KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOL TURNOV – TURISTICKÉ ZNAČENÍ

0

Víte, že první turistické značky vznikly na začátku 19. století v Alpách? Na území České republiky pak v roce 1884 v okolí Radhoště v Beskydech. První pěší turistická trasa Klubu českých turistů vznikla 11. května 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. Ještě v tomto roce byly vyznačeny další trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a délka tras tak dosáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno značení první dálkové trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu. Během let spolu soupeřily různé tvary a barvy podle koncepcí různých českých i německých turistických spolků, až se před druhou světovou válkou ustálilo barevné pásové značení Klubu československých turistů.

V padesátých letech bylo turistické značení sjednoceno pod Československý svaz tělesné výchovy, od roku 1990 za ně zodpovídá obnovený Klub českých turistů.  V roce 1997 vznikly první značené trasy pro cyklisty a lyžaře, od roku 2005 i pro jezdce na koních (hipotrasy). České (a slovenské) značení má v rámci Evropy vysokou úroveň a stává se vzorem i pro některé jiné státy.

n201406181653_tz_07_014_turistaNošením dříví do lesa je možná informace, že turistické značky jsou červené, modré, zelené a žluté (abecední pořadí znamená zároveň pořadí významnosti – červené a modré jsou hlavní nebo hřebenové, zelené a žluté naopak krátké trasy nebo spojky) s krajními bílými pruhy. Značky pro pěší a lyžaře mají velikosti 10 x 10 cm, lyžařské se liší od pěších oranžovými krajními pásy (vnitřní žlutá je nahrazena bílou), v Českém ráji se s nimi ale nesetkáme. Speciální pěší značky jsou tzv. významové odbočky ke hradu, vrcholu, studánce nebo jiné zajímavosti. Cyklotrasy jsou značeny dvěma způsoby, buď turistickými pásovými značkami o velikosti 14 x 14 cm s krajními pásy žlutými (vnitřní žlutá je nahrazena bílou) nebo silničním značením (kovové tabulky s černým písmem na žlutém podkladu). 

Pokud se v Českém ráji na jaře a v létě setkáte se skupinkami lidí, kteří nesou v jedné ruce plechovku s barvou a v druhé štětec, budou to nejspíš dobrovolní značkaři Klubu českých turistů ze značkařského obvodu Turnov. Značit nelze, jak koho napadne, ale malování značek, umisťování směrovníků a vývěsních map podléhá podrobné metodice a od roku 2014 také české státní normě. V roce 2007 byl Klubu českých turistů udělen evropskou unií certifikát pro průmyslový vzor turistického značení, všechny prvky turistického značení podléhají ochraně na území všech států EU.

Značení je v Klubu českých turistů organizováno v několika úrovních, nejnižším článkem je značkařský obvod. ZO Turnov má na starosti oblast Turnovska, Semilska a Lomnicka, zaujímá tedy většinu Českého ráje a část Podkrkonoší. V něm každé tři roky obnovuje turistické pásové značky na 320 km značených pěších tras. Každá jednotlivá značka je tak jednou za tři roky zkontrolována a opravena.
ZO Turnov pravidelně spolupracuje s městem Turnov, Sdružením Český ráj i Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj, především při změnách tras a vyhledávání nových cest pro vyznačení. 

Dobrovolným zaškoleným značkařem Klubu českých turistů se může stát kdokoli, kdo v doprovodu vedoucího či instruktora značení provede vyznačkování nebo obnovu značené trasy v délce minimálně 10 km. Zaškolený značkař může pracovat pouze ve skupině s vedoucím značkařem, který absolvoval dvouvíkendový seminář a zkoušku.

V roce 2013 jsme v Českém ráji obnovili celkem 106 km pěších značených tras, na několika místech (Kvítkovice, Helkovice, Košťálov) došlo ke změnám v jejich vedení.  Podrobnosti můžete najít na webu Klubu českých turistů Sokol Turnov.

Připravila Jana Mejzrová
 
Případné dotazy nebo připomínky ke značení v Českém ráji  posílejte  předsedovi značkařského obvodu Turnov Jiřímu Ulmannovi, e-mail: znaceni@turistika.turnov.org
Více informací a aktuality najdete na: http://turistika.turnov.org/

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.