Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 834 přečtení 0

KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme poděkováním: Díky své osobní zkušenosti bych velmi rád poděkoval lékařům a zdravotním sestrám z interny a primářům MUDr. Pospíšilovi a MUDr. Baštovi z turnovské nemocnice za návrat mé maminky Mileny Linhartové do života…

Kronika
 | 1 308 přečtení 0

DUBNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme jedním poděkováním: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR tímto velmi děkuje ZŠ v Žižkově ulici, že v prostorách jídelny mohl uskutečnit výroční schůzi spolku. Děkujeme vedení školy, dětem za milý kulturní program o jaru, který s nimi připravila paní učitelka Chmelíková. Dále děkujeme našim hostům z MÚ a ze ZSSS Turnov…

Kronika
 | 516 přečtení 0

PRVNÍ ROK ADRADOBRODINÍ V TURNOVĚ

V pátek 26. dubna od 16.00 hodin v pobočce knihovny na turnovském nádraží organizuje nově vzniklé Dobrovolnické centrum akci s podtitulem Cesta je cíl. Tato organizace je zřízena pod hlavičkou humanitární organizace ADRA a věnuje se především koordinování dobrovolnictví. V Turnově provozuje dva charitativní obchůdky…

Kronika
 | 1 042 přečtení 0

BŘEZNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oznámení smutná i radostná, blahopřání k životnímu výročí, vzpomínky i ohlédnutí za těmi, kteří naše řady v minulých dnech opustili.…

Kronika
 | 1 023 přečtení 0

ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku uvádíme jednou výzvou: Rok se s rokem sešel a je tu čas i na setkání spolužáků 8. a 9. třídy II. ZDŠ – 12. dubna 2019 od 14.00 hodin v Hotelu Karel IV., Turnov. Rádi se sejdeme i s M. Jonem, R. Hašlarem, P. Adensamem, J. Bradáčem, Lídou Brtnovou a dalšími, o kterých víte…

Kronika
 | 1 037 přečtení 0

LEDNOVÁ A ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úvodem poděkování: Chtěl bych se zmínit o jedné osobnosti Turnova. Vede organizaci čítající více jak 260 členů. Jedná se o Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. o., Turnov. Je to v rámci Libereckého kraje největší organizace tohoto druhu. Tou osobností je paní Boženka Zajíčková…

Kronika
 | 856 přečtení 0

NADACE EURONISA PODPOŘILA DVĚ TURNOVSKÉ ORGANIZACE

Výtěžek 16. ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé“ byl v úterý 5. února předán dvěma turnovským neziskovým organizacím – Mateřské a základní škole Sluníčko a spolku Slunce všem. Jak uvedla místostarostka Petra Houšková, oběma organizacím patří poděkování za péči o hendikepované děti a dospělé…

Kronika
 | 1 544 přečtení 0

LEDNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelná rubrika, která informuje o věcech radostných i smutných. Začínáme jedním poděkováním: Děkuji panu Drobnému z DUV Granát Turnov za pomoc při stěhování…

1 2 3 4 43