NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA TURNOVSKU POTVRDIL DLOUHODOBĚJŠÍ TRENDY

0

Především se opět ukázalo, že Základní škola v Žižkově ulici zdárně překonala propad žáků z minulých let. O školu je ze strany rodičů prvňáčků dlouhodobě vzrůstající zájem. Letos zde ze čtyř škol ve městě přivítali největší počet žáků prvních tříd (63). Stabilní je zájem o ZŠ v ulici 28. října, kam od září chodí 55 prvnáčků, o jednoho žáka méně přivítali na prvním stupni ZŠ ve Skálově ulici, který se nachází u nádraží v Alešově ulici. Mašovská školička má nově 15 žáků prvních tříd. Podle aktuálního demografického vývoje bude v České republice největší počet žáků v základních školách v roce 2018. Naopak nejmenší počet studentů pocítí střední školy v roce 2015.

V turnovských základních školách se letos na jaře uskutečnilo zajímavé dotazníkové šetření. „Dotazníky byly dva, jeden byl určen rodičům, druhý pedagogům jednotlivých škol. Celkově lze konstatovat, že školy si v hodnocení ze strany rodičů vedly velmi dobře, výsledky může každý najít na internetových stránkách města,“ uvedl René Brož, vedoucí odboru školství turnovské radnice. Rodiče jsou podle výsledků opravdu, zdá se, spokojeni. Při hodnocení ZŠ ve Skálově ulici zaujme, že někteří z respondentů vnímají rozdíl v úrovni 1. a 2. stupně ve prospěch menších dětí, styl a metody výuky vyhovují méně, u ZŠ v ulici 28. října se mj. v dotaznících objevuje stížnost na chování některých učitelů, v případě ZŠ v Žižkově ulici se opět poukazuje na rozdílnost výuky na 1. a 2. stupni. Tyto závěry však nelze zobecňovat, jsou to spíše poznámky, které někteří rodiče připsali „pod čarou“.

n201109031600_oso_52_011_skolaZatímco první dotazníkové šetření dopadlo pro školy víceméně dobře, to druhé šetření už tak pozitivní nebylo. Podle Reného Brože se v některých školách pedagogové vyjadřovali k některým věcem dost kriticky. „Názory pedagogů svědčí o tom, jaké je klima v jednotlivých školách. Pro nás, jako zřizovatele, je to velmi důležité, s výsledky budeme pracovat a na jednotlivých školách situaci řešit,“ doplnil Brož s tím, že dotazníkové šetření je v případě pedagogů interní a není určeno ke zveřejnění v médiích.

 

Co se týká základních škol ve spádových obcích. Zde je asi největší zajímavostí naplněnost školy ve Všeni. Zatímco ještě nedávno byla škola „na zavření“ a jen díky jisté umíněnosti ze strany vedení obce živořila s žáky, které bylo možné spočítat na ruce jedné ruky, letos sem nastoupilo do první třídy 11 žáků!

Počty letošních prvňáčků v dalších základních školách: Hrubá Skála-Doubravice – 5, Jenišovice – 14, Kobyly – 10, Malá Skála – 11, Mírová pod Kozákovem – 17, Ohrazenice – 17, Pěnčín – 7, Přepeře – 14, Příšovice – 18, Radostín – 7, Rovensko pod Troskami – 15, Svijanský Újezd – 0, Tatobity – 4, Všeň 11. (Zdroj: Renata Brychová, odbor školství MěÚ Turnov)

 

Co se týká škol mateřských, tak zde se ředitelky všech osmi turnovských mateřských škol i mateřské školy speciální dohodly a uzavřely opět s vedoucím odboru školství, kultury a sportu dohodu, která stanovuje výši úplaty za vzdělávání pro školní rok 2011/2012 na 400 Kč za měsíc. „Dohoda sjednocuje výši úplaty za vzdělávání ve všech devíti mateřských školách. Pokud by totiž školné bylo u jednotlivých mateřských škol různé, což zákon umožňuje, docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem rodičů by mohl být nerovnoměrný, ovlivněný právě i výší této platby,“ vysvětlil René Brož. Kapacity mateřských škol ve městě jsou zcela využity, v průběhu zápisu nebyl zaznamenán žádný „přetlak“ na volná místa, opět byli uspokojení i mimoturnovští zájemci, i když v menším počtu, než v předešlém školním roce. Podle aktuálního demografického vývoje nastane v rámci České republiky „vrchol tlaku“ na místa v mateřských školách v roce 2013. V dalších letech bude docházet k pozvolnému poklesu.

 

Město Turnov letos také významně investovalo do školních budov – celkem to bylo přes 13 mil. Kč. Nejvíce peněz šlo do mateřské školy v ulici Jana Palacha, která prošla kompletní rekonstrukcí ve výši 10 mil. Kč. V budově ZUŠ Turnov na náměstí byla rekonstruována sociální zařízení ve třech podlažích školy v celkové hodnotě 2,3 mil. Kč.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.