PODPORA SPORTU A VIZE JEHO FUNGOVÁNÍ DO BUDOUCNA

0

(Aktualizace) O sportu a jeho financování se hodně hovoří, ale málokdo tomu opravdu rozumí. Když se jedná o podpoře sportu a sportovních organizací z rozpočtu města na veřejném zasedání zastupitelstva, jsme často svědky zjitřených debat a opakovaných hlasování – třeba naposledy na jaře, kdy se jednalo o koncepci sportu v Turnově. Proto jsme požádali Filipa Stárka, vedoucího největší sportovní organizace ve městě, aby se pokusil některé věci pojmenovat a přiblížit laické veřejnosti. Ne proto, aby loboval za TJ Turnov, ale aby se z pohledu „svých“ 1 600 členů pokusil věci zobecnit a hledat řešení, která by vyhovovala průřezově většině sportovních organizací, klubů a oddílů.

Filip Stárek

* O sportu a jeho financování v Turnově se hodně hovoří, ale málokdo tomu rozumí. Šlo by pro laiky vysvětlit, o co jde? Proč musí být sport, resp. oddíly a organizace dotovány (město na sport dává z rozpočtu 5,5 mil. ročně) a na co může být dotace použita?
Velmi široká otázka na stručnou odpověď! Z částky na sport, jejíž rozdělení navrhuje zastupitelstvu sportovní komise, je podporován provoz, tedy především náklady na energie sportovních zařízení spravovaných sportovními kluby – haly, hřiště, sokolovna a podobně. Dále je potom částka věnována na opravy a menší investice a také na sportovní činnost mládeže. Zároveň je tam i kompenzace nájmů – například pro hokejisty za zimní stadion. Podporu z rozpočtu města čerpají i některé nesportovní spolky, například skauti. Je to dáno historií a majetkovou strukturou sportovišť v Turnově. Pokud by sportoviště jako v mnoha městech byla přímo v majetku města, tak bude tato částka podobně jako třeba u základních škol „skryta“ přímo v rozpočtu města a byla by pravděpodobně vyšší.

* A má tedy být sportovní majetek spravován městem, nebo přímo spolky? Jak je to v podobně velkých městech v okolí?
Není to podle mě samo o sobě rozhodující, obě varianty jsou možné a záleží hodně na velikosti města a místních podmínkách. Podíváme-li se na situaci v okolních městech, tak v malých městech či větších obcích funguje často dobře přímé vlastnictví obcí. Je to dáno tím, že tam Sokol, TJ, lyžaři a další subjekty jsou zároveň hlavním centrem společenského života a jejich členové jsou zároveň zastupiteli, trenéry, a pokud fungují dobře mezilidské vztahy, tak to funguje ke spokojenosti všech. Ve velkých městech jako jsou třeba Liberec a Mladá Boleslav se velké tělovýchovné jednoty jako správci majetku rozpadly a velká sportoviště – zejména haly – patří většinou městu. Realita je pak taková, že menší sporty – házená, basketbal, často i florbal a další – nemají prostor, kde hrát a trénovat, protože provoz haly je často přizpůsoben jednomu velkému klubu s dalšími vazbami na sponzory a město…

Vlevo sportovní hala TSC u nádraží

* …a Turnov?
Turnov je někde mezi a i díky rozdělení vlastnictví sportovního majetku mezi kluby a Městskou sportovní můžeme při citlivém přístupu kombinovat výhody obou řešení. V zásadě si myslím, že kde sportovní spolek má chuť a sílu spravovat vlastní sportoviště, tak bychom ho měli podpořit. Zvyšuje to motivaci a aktivitu spolkového života, je to levnější provozně a nakonec na tom vydělají všichni. V Turnově se to dosud dle mého dařilo a díky tomu máme velmi širokou nabídku sportů pro mládež a fungují i tradiční „chudší“ halové sporty, které už jinde v kraji téměř zanikly nebo mají velké problémy s tréninkovými prostorami.

* Před prázdninami zastupitelé města schvalovali novou koncepci sportu. Ta byla kritizována, že to není ani tak koncepce, jako spíš souhrn sportovních aktivit, které jsou v Turnově k dispozici. Najdete na zmíněné koncepci něco pozitivního?
Samotný proces schvalování koncepce nebyl šťastný. Na jedné straně tlak na sportovní komisi a následně na zastupitele na její schválení, na druhé její nedotažení a nepřipravenost. Z mého pohledu tam některé zásadní věci chybí, a to včetně alespoň trochu ambiciózní vize rozvoje sportu v Turnově či dlouhodobé vize sportovních investic. Je jasné, že předchozí koncepce sportu již vyžadovala aktualizaci, ale teď se schválil polotovar, který bude nutné dopracovat. Tedy pokud má být něčím víc, než obecným popisem stavu a nastavením rozdělení peněz do sportu.

* Je šance, aby byla koncepce sportu doplněna tak, že by vznikl konsenzus všech sportovních oddílů a organizací spolu s vedením města, resp. zastupiteli?
Je to dokonce nutné. Předpokládá to základní dobrou vůli na ose vedení města – sportovní komise – sportovní subjekty. Jako sportovci jsme schopni se domluvit, o tom jsem přesvědčen. Dokázali jsme to i dříve, i když bylo méně peněz než nyní. Za TJ Turnov nemáme žádný problém dobře a korektně vycházet se sokoly, atlety, řediteli škol, se Žlutou ponorkou, s Městkou sportovní s. r. o. a dalšími. Kdo dělá konkrétně s mládeží i dospělými sportovci, tak má respekt i k ostatním a domluví se s nimi. Politici – i ti komunální – mají vytvářet obecný rámec, abychom co nejlépe fungovali dohromady. Jak u nich začnou převládat osobní zájmy a zákulisní manipulace, tak to vždy poškodí celý systém a shodí léta pracně budovanou důvěru a vztahy.

Hřiště v Daliměřicích

* Co sport v Turnově opravdu potřebuje? Velký krytý plavecký bazén v Maškovce, novou sportovní halu u nádraží, nebo spíše opravit stávající sportoviště?
V obecné rovině potřebuje sport zdaleka nejvíc dobré mezilidské vztahy a zdravé řízení věcí veřejných. Bez respektu a dobré vůle nedopadnou ani případné velké investice dobře.
Nemohu samozřejmě mluvit za všechny. Sportovní spolky včetně TJ mají své vlastní „menší“ investiční plány. Řeknu svůj názor na ty velké, strategické investice z pohledu města a podpory sportu. Velký krytý bazén v Maškovce není věc sportu v Turnově. Nemáme tu závodní plavce, skokany do vody, vodní pólo. Byla by to hodně drahá a strategická investice města jako takového. Bazén pro školy máme, venkovní rekreační vodní areál také. Liberecký bazén na „pořádné“ plavání je v dosahu, a ani ten není od podzimu do jara nijak přeplněn.
Situace kolem fotbalu a jeho hřišť je snad na dobré cestě, takže podle mě potřebujeme v Turnově vyřešit minimálně dvě zásadní věci: dosluhující halu TSC a potřebu ještě jedné kryté plochy velikosti vhodné pro florbal, házenou a futsal. Do haly TJ Turnov ve Skálově ulici se již nevejdeme – a je to dobře, protože jde o velký nárůst mládeže u florbalu, volejbalu, ale i házené, i zvyšující se úroveň soutěží. Jak to skloubit, je věcí větší diskuze města i spolků, nejspíše až po podzimních komunálních volbách…

* …tedy navrhujete…
Dle mého je nejefektivnější kvalitně zrekonstruovat halu TSC u nádraží a zastřešit hřiště v Daliměřicích. Objevují se návrhy postavit u nádraží zcela novou halu o větších rozměrech a nic dalšího nedělat. Nevím, jak jsou nyní míněny vážně, ale podle mě to má z pohledu TJ i financí města velké slabiny. Postavit větší halu je daleko dražší než rekonstruovat stávající a neřeší to ani potřebu další kryté plochy pro míčové sporty. Stávající hala TSC u nádraží je nyní obsazena vlastními sportovními oddíly. Nicméně zásadní je, aby po volbách proběhla na toto téma diskuze vedení města s TSC a TJ i na půdě sportovní komise.

* Kontaktovali jste jednotlivé strany před volbami?
Ano, sepsali a poslali jsme jim obecné představy TJ o řízení a fungování sportu v Turnově bez konkrétního „lobbingu“ pro akce TJ. Naší ambicí jsou systémové změny ku prospěchu sportu v Turnově.

* Děkujeme za rozhovor.

AKTUALIZACE

* O sportu a jeho financování v Turnově se hodně hovoří, ale málokdo tomu rozumí. Šlo by pro laiky vysvětlit, o co jde? Proč musí být sport, resp. oddíly a organizace dotovány (město na sport dává z rozpočtu 5,5 mil. ročně) a na co může být dotace použita?
Dovolím si poopravit otázku ve smyslu, kolik vlastně město Turnov dává na sport z rozpočtu.

V roce 2018 se jedná o podporu:
* Podpora sportovních spolků a organizací – 6.000.000 Kč
* Sportovní fond (podpora sportovních akcí) – 150.000 Kč
* Školní sport – trenér učitel 60.000 Kč
* Provozní příspěvek Městské sportovní Turnov, s. r. o. – 7.800.000 Kč
* Anketa Nejlepší sportovec města – 80.000 Kč
* Memoriál Ludvíka Daňka (AC Turnov, z. s.) – 400.000 Kč
* Investiční příspěvek Městské sportovní Turnov, s. r. o. – 2.000.000 Kč
* Individuální dotace investice FK Turnov, z. s. (investice: hřiště s umělou trávou, spolufinancování dotace MŠMT) – 6.824.000 Kč
* Individuální dotace Světový pohár v orientačním běhu 2018 (Český orientační spolek, z. s.) – 30.000 Kč
* NOVĚ: Školní sport – Metodik sportu – 70.000 Kč (9-12/2018)
* Individuální dotaceKrajský všesokolský slet (T. J. Sokol Turnov) – 50.000 Kč
* Odměny medailistům ME a MS – 22.000 Kč
* Celkem – 23.486.000 Kč

Sportovní kluby řeší své financování vícezdrojově. Buď dotacemi od samospráv, od města, kraje, ale i ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále sponzory a členskými příspěvky. Podpora města Turnov přímo sportovním klubům a jejich členům se letos pohybuje ve výši 6.702.000 Kč. Přičemž některé kluby jako AC, FK nebo HC jsou podporovány v rámci Městské sportovní Turnov s. r. o., protože působí na jejich sportovištích.
Jana Svobodová, místostarostka, město Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.