Zastupitelé jednali: od nemocnice k parkování na náměstí

0

Úvodem veřejného zasedání ve čtvrtek 28. května turnovští zastupitelé schválili další formu podpory projektu výstavby Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici v Liberci – výstavba přijde na 2,42 miliardy Kč, v rámci příspěvku města na tuto stavbu by mělo dojít i na modernizaci turnovské nemocnice. V dalším bodě jednání si zastupitelé vzájemně vysvětlovali co je, a co není veřejný zájem. Jednalo se o změnu územního plánu města č. 3, resp. změnu pozemků z orné půdy na průmyslovou zónu. Nová průmyslová zóna by měla vzniknout na pozemcích za Pivovarem Rohozec, zde by mohlo najít nové sídlo i prestižní pracoviště Akademie věd TOPTEC. Podle starosty města T. Hockeho je ve veřejném zájmu, aby toto špičkové vědecké pracoviště v Turnově zůstalo i nadále. Podle zastupitele L. Bělohradského má být dříve záměr řádně projednán v komisích města, jeden zájemce o pozemky by neměl být upřednostňován.

Zastupitelé dále k realizaci posunuli stavbu sjezdu a nájezdu z průtahu ve Fučíkově ulici, souhlasili s příspěvkem ve výši 7,6 mil. Kč na rekonstrukci vodohospodářských sítí v Komenského ulici, v případě Vodohospodářského sdružení Turnov souhlasili i s pětimilionovou půjčkou na rekonstrukci ulice B. Němcové. Zastupitelé podpořili dotaci na rekonstrukci stropu Sokolovny ve Skálově ulici (celkem 700 tisíc Kč), peníze ale budou poskytnuty ve dvou splátkách v průběhu dvou let.

Zpráva kontrolního výboru o činnosti za rok 2019 měla jediný kontroverzní bod, a to rekonstrukci Nové radnice ve Skálově ulici, která byla provedena dle projektu současného starosty T. Hockeho. Projekt byl již dřívějšího data, došlo pouze k jeho drobné úpravě. Podle starosty zejména proto, že město muselo rychle řešit přesun úředníků po prodeji domu čp. 72 muzeu pro expozici horolezectví. Nevyšel nákup objektu spořitelny na náměstí, ani nedošlo na umístění úřadu v Hotelové škole ve Zborovské ulici. Proto byla namístě rychlá rekonstrukce čp. 466 ve Skálově ulici. Starosta se důrazně ohradil proti ve zprávě podle něho nepodloženým spekulacím a neobjektivnímu zpracování, kdy je vytýkáno netransparentní výběrové řízení i některé kroky v rámci samotné stavby, jako je nárůst víceprací ad. Přestože podle zákona o obcích měl právo na to, aby se k materiálu mohl vyjádřit před jeho prezentací na zastupitelstvu, nebylo mu to umožněno. Jak uvedl předseda kontrolního výboru L. Bělohradský, zprávu kontrolní výbor schválil jednomyslně a za nalezenými pochybeními si stojí. Zpráva navíc nebyla v den jednání zastupitelů zveřejněna na internetových stránkách města.
Zastupitelé nakonec schválili zprávu výboru právě bez tohoto bodu a výboru napříště uložili zprávy do zastupitelstva předkládat společně s reakcí kontrolovaných subjektů na zjištění kontrolního výboru.

V závěru jednání zastupitelé ještě rozšířili počet členů dozorčí rady Městské teplárenské z pěti na šest (o zástupce bytového družstva) a potvrdili, že na náměstí se bude parkovat i nadále první půlhodinu zdarma, i když to pro městskou pokladnu znamená ztrátu přesahující půl milionu korun ročně.

K některým bodům jednání se ještě vrátíme.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.