PŘEDÁME NĚJAKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ NAŠIM POTOMKŮM?, ZAZNĚLO PŘI PROJEDNÁVÁNÍ STUDIE VNITROMĚSTSKÉ DOPRAVY

0

Zhruba sedm desítek občanů přišlo ve středu 24. dubna do sálu turnovské Střelnice na veřejné projednání nově vzniklé studie vnitroměstské dopravy. Tříhodinová diskuze proběhla v duchu nového přístupu komunikace s občany, kterou razí nedávno zvolený starosta Tomáš Hocke. „Za měsíc budu rád, když se tady sejdeme nad problematikou Panochovy nemocnice, postupně chci také navštívit všechny okrajové části města a povídat si s lidmi o tom, co je trápí. V květnu začnu na Bukovině,“ řekl starosta Tomáš Hocke. Ale k věci: Studii vnitroměstské dopravy, která má zahrnovat všechny varianty řešení, o kterých se desetiletí diskutuje, resp. varianty nové, zpracovala v řádu několika měsíců renomovaná pražská firma Pudis, která se zabývá projektováním a studiemi dopravních staveb.

Jak zaznělo v úvodu setkání, záměrem bylo přinést varianty řešení vnitroměstské dopravy, když je předem počítáno s tím, že tranzit z centra směrem na Semily odvede nějaká obchvatová komunikace, například ta uvažovaná z Valdštejnska do Bělé (Liberecký kraj má v nejbližší době zadat novou vyhledávací studii této trasy). Firma navrhla víc než deset různých řešení zásadních i dílčích. Ty zásadní jsou zhruba tři čtyři. První je návrh okružního systému s cílem omezit intenzitu dopravy v Hluboké ulici a na náměstí Českého ráje. Spočívá v trasování jednosměrného (!) provozu z kruhového objezdu v Sobotecké ulici ulicí Jana Palacha, poté ke Střelnici a Markovou ulicí na Mariánské náměstí a odtud ulicí 28. října do ulice Kinského, resp. k nemocnici. A to stále v podobě jednosměrného provozu, kdy by část komunikace současně sloužila například jako odstavné parkoviště. Ve směru od Hruštice ulicí 5. května, náměstím a Hlubokou ulicí je opět navrhován pouze jednosměrný provoz. Podle tvůrců studie by toto řešení přineslo snížení dopravy v centru města o 30 až 35 %.

n201304261456_zap_173_2013_dopravaDalší navrhovanou variantou je propojka ze Sobotecké ulice do ulice Palackého, která už kdysi byla řešena v rámci poté neschváleného regulačního plánu centra města. Nově tvůrci ale navrhují komunikaci vyústit do Palackého ulice v místě dnešního parkoviště u Komerční banky nebo namísto demolice bytového domu při vjezdu na házenkářské hřiště zbourat spíš dům na druhé straně této příjezdové komunikace.
Studie přináší i staronové řešení z autobusového nádraží do Aleje legií za penziony pro seniory přes Metelkovy sady. Je tu i návrh trasy z Aleje legií po nové komunikaci, která kopíruje tu stávající k náhonu a bývalému koupališti. Komunikace potom vede až k Dlaskovu statku a poté za železniční tratí se napojuje na hlavní trasu Turnov – Malá Skála. V návrzích je i nedávno zastupiteli schválená územní rezerva pro silnici údolím Stebénky s vyústěním mezi zdravotnickou školou a nemocnicí do ulice 28. října. Ve studii se objevil i dříve uvažovaný návrh místní komunikace ze Sobotecké ulice podél Stebénky na křižovatku U Raka v jednosměrném provozu.

201304261456_zap_175_2013_doprava

Asi nejvíce diskutované je přemostění údolí Jizery, kdy je uvažovaný most veden z Aleje legií k hruborohozeckému zámku s napojením na Bezručovu ulici buď v prostoru dnešního hřiště FC Dalmach, nebo o několik desítek metrů dál směrem k zámku. Takový most by byl 400 metrů dlouhý a 30 metrů vysoký (pro příklad: Nuselský most v Praze je vysoký 42 metrů). Náklady na jeho výstavbu se dají odhadnout v řádu miliard. Proto si myslet, že stát, resp. kraj či EU Turnovu tyto peníze dají na řešení pouze vnitroměstské dopravy, je z říše snů a velmi nepravděpodobných skutečností.

„Máme k dispozici krátkodobá a dlouhodobá řešení. Krátkodobá například v podobě zobousměrnění Markovy ulice při akcích na náměstí typu rozsvěcení vánočního stromu, nebo při nějaké nehodě na náměstí nebo v Hluboké ulici. Dlouhodobá řešení jsou územní rezervy, například to jsou tři varianty odlehčovacích komunikací, které schválili zastupitelé pro tvorbu nového územního plánu na svém březnovém zasedání,“ vysvětlil starosta Hocke. V každém případě jde o studie a ne o projekty, jak by si někdo mohl myslet. „Každopádně platí, že řešení vnitroměstských komunikací je na řadě až následně poté, co bude vyřešen obchvat na Semily mimo město. My dnes máme vytvořit především předpoklady pro to, aby v budoucnu ještě bylo vůbec možné stavbu v intravilánu města uskutečnit, vytvořením územních rezerv,“ zdůraznil starosta s tím, že můžeme i dojít k přesvědčení, že nejlepší bude nedělat nic, což by ale podle něho byla škoda. Na téma vnitroměstských komunikací si lze podle něho i představit městské referendum.

201304261456_zap_176_2013_doprava

Ve dvou a půlhodinové diskuzi se vyjádřilo mnoho přítomných občanů. Padala kritika na bývalé i současné vedení města, které mělo například obchvat na Semily podle některých řešit již dříve v minulosti, někteří poukazovali na znehodnocení pozemků a nemovitostí už jen tím, že se dotčená lokalita objevila ve studii. Diskutovali především majitelé nemovitostí v oblasti U Raka, v ulici Pod Stránkou a v Aleji legií. Až kupodivu velká část přítomných občanů byla pro přemostění doláneckého údolí. Další navrhovali řešit ranní a odpolední dopravní špičku školními autobusy a řádnou městskou hromadnou dopravou, která by místním umožnila nechat auto doma, a především pak přesunem plnohodnotné základní školy k nádraží. Zazněl i nápad centrum města všemi možnými opatřeními řidičům znepříjemnit natolik, že půjdou raději pěšky, nebo pojedou autobusem. Pomohla by i městská policie, která by ve špičkách na přechodech na náměstí a v Hluboké ulici zamezila zastavování aut při přecházení jediného chodce… Zaznamenali jsme i volání po komplexní studii dopravy, která by neřešila jen centrum města, ale stejně přetíženou Nádražní ulici včetně nájezdu na průtah u autosalonu Ford v Ohrazenicích – zde zazněla informace, že Ředitelství silnic a dálnic obci již tento nájezd schválilo, problém je ale výkup pozemků (dva majitelé zatím pozemek nechtějí odprodat).

Městských zastupitelů na projednávání studie vnitroměstské dopravy dorazilo pouze šest, asi nejrazantněji se vyjádřila radní Eva Kordová: „Nejhorší by bylo nedělat nic. Je naší povinností připravit našim potomkům alespoň nějaké možné řešení.“
Zajímavý byl názor projektantů z firmy Pudis, kteří se na dotaz, kterou variantu by jako lidé, kteří ve městě nežijí, upřednostnili, jednoznačně shodli, že je to pro ně navrhovaný jednosměrný okružní systém městem.

Zeptali jsme se starosty Tomáše Hockeho bezprostředně po skončení jednání:

* Do sálu Střelnice přišlo zhruba 70 občanů, kteří přišli dobrovolně, což se dá považovat za úspěch. Nicméně to byli vesměs lidé, kterých se navržené trasy dotýkají. Třeba ze sídlišť tu nebyl nikdo…
Z jednání mám dobrý pocit, byť je trochu náročné to moderovat a někdy člověk dostane vynadáno i za věci, které se staly v minulosti a nemohl je ovlivnit. Je to ale demokracie v přímém přenosu, což není mnohdy pro komunálního politika dvakrát příjemné, ale mělo by to tak být. Snad někdo ocení, že jdu s kůží na trh, neuhýbám a ani se neschovávám za většinové rozhodnutí zastupitelů.
A že přišli v podstatě jen lidé, kteří jsou záměry dotčeni, je samozřejmě špatně. Je vidět, že demokracie u nás ještě není nastavena tak, jak bychom asi chtěli. Když se mě to netýká, tak mě to nezajímá. Kudy povedou trasy vnitroměstských komunikací by ale mělo zajímat všechny občany města! Takhle komunální politik slyší jen ty nespokojené, což je složité pro žádoucí zpětnou vazbu. Co si myslí ti ostatní? Opravdu je jim to jedno?

* Během diskuze zaznělo také opakovaně, že by studie neměla opomenout stejně jako centrum města přetíženou Nádražní ulici a zabývat se komplexně celým městem.
Přiznávám, že jsme se také především ve vztahu k novému územnímu plánu více zabývali centrem města. V lokalitě u nádraží vidím jako zásadní, jestli upřednostnit nájezd u autosalonu Ford, nebo nájezd ve směru do centra ve Fučíkově ulici. Obojí by mělo vést ke zklidnění Nádražní ulice. Nevylučuji, že vytvoříme studii vnitroměstské dopravy v celém městě. Je to ale i o penězích, které do toho můžeme dát, což je na rozhodnutí zastupitelů. Těm v nejbližší době předložíme závěry této zpracované části včetně připomínek občanů.

* Překvapilo vás při projednávání něco?
Ano, je to poměrně velký počet příznivců přemostění doláneckého údolí.

Studii vnitroměstské dopravy najdete na internetových stránkách města na adrese:
http://www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/starosta-zve-obcany.html

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.