Foto týdne/březen 2014/05

0

UČITELÉ NA RADNICI V pátek 28. března se na turnovské radnici uskutečnilo tradiční setkání ke Dni učitelů, v rámci kterého byli oceněni vybraní učitelé ze zdejších mateřských a základních škol a umělecké školy, které zřizuje město. Ze ZŠ ve Skálově ulici byla oceněna Hana Čepeláková, ze ZŠ v ulici 28. října Iveta Rudolfová, ze ZŠ v Žižkově ulici Jan Rakouš, ze ZŠ v Mašově Veronika Brožková, z MŠ v ulici J. Palacha Svatava Dékányová a ze ZUŠ Romana Zemenová. Za vedení města se setkání zúčastnili starosta Tomáš Hocke, místostarosta Otakar Špetlík a vedoucí odboru školství René Brož. Při neformálním setkání zaznělo především poděkování učitelům za svědomitou a zodpovědnou práci, hovořilo se ale mj. i o podílu mužů ve školství. Víte třeba, že v ZŠ v ulici 28. října je sedm pedagogických pracovníků? A velký podíl učitelů-mužů je i v turnovské ZUŠ. Jak uvedl starosta Hocke, do hodnocení ředitelů škol přibyla nová kolonka, a sice podpora nadaných žáků. Bude na jednotlivých školách, jak k tomuto tématu přistoupí. Že jde o dlouhodobě zanedbávané téma, se všeobecně ví, první kroky v této problematice v Turnově v současnosti podniká Vzdělávací centrum. Na setkání se hovořilo i o přípravě žáků na budoucí povolání, kdy stále převažuje zájem o humanitní obory a řemeslníků rapidně ubývá. Mluvilo se i o (ne)úrovni soukromého školství především z pohledu množství soukromých vysokých škol. Na setkání se přítomní dotkli i investičních akcí, letos bude dokončena stavba waldorfské mateřské školy a dokončeno bude zateplení ZŠ v Alešově ulici. Z dalších projektů je připravena rekonstrukce ZŠ v Mašově, město ale potřebných 30 mil. Kč nemá, bude se čekat na vypsání nějakého vhodného dotačního titulu. (Na snímku jsou oceněné učitelky včetně ředitelů škol a vedení města, chybí zástupci ZŠ Mašov.)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.