ZDRAVÝ (NEZDRAVÝ?) TURNOV: ŘEŠTE PRŮTAH NA SEMILY A R35

0

Necelá stovka lidí se sešla v úterý 3. dubna v sále turnovské Střelnice, kde proběhlo historicky první Fórum Zdravého města Turnov. Město se na podzim loňského roku stalo členem asociace Národní sítě Zdravých měst. Zastupitelé města schválili i deklaraci „Projekt Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21“. Česká národní síť Zdravých měst funguje 20 let, má nyní 105 členů s regionálním vlivem na 2.249 měst a obcí, ve kterých žije 3,8 milionu obyvatel republiky (37 %) – viz www.zdravamesta.cz. Tato asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO). Podle ředitele asociace Petra Švece mají členská města a obce možnost sdílet zkušenosti s řešením problémů v životě konkrétního místa s ostatními členy a využít jejich zkušeností.

n201204041807_zap_107_2012_forum„Velká část problémů je podobná ve všech obcích, není od věci zjistit, jak to dělají jinde. Základem je stanovit zhruba desítku okruhů a pokusit se v nich definovat věci, které je třeba řešit. Toto se potom ověřuje ještě veřejnou anketou, do které se mohou zapojit všichni obyvatelé města a výsledek by potom měli řešit místní zastupitelé a další orgány. Vždy po roce se uskuteční další veřejné fórum, na kterém se probírá, jestli se s daným problémem nějak pohnulo,“ vysvětlil systém komunikace mezi občany a vedením obcí prostřednictvím „zdravého města“ Petr Švec. Jak dodal, snahou všech by měl být vyrovnaný rozvoj města po ekonomické a sociální oblasti v symbióze s kvalitním životním prostředím.

n201204041808_zap_108_2012_forumV Turnově bylo dopředu vytipováno deset okruhů. Jak na setkání zaznělo, při diskuzi či na základě veřejné ankety není problém okruhy rozšířit. Svůj názor může přednést každý, kdo chce nějaký problém řešit. Přítomní v sále se podle své profese či zájmu rozdělili do skupinek po jednotlivých okruzích. Každý okruh měl svého garanta, většinou odborného pracovníka radnice, který danou agendu zpracovává. Kolem něho se soustředili „zájemci“, což mnohdy byli další úředníci města či pracovníci městských organizací. Samotných občanů byla ani ne polovina z celkového počtu přítomných. Cestu na setkání našla asi polovina zastupitelů města.

n201204041809_zap_112_2012_forumV každém z deseti okruhů byly poté zvoleny dva nejdůležitější. O nich proběhlo hlasování pomocí nalepovacích štítků. Tímto poměrně jednoduchým způsobem „zvítězila“ potřeba řešit průtah na Semily mimo náměstí (29 hlasů), odpor proti rychlostní komunikaci R35 získal 28 hlasů, 12 hlasů bylo pro zřízení mládežnického zastupitelstva. Devět hlasujících se shodlo na vzniku klubu pro mládež, resp. na zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež. Neexistenci koupaliště a nízkou kvalitu služeb (otevírací doba, kvalita nabídky v hotelech, restauracích, pestrost služeb) jako nutná témata k řešení označilo sedm hlasujících.

Podle Kateřiny Doubravové, koordinátorky Projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21, budou nyní výsledky z veřejného fóra prověřeny veřejnou anketou. Anketní lístky budou k dispozici v tištěné podobě v podatelně radnice, v infocentru na náměstí, v nemocnici, v recepci KCT, v hale TJ ve Skálově ulici, ve sportovní hale TSC u nádraží a na dalších místech asi následující měsíc a půl. Formulář s veřejnou anketou budete moci vyplnit i na internetových stránkách města. Každý z občanů se může vyjádřit k tématům z fóra, může přidat i téma své. „Z veřejného fóra a ankety vznikne přehled deseti největších problémů, které chtějí občané v Turnově řešit. K tomu se potom budou vyjadřovat zastupitelé, kteří budou rozhodovat, jak s tématy naložit,“ přiblížila další postup Doubravová. Další veřejné fórum se má konat zase za rok, kde by již měly být vidět první výsledky, byť pohnout s některými problémy není jednoduché a někdy je to i nad možnostmi města.

n201204041808_zap_109_2012_forum

n201204041808_zap_110_2012_forum

n201204041809_zap_111_2012_forum

A jakáže témata byla jmenována pracovními skupinami na setkání 3. dubna v deseti vybraných oblastech života města? (Počet problémů nebyl omezen, každá skupina měla nicméně jmenovat dva nejdůležitější.)

* DISKUZNÍ STŮL PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Dvě nejdůležitější věci k řešení: volnočasové aktivity – klub pro mládež a zřízení mládežnického parlamentu – zastupitelstva. Další témata: Zlepšit vybavení škol, doprava ve městě a spádových obcích – větší podpora autobusové dopravy, Opencard Turnovana – slevy, bydlení pro mladé, zlepšení informovanosti – mezigenerační komunikace, parkování na Výšince, zlepšení služeb – prodejní doba obchodů, lékárny o víkendu. BERTE NÁS VÁŽNĚ, JSME VAŠE BUDOUCNOST, to byl asi nejdůležitější vzkaz od stolu mladých, kde byli především studenti gymnázia.

* OBČAN A ÚŘAD, INFORMOVANOST: Vázne elektronická komunikace s občany, je třeba ochotněji řešit problémy občanů (úřední dny). Další témata: Snížení počtu úředníků na MěÚ, informování pomocí SMS, častější kontrola městskou policií mezi Daliměřicemi a čtvrtí u nádraží.

* OBČANSKÁ VYBAVENOST, INVESTICE MĚSTA, PAMÁTKOVÁ PÉČE: Je třeba řešit dětské hřiště v parku u letního kina; druhým největším problémem v této kapitole je neexistence koupaliště. Další témata: Chodník od zámku do obce Malý Rohozec, oprava ul. 28. října, parkování u MŠ v Bezručově ulici, chodník od „kruháku“ na Hruštici na Károvsko, parkování na sídlišti Výšinka, dětské hřiště u Billy – oprava, předražené zakázky města, pakování u MŠ v ul. 28. října

* PODPORA PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA, CESTOVNÍ RUCH: Nízká kvalita služeb cestovního ruchu – obecně hotely, restaurace, nabídka regionu; zavedení slevové karty pro návštěvníky Českého ráje. Další témata: Podpora při zahájení podnikání – oblastní preference, prodloužení otevírací doby pro občany, město pro cyklisty, neexistence úchovy a boxů pro kola ve městě.

* SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ PREVENCE: Problematika dospělých s poruchou autistického spektra (zajištění návaznosti na stacionář), absence služeb pro osoby s Alzheimerovou nemocí. Další témata: Osoby s psychiatrickou diagnózou (nedostatek zařízení a sociálních služeb), mezigenerační problematika, klub důchodců v Turnově II.

* ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, DOPRAVA: Řešit průtah městem na Semily mimo náměstí, rychlostní komunikace R35 – odpor proti stavbě, stavba severozápadní odlehčovací komunikace, odvodnění silnice ve Vazovci, nedostatek parkovacích míst u terminálu, úbytek parkovacích míst ve městě, lepší řešení a organizace autobusové MHD, nedostatečné projednání dopravních investic s občany, malá kapacita kruhových objezdů, nepřehledné tabule na terminálu, chybí cyklostezky, infrastruktura v okrajových částech města, bezpečnost chodců na přechodech.

* VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT: Přehodnotit význam místních akcí – chybí celonárodní propagace (například Memoriál L. Daňka), přístupnost veřejných sportovišť i pro neorganizované. Další témata: Vytvoření pravidel pro přerozdělování financí z hazardu ve městě, zřízení cyklotras, možnost pro městské organizace vstupovat přímo na stránky města, městský park za letním kinem – možnost pro rodiny i turisty

* VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ: Potřeba zahrady u MŠ v ulici 28. října, ZŠ Žižkova ulice – rekonstrukce střechy a řešení vlhkosti v budově školičky. Další témata: Waldorfská MŠ – výstavba, ZŠ Mašov – rekonstrukce, ZŠ Alešova ul. – rekonstrukce, hledat nové prostory pro volnočasové aktivity mimo školy, plnohodnotná základní škola u nádraží.

* ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍ PREVENCE: Využití budovy po dětském oddělení nemocnice pro následnou péči, vytvoření systému primární prevence (životní styl, drogy, alkohol, kouření, hrací automaty, podpora sportu). Další témata: Očkování proti klíšťové encefalitidě, zrušení porodnice, mamograf, životní prostředí vers. R35, zachování všech dosavadních oborů v nemocnici.

* ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY: R35 v kontextu životního prostředí a sportoviště v Maškově zahradě, prašnost. Další témata: Dům přírody v Dolánkách – provozovatel, opožděná rekonstrukce zeleně, necitlivé zásahy do městské zeleně, úklid průchodu mezi Daliměřicemi a čtvrtí u nádraží + čistota města obecně, zvýšení informovanosti občanů ze strany technických služeb.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.