Upozornění pro pořadatele akcí

0

Zákonem je stanoven noční klid na dobu od 22.00 do 6. hodin. Není-li povolena Zastupitelstvem města Turnova výjimka, nesmí být narušen. Každý, kdo chce v roce 2020 pořádat na území města akci, která bude narušovat noční klid, musí požádat zastupitelstvo o schválení výjimky. Ty jsou schvalovány prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.
Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí doručí na MěÚ, odbor školství, kultury a sportu nejlépe na předepsaném formuláři, který je dostupný na webových stránkách města v sekci „formuláře“ nebo ho lze získat na zmíněném odboru. Žádost lze zaslat i elektronicky na adresu m.markova@mu.turnov.cz. Příjem žádostí je do pátku 13. března 2020. Poté budou všechny žádosti předloženy k projednání na březnové zasedání Zastupitelstva města Turnova. Akce, které nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději do 22.00 hodin a nesmí nijak narušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem.
Žádosti o výjimku z nočního klidu se netýkají rodinných oslav, které není třeba do obecně závazné vyhlášky zahrnovat. Obecně by však ani u těchto nemělo po 22. hodině docházet k rušení nočního klidu.
Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.