ČESKÝ RÁJ DĚTEM. AKCE, KTERÁ PŘINÁŠÍ KAŽDOROČNĚ RADOST STOVKÁM DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

0

V sobotu 25. dubna se měl konat již 17. ročník akce Český ráj dětem, kterou je od roku 2004 tradičně zahajována turistická sezona na Turnovsku a v Českém ráji. Akce vychází z celoroční turistické hry „Za pověstmi Českého ráje“. Za dobu jejího trvání účastníci postupně poznávali jednotlivé části Turnovska – putovali Hruboskalskem, Boreckými skalami, Maloskalskem či po trase Greenway Jizera.

Na trase pochodu se děti a dospělí setkávali s postavami z českorajských pověstí a do herního průkazu, který získali na startu, zapisovali odpovědi na otázky týkající se pověstí, ale i přírody a zajímavostí Českého ráje a Libereckého kraje.

Malá Skála (2007)

Rovensko pod Troskami (2008)

Akce je organizačně hodně náročná a nedá se dělat bez šikovných spolupracovníků a dalších lidí, kteří se na ní podílejí. Za dobu trvání se již vytvořil docela stabilní tým, podařila se navázat spolupráce s partnery, školami, ale i sponzory. Akci začínáme připravovat vždy již před koncem roku. Je třeba získat různá povolení, vede-li například trasa po veřejných komunikacích, je nutné organizačně zapojit státní i městskou policii a vše vyjednat na odboru dopravy. Organizační tým představuje kolem 10 lidí. Na samotné akci se v den konání, včetně jednotlivých postaviček na trase pochodu, podílí nejméně 45 lidí. K tomu je nutno připočíst další vystupující v rámci kulturně sportovního programu v cíli pochodu, a i divadelní představení žáků dramatického kroužku paní učitelky Kepkové na trase, zdravotnickou službu a stánkaře.

Stačí se podívat, kolik partnerů bývá uvedeno na plakátech, a to včetně mediálních partnerů. Akce je finančně podpořena i Libereckým krajem, který nad ní přebírá pravidelně záštitu. Rozpočet se pohybuje mezi sto až sto dvaceti tisíci korunami. Jelikož součástí herního průkazu je i slosovatelný kupon, dozvídáme se, odkud jsou účastníci akce, kolik je jim let a kolikrát se již akce zúčastnili. Nepočetnější skupina dětí je ve věku 5-10 let. Podle statistiky z loňského roku se někteří tohoto jarního putování zúčastnili již po desáté či jedenácté a více než polovina alespoň podruhé.
Nejvíce návštěvníků bývá z Turnovska (37 %), Liberecka (21 %), Jablonecka a Železnobrodska (15 %). Měli jsme ale i účastníky například z Teplic, Plzně, Tišnova, Brna, Olomouce, Ústí nad Labem Třeboně či Českých Budějovic.
Tuto akci samozřejmě ovlivňuje počasí, účast se proto v posledních ročnících pohybuje od 1 500 do 4 500 lidí v průběhu celého dne. A důležité je, že jsou spokojeni a vrací se.

Valdštejn (2011)

Šťastná země (2010)

V loňském roce jsme měli poprvé dobrovolné pomocníky z turnovské Střední zdravotnické školy. Někteří z dobrovolníků se putování zúčastnili již jako děti, akci znali a teď měli možnost se na ni podílet jako organizátoři či jako nějaká postavička na trase.
Každoročně se snažíme přijít s něčím novým a obohatit dopolední putování i samotný program. V letošním roce byly plánovány nové atrakce v areálu a zajímavý program ve spolupráci s turnovskými hasiči. Letošní trasa vedla opět z Maškovy zahrady na Valdštejn a zpět. Areál Maškovy zahrady je ideální především z pohledu zázemí akce. Do budoucna ale plánujeme přesun na další místa, aby putování neztratilo na své atraktivitě.

I když se letošní ročník konat nebude, chci moc poděkovat všem, kteří se na akci podílí a spolupracují s námi. Moc všem děkujeme a věříme, že příští rok se zase toto oblíbené jarní putování konat bude a všichni se zase sejdeme a uvidíme. A protože vám nemohu popřát z pódia, přeji vám alespoň takto hlavně zdraví, pohodové prázdniny a svět, ve kterém vládne láska a spravedlnost a kde si vzájemně vycházíme vstříc a pomáháme si. Všechno, včetně toho zlého, tu má nějaký význam…
Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, www.tpcr-turnov.cz

Český ráj dětem 2011

Sedmihorky 2011

PRO PAMĚTNÍKY – PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ

Český ráj dětem 2019
27. dubna
Start: železniční zastávka Turnov, město. Trasa pochodu: žst. Turnov, město – rozhledna Hlavatice – hrad Valdštejn – Pelešany – SRA Maškova zahrada (5,5 km). Cíl: Sportovně rekreační areál Maškova zahrada.

Český ráj dětem 2018
28. dubna
Trasa pochodu: SRA Maškova zahrada – Nudvojovice – Přepeře – Modřišice (hráz) – SRA Maškova zahrada (7,5 km). Start i cíl: Sportovně rekreační areál Maškova zahrada.

Český ráj dětem 2017
29. dubna
Trasa pochodu: SRA Maškova zahrada – Nudvojovice – Přepeře – Modřišice (hráz) – SRA Maškova zahrada (7,5 km). Start i cíl: Sportovně rekreační areál Maškova zahrada.

Český ráj dětem 2016
30. dubna
Start: Lázně Sedmihorky. Trasa vedla přes Podháj na hrad Valdštejn. Cíl: Autocamp Sedmihorky.

Český ráj dětem 2015
25. dubna
Start: Sedmihorky
Trasa vedla do lázní, přes Podháj, kolem Osudové do Doubravice a Radvánovic. Cíl: areál Šťastná země v Radvánovicích.

Český ráj dětem 2014
26. dubna
Start: Turnov, autobusového nádraží Na lukách. Putování vedlo podél Jizery do Dolánek a dále po stezce Greenway Jizera až na Malou Skálu. Cíl: Žlutá plovárna na Malé Skále.

Žlutá plovárna, Malá Skála (2013)

Šťastná země 2015

Český ráj dětem 2013
27. dubna
Start: Žlutá plovárna na Malé Skále. Putování Maloskalskem přes Prosíčku a Líšný. Cíl: Žlutá plovárna na Malé Skále.

Český ráj dětem 2012
28. dubna
Start: parkoviště pod Valdštejnem. Putování se konalo na Hruboskalsku a účastníci na trase navštívily hrad Valdštejn i zámek Hrubá Skála. Cíl: Autocamp Sedmihorky.

Český ráj dětem 2011
30. dubna
Start: parkoviště pod Valdštejnem. Putování se konalo na Hruboskalsku a účastníci na trase navštívily hrad Valdštejn i zámek Hrubá Skála. Cíl: Autocamp Sedmihorky.

Český ráj dětem 2010
24. dubna
Start: Rovensko pod Troskami. Trasa vedla přes přírodní památku Borecké skály do areálu Šťastné země v Radvánovicích. Cíl: areál Šťastná země (Radvánovice).

Český ráj dětem 2009
25. dubna
Start: Rovensko pod Troskami
Trasa vedla přes přírodní památku Borecké skály do areálu Šťastné země v Radvánovicích.
Cíl: areál Šťastná země (Radvánovice)

Český ráj dětem 2008
26. dubna
Start: Rovensko pod Troskami. Trasa vedla přes přírodní památku Borecké skály do areálu Šťastné země v Radvánovicích. Cíl: areál Šťastná země (Radvánovice).

Sedmihorky (2016)

Nudvojovice (2018)

Český ráj dětem 2007
28. dubna
Start: Boučkův statek na Malé Skále. Děti putovaly od Boučkova statku na Malé Skále přes Drábovnu a hrad Frýdštejn zpět na Malou Skálu. Cíl: areál Panta Skala (Malá Skála).

Český ráj dětem 2006
29. dubna
Start: Boučkův statek na Malé Skále. Trasa putování vedla z Malé Skály přes Žlutou plovárnu, hrad Vranov a Frýdštejn. Cíl: areál Panta Skala (Malá Skála).

Český ráj dětem 2005
30. dubna
Start: parkoviště pod Valdštejnem. Putování se konalo na Hruboskalsku a účastníci na trase navštívily hrad Valdštejn i zámek Hrubá Skála. Cíl: Autocamp Sedmihorky.

Český ráj dětem 2004
1. května
Start: parkoviště pod Valdštejnem. Putování se konalo na Hruboskalsku a účastníci na trase navštívily hrad Valdštejn i zámek Hrubá Skála. Cíl: Autocamp Sedmihorky.

Modřišická hráz (2018)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.