ROK 2011 NA HRADĚ VALDŠTEJNĚ

0

V letošním roce máme vyšší návštěvnost. V této chvíli je to něco přes 67 tisíc lidí, ale sezona není ještě definitivně u konce. Záleží na tom, zda budou hezké víkendy a potom jsou tu také Vánoce, na které se vždy těšíme, protože o svátcích k nám na koncerty zavítají také lidé místní z Turnova a okolí. Jako vždy to bude letos velice pestrá sváteční nabídka s přesahem do nového roku.

Od začátku sezony je prohlídka hradu obohacena o novou expozici ve sklepení pod prvním dvorem – „Chvála pískovce“. Za její uskutečnění patří dík Muzeu Českého ráje v Turnově a zejména RNDr. Tomáši Řídkošilovi. V krajině pískovců dosud podobná expozice chyběla. Při jejím otevření se na jaře konala historicky první tisková konference na Valdštejně, která byla určitým překvapením pro novináře. Viděli úžasný hrad a spoustu pozitivních věcí, které město Turnov na svém hradu za léta vykonalo. Objevily se články, rozhlasové relace, hrad byl v televizi, dostáváme se víc do povědomí veřejnosti.

201110251348_tz_30_011_valdstejn

Naší snahou je, aby zde lidé našli vlídné místo, kde se budou cítit dobře. Jsme turistický hrad. Návštěva památky je součástí jejich výletu Českým rájem. Ve slavnostním sále klasicistního domu si návštěvníci mohou vyslechnout výklad a dál už chodí sami po celém hradu. Snažíme se, aby bylo všude čisto, hrad je plný květin, lavičky, které zvou k posezení, pohoda. Snažíme se věnovat lidem vyčerpávajícím způsobem. Máme vstřícnou provozní dobu bez uzavíracího dne a zejména se také věnujeme individuálně hendikepovaným návštěvníkům, pro které je těžké překonat schodiště a dostat se k výkladu v sále. Že se lidem u nás líbí, o tom svědčí i svatební obřady. V letošním roce jich tu bude nejméně 106.

 
n201110251348_tz_31_011_valdstejnPřes to, co bylo výše psáno, nemůžeme být pasivní. Návštěvníci se zapojují do doprovodných programů, kterých jsou za sezonu spousty a jsou velmi různorodé. Pro fotografování byl postaven minihrádek v záplavě květin. Děti vyplňují jednoduché vědomostní soutěže. Na podzim bylo sedm z nich vylosováno a dostaly drobné odměny. Mohou se také vyfotografovat ve středověkém odění nebo celé skupiny se zbraněmi rytíře Šofa. Pro děti pořádá akce i paní Kordová z Městské knihovny A. Marka. Týden o prázdninách zde pořádá dílničky pro děti občanské sdružení Náruč. Pro děti i dospělé probíhala na prvním dvoře téměř po celé prázdniny každodenní šermování. K tradičnímu vystupování skupiny Pernštejni letos přibyla skupina Grex sever Liberec s pořady spíše pantomimickými. Překvapením bylo vystoupení kočovné skupiny Buhurti ze Slavkova. Jejich „Blázen Ferrarský“ bylo představení plné vášně, lásky, nenávisti, podlosti, lži s nečekaným koncem. Také žáci waldorfské školy v Semilech připravili v měsíci červnu oslavy letního slunovratu, celodenní program, soutěže, hry, dílny a divadelní představení Sen noci svatojánské. A ve výčtu nelze neuvést divadelní soubor Sokola Přepeře, který nastudoval a divákům předvedl v letošním roce hned dvě velmi pěkná představení.

201110251356_tz_33_011_valdstejn

 
Spolu se sdružením Český ráj se uskutečnil celodenní program Den s Albrechtem z Valdštejna s dětskými soutěžemi a hledáním pokladu Albrechta z Valdštejna spolu s audiencí u vévody. Rovněž na podzim byla pro žáky pátých tříd pořádána netradiční hodina dějepisu s audiencí Albrechta z Valdštejna, která měla seznámit děti s touto slavnou, leč v mnoha směrech negativní osobností spjatou s naším krajem i městem. Při těchto programech představují naši zaměstnanci dobové postavy, rytíře, poustevníka, či zámeckou slečnu. Zejména je to při nočních prohlídkách, které jsme poprvé zavedli v letošním roce. Bylo jich několik s celkovou návštěvností 650 osob. Noční prohlídky měly velmi dobrý ohlas a budeme v nich v příštím roce pokračovat.
 
n201110251348_tz_32_011_valdstejnNelze zapomenout na jedno téma: „Valdštejn a hudba“. Sami můžete sledovat, kolik to je vystoupení během roku – od novoročního mysliveckého „Troubení“ do všech čtyř stran až po poslední vánoční koncert. Na Valdštejně můžete slyšet písně chátry středověké, nebo krásné operní árie, ale především spirituály, vážnou hudbu, varhanní koncerty. Letošní novinkou bylo i vystoupení saxofonového kvarteta anebo celodenní varhanní maraton. O prázdninách zde vystupují soubory s celotýdenními programy, s tzv. krátkými koncertíky. Bohužel je to milé překvapení většinou pro turisty. Turnovští mimo vánoční čas chodí na koncerty málo. Těšíme se, že v příštím roce bude opět na Valdštejně vystupovat se svojí zvonohrou holandský nadšenec pan Zwart.
 
Bylo by toho mnoho, co bychom vám chtěli říci o Valdštejně. Zbývá krátký pohled do budoucnosti. V letošním roce se dokončuje oprava tzv. Nového paláce. Vznikl v době romantismu částečným zastřešením starých ruin. Když zemřel osvícený šlechtic Alois Lexa z Aehrenthalu, zůstala budova 50 let nevybavená. Až v roce 1893 členové tzv. Valdštejnské společnosti, tedy turnovští občané spolu s malířem Janem Prouskem, palác vybavili svými dary, nákupy z veřejné sbírky. Malíř Jan Prousek místnosti vymaloval. Byla zde rytířská síň, kuchyně, místnosti věnované přírodě i dějinám hradu a poslední místnost s námětem místních bájí a pověstí. V šedesátých letech minulého století bylo vybavení vandalsky zničeno a malby zabíleny. Po opravě v osmdesátých letech byl palác zpřístupněn. Dnešní oprava má vrátit památce původní podobu.
 
Překvapením v interiéru byl objev Prouskovy výmalby zejména ve čtvrté místnosti. Část malby byla však v minulosti odstraněna i s poškozenou omítkou a známe ji jen z fotografií. Jsou na ni divé ženy a drak, který střeží poklad. Přáli bychom si doplnit i tuto část a hlavně obnovit Prouskovu instalaci předmětů v celém interiéru.
Pár věcí ze staré instalace se zachovalo. K dispozici jsou i staré inventární seznamy. Naše expozice v hradním paláci tak bude poděkováním Janu Prouskovi, který ji kdysi vytvořil. Bude svým způsobem jedinečná.
Hrad Valdštejn je prostě místem, kde to žije.
 
Ladislav Koucký
www.hrad-valdstejn.cz

201110251356_tz_34_011_valdstejn

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.