JAKÁ BYLA SEZONA 2015 V ČESKÉM RÁJI? Z PAMÁTEK VEDOU TROSKY

0

Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery zhodnotilo návštěvnost turistického regionu Český ráj v uplynulé sezoně. Ze statistických údajů zjišťovaných v jednotlivých informačních centrech vyplývá, že návštěvnost je s loňským rokem srovnatelná a nedošlo k žádnému výraznému poklesu, ani nárůstu. „Celkový počet turistů oproti roku 2014 byl vyšší, ale nelze tvrdit, že se jedná o prostý nárůst. Do celkového součtu byla totiž zařazena i statistika ze sezonního informačního centra ve Zvířeticích, které bylo nově otevřeno letos na jaře, a kde se v předchozích letech monitoring neprováděl. Kdybychom odečetli turisty, kteří toto nové informační centrum navštívili, zůstáváme na přibližně stejném čísle jako vloni,“ upřesňuje Lucie Rakoušová ze Sdružení Český ráj.

V průběhu hlavní sezony navštívilo turistická informační centra 141 554 turistů a místních, nejvyšší návštěvnost uvádí IC v Jičíně, Turnově, Lomnici nad Popelkou a v Sobotce. Co se týká turistů ze zahraničí, návštěvnost byla oproti loňskému roku nižší, skupiny s nejvyšším počtem zahraničních návštěvníků tvoří turisté z Německa, Velké Británie, Polska a Nizozemí.
Návštěvnost internetových stránek www.cesky-raj.info za stejné období činila 269 395 návštěv (nárůst o 25 % oproti roku 2014), počet uživatelů vzrostl na 195 428, přičemž 33 % uživatelů využilo tento web opakovaně. Dalších 86 393 návštěv proběhlo na tematických webech (regionalniprodukt.cz, ceskyrajbezbarier.cz, albrechtzvaldstejna.cz, ceskyrajdetem.cz, zlatastezka.info a greenway-jizera.cz).
„Pro zajímavost bych ráda doplnila, že na oblíbenou stezku GW Jizera v úseku Dolánky – Líšný se vydalo 57 969 turistů (cyklo a pěší) v období od července do konce října 2015. Nejfrekventovanějším dnem v týdnu byla sobota,“ doplňuje Rakoušová.

201512292022_tz_40_015_valdstejn

PROVOZ CYKLOBUSŮ 2015
Sezona cyklobusů byla zahájena o víkendu 30. května 2015 provozem na červené, žluté a hnědé lince. Hlavní provoz začal během prvního prázdninového víkendu a ukončen byl 30. srpna 2015.
Celkem bylo cyklobusy na všech pěti trasách najeto 36 664 km (což je o 1 098 km více než v r. 2014). Autobusy přepravily za sezonu 13 024 cestujících a 786 kol (o 1 925 cestujících méně a o 200 kol více než v roce 2014). Celkem bylo provozováno 906 spojů.
„Nižší počet přepravených osob byl způsoben zejména vysokým množstvím uzavírek na některých linkách a také extrémně horkým počasím, které v letních měsících panovalo,“ přibližuje koordinátor projektu Luděk Láska za Mikroregion Český ráj.
Při tvorbě letošních jízdních řádů došlo oproti minulému roku k časovým úpravám pro lepší vazby na vlaková spojení.
Každoročně dochází k navýšení počtu přepravených koloběžek na Kozákov (zelená a modrá linka). Vzhledem k omezené kapacitě autobusu docházelo na základě individuálních požadavků cestujících k jednorázovému posilování spojů na těchto linkách z důvodu vysokého počtu turistů s koloběžkami cestujícími do zastávky Chuchelna, Kozákov chata.
Nejvíce využívaná byla tradičně červená linka, která je páteří celého systému autobusů Český ráj a vede kolem nejpřitažlivějších míst Českého ráje.
Projekt „Cyklobusy Český ráj 2015“ již šestnáctým rokem zajišťuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi regionu. Projekt je podporován Královéhradeckým a Libereckým krajem. Provoz linek tradičně zajišťují dopravci BusLine, a. s., a Dopravní podnik Kněžmost s. r. o. Další spolupráce probíhá hlavně s informačními centry na území Českého ráje i mimo něj a několika dalšími subjekty, se kterými probíhá spolupráce na zajištění pravidelné propagace, informování veřejnosti a poskytování tiskových materiálů vydaných k projektu letních turistických autobusů.
(Zdroj: TZ Sdružení Český ráj)

201512292022_tz_41_015_cyklobus

NEJVÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ BYLO NA TROSKÁCH
Absolutně nejnavštěvovanější památkou nejen Liberecka, ale všech objektů ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, se stal hrad Trosky s  návštěvností 105 868 osob (k 31. říjnu). Za celý loňský rok byla návštěvnost na tomto hradě 100 211 osob, o rok dříve 90 767 osob. Kastelán hradu Lubomír Martinek přikládá nárůst návštěvnosti nočním prohlídkám, které správa hradu nabízela celé léto vždy jednou týdně, a to buď jako samotné prodloužení návštěvní doby, nebo s doprovodným programem. Velký úspěch také zaznamenal dětský den na Troskách a tzv. Čertovské slavnosti, proto se tyto akce objeví v kulturním kalendáři Trosek i příští rok.
Mezi zámky zaujímá prvenství Sychrov, i když zde došlo k poklesu návštěvníků, hlavně zahraniční (ruské a rakouské) klientely. Vzhledem k tomu, že zámek je zpřístupněn celoročně a v listopadu jsou v kulturní nabídce pohádkové a noční prohlídky, očekává správa zámku zvýšený zájem návštěvníků. K 31. říjnu činila návštěvnost Sychrova 97 034 osob, předchozí, návštěvnicky velmi příznivý rok, navštívilo Sychrov ke stejnému datu 102 330 návštěvníků.
Prakticky shodná návštěvnost je na Hrubém Rohozci. Zámek dosud navštívilo 24 433 osob, za celý loňský rok 24 934 osob. Na tomto objektu byla realizována obnova ohradní zdi zámeckého parku, oprava jihovýchodního úžlabí nádvoří, byla odvodněna skála pod zámkem a finišuje projekt Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec. Zámek bude do dubna uzavřen a prohlídky zde budou možné pouze na objednání – z důvodu výmalby zde nebudou realizovány vánoční a novoroční prohlídky.
(Zdroj: TZ NPÚ LK)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.