Setkání se zástupci turnovských firem

0

V pondělí 30. listopadu se konalo na půdě Panochovy nemocnice Turnov pravidelné setkání vedení turnovské radnice s představiteli turnovských firem. Jednatel nemocnice Ing. Sláma a náměstek MUDr. Hrubý v úvodu přítomné seznámili s aktuálními otázkami této nejdůležitější městské organizace s nezastupitelným významem pro občany města a spádové oblasti, a tedy i pro zaměstnance místních podniků. Následovala prohlídka nových operačních sálů. Poté byli přítomní seznámeni s vývojem městského rozpočtu v souvislostech současné ekonomické situace a informováni o významných realizovaných a plánovaných projektech. Přítomní vyslechli informaci o zahájení prací na novém územním plánu města a byli požádáni, aby se zapojili do pracovní skupiny pro územní plán. Právě promítnutí názorů a potřeb podnikatelské sféry do tohoto dokumentu by bylo velmi důležité. Hlavním tématem diskuze byly problémy dopravy zvláště v centru města a především pak průběh akce Čistá Jizera. Kritické připomínky, které se vztahovaly především na průběh stavby v centru města (pomalý průběh, organizace stavby, nečistota ulic v okolí stavby) projedná vedení města s VHS Turnov. Jednání se zúčastnili zástupci těchto firem: Sklostroj Turnov CZ s.r.o., DIAS s.r.o., Unipress s.r.o., Trima s.r.o., Kamax s.r.o, Granát, d.u.v., Preciosa, a.s.,  Ontex CZ s.r.o., SFS intec s.r.o.
Hana Maierová, starostka Turnova

Sdílet

Autor článku

Comments are closed.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.