ČEKAJÍ ŠKOLU VE VŠENI OPĚT EXISTENČNÍ PROBLÉMY?

0

O Základní škole ve Všeni jsme v posledních letech psali opakovaně. Většinou bohužel ve spojitosti s existenčními problémy. I přestože v obci panuje přesvědčení o důležitosti vlastní základní školy pro rozvoj i emancipaci obce, ne vždy se to dařilo. Například koncem roku 2009 byla situace velmi vážná – čtyři žáci v poměrně velké budově nedávali mnoho optimismu. Poté se poměry angažováním ředitele Milana Frice výrazně zlepšily, škola byla i třeba díky umožnění individuální výuky naplněna, přestal odliv všeňských dětí do školy v Mašově či do škol v Turnově. (Všeňská škola funguje pro děti od 1. do 5. ročníku.)

Nic ale bohužel netrvá věčně, vloni jsme na stránkách TvA zaznamenali petici, kterou podepsalo na sedm set lidí, kteří byli pro ponechání ředitele Frice ve funkci. Ten se dostal do sporu s dnes již bývalým vedením obce a nakonec sám rezignoval. Obec na petici tehdy nereagovala. Přišel nový ředitel Jiří Vencl…

Do redakce začátkem letošního roku dorazil dopis, který řeší opět existenci, současnost i budoucnost všeňské školy. Podepsalo ho dvacet rodičů a prarodičů žáků školy. Je adresován novému řediteli školy, resp. vedení obce a TvA. Pisatelé mj. uvádějí, že do nového ředitele vkládali velké naděje a doufali, že udělá vše pro to, aby ze školy odešlo co nejméně dětí a ta mohla dál pokračovat v nastaveném fungování, kvůli kterému do ní dojížděly děti ze širokého okolí. „Přestože se rodiče s vámi několikrát pokoušeli komunikovat, nevyšel jste jim vstříc a neprojevil zájem o jejich pochopení. Výsledkem byl masivní odchod 40 dětí (z 62) a v září poloprázdné lavice,“ uvádí se v dopise. Navíc došlo k odchodu pěti zaměstnanců školy, včetně rodiči a dětmi oblíbených učitelek. Ředitel se dostal do konfliktu s novým vedením obce. Kvůli odlivu žáků bude muset obec podle rodičů školu výrazně dotovat.
„Letošní školní rok nenastoupilo do 1. třídy ani jedno všeňské dítě a výhled na příští rok je podobný. Přitom před vaším nástupem bylo v tehdejší první třídě sedm dětí ze Všeně a pro letošní školní rok měli rodiče šesti místních dětí v úmyslu je do školy zapsat. Se smutkem konstatujeme, že naše mateřská i základní škola nemají budoucnost. Obě školy postupně ztrácí hodnoty, na kterých byly postaveny: slušnost, vstřícnost, laskavost, respektování dětí a jejich vedení k respektu, rozvoj jejich individuální osobnosti, úctě k životu a k přírodě, propojení teoretického učiva s praxí a pestrost sportovních i kulturních aktivit. Rodiče byli zapojováni do různých mimoškolních akcí a v případě problémů s dětmi se vše řešilo raději konstruktivním dialogem s učiteli než tresty,“  píše se v dopise rodičů a prarodičů dětí všeňské školy, kteří ředitele prosí, aby ze školy raději odešel.

Vyjádření obce:
Vedení obce se situací ve škole samozřejmě zabývá, dobře fungující škola, kam bude chodit většina místních dětí, je jednou z priorit vedení obce. Bohužel v posledních deseti měsících došlo k dramatickému odlivu žáků. Budoucnost školy je pro nás velmi důležitá, škola je nedílnou součástí života v obci. Zřizovatel ale nemá pravomoci řídit školu přímo, jeho role je především kontrolní.
Radek Vytina, starosta obce Všeň

Vyjádření ředitele školy se nám bohužel i přes snahu nepodařilo získat. Stále je pro něho tato možnost otevřena.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.