna trasa od mostu v Ploukonicích podél toku řeky do Svijan, použít se bude muset stávající komunikace kolem panelárny do Příšovic. „Starostové obcí se dohodli, že když se nepodaří majetkové problémy dořešit do konce roku, bude výstavba cyklostezky probíhat po etapách. Jestliže se ve Svijanech, kolem Přepeř a z Turnova po hrázi do Modřišic podaří v příštím roce dokončit stavební dokumentace a vydat stavební povolení, může stavba v některých úsecích, samozřejmě za předpokladu, že budou k dispozici i peníze, začít v roce 2021,“ dodal Lukeš.

V úseku od hranic Libereckého kraje do Bakova nad Jizerou je aktuálně zadaná studie proveditelnosti na zamýšlené trase cyklostezky, stejně jako z Mladé Boleslavi do Benátek nad Jizerou. V úseku před Mladou Boleslaví je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení.

Zastavení na mostě v Ploukonicích

POHLED Z KRAJŮ
„Vloni Liberecký kraj investoval do cyklodopravy 12 milionů korun, což je historicky nejvíc. Naším cílem bylo uspokojit všechny žádosti na projektové přípravy. Rád bych v této kapitole rozpočtu kraje v budoucnu viděl navýšení v řádu desítek milionů korun i třeba s omezením, že se ten daný rok neopraví nějaká méně významná komunikace. Do cyklodopravy musíme systematicky dávat více prostředků, jen tak celou problematiku posuneme dopředu,“ říká radní pro dopravu Libereckého kraje Jan Sviták. Jak doplnil, cyklostezka Greenway Jizera je jednou z priorit a kraj musí tam, kde to bude potřeba, do jednání s vlastníky vstupovat jako silný partner a projektům pomáhat až do konečné realizace.

Starosta Turnova a náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu

Zajímavý je přístup Středočeského kraje, který (v současné době v zastoupení KSUS) zvolil cestu, že na páteřních cyklotrasách je sám kraj investorem, který připravuje projektovou dokumentaci a s využitím dotace i realizuje výstavbu. Obce jsou partnery při přípravě stavby a majetkoprávním vypořádání, případně hledání vhodného dotačního zdroje. K naplnění tohoto systému kraj pro páteřní trasy najal externí cyklokoordinátory, kteří zajišťují veškeré souběžné procesy a jednání.

CYKLOSTEZKA PŘEPEŘE PŘÍŠOVICE: HOTOVO
V těchto dnech se již můžete projet po nové cyklostezce spojující Přepeře s Příšovicemi. V současné době je dokončována náročná oprava komunikace mezi těmito obcemi, cyklostezka na tuto opravu přímo navazuje.
Podle starosty Přepeř Luďka Sajdla byly celkové náklady na její vybudování včetně přeložky trafostanice ve výši 11,5 mil. Kč včetně DPH. 4,5 milionu obce získaly od Státního fondu dopravní infrastruktury, po 1,8 milionech od Libereckého kraje, o zbytek nákladů se podělily rovným dílem.
Cyklostezka bude otevřena na přelomu října a listopadu společně s komunikací, v celém úseku je instalováno veřejné osvětlení.

Na okraji Příšovic…

Náměstek hejtmana J. Sviták vyzkoušel část nové cyklostezky mezi Příšovicemi a Přepeřemi

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.